Centrln banka ve vci hypotk nehodila mlad pes palubu

0
60

Nae rozhodnut o zpsnn podmnek pro hypotky nen o tom, e by znesnadnilo pstup k hypotenm vrm a omezilo hypoten trh. Bezesporu ale bude pekkou pro malou st hypotench vr, kter jsou potenciln nejrizikovj, uvedl guvernr NB Ji Rusnok po jednn bankovn rady.

Analytik esk spoitelny Ji Polansk hodnot rozhodnut centrln banky jako sprvn. Jeho primrnm clem je zabrnit tomu, aby si hypotky sjednvali lid s nedostatenmi pjmy.

To by se v budoucnu mohlo negativn projevit v jejich schopnosti splcet, a tm negativn ovlivnit bankovn sektor i vvoj cel ekonomiky, k Ji Polansk.

Podle lena bankovn rady NB Alee Michla dalm dvodem, pro se centrln banka rozhodla zpsnit podmnky u hypotk, je alespo sten regulovat objem penz v ekonomice, co je jednou z hlavnch pin souasn inflace. Zrove upozornil na riziko, kter pramen z pli vysokch cen nemovitost.

Stle plat, e pedraenost nemovitost v esku je cca 25 procent, jet ped dvma roky byla 15 a 17 procent, uvd Ji Polansk.

Centrln banka mysl na nejmlad

Na druh stran centrln banka se ukzala i jako instituce, kter si je velice dobe vdoma faktu, e dostupnost vlastnho bydlen pat v esku k jednm z nejhorch v Evropsk unii. To je i dvod, pro se rozhodla ponechat mnoho lev pi sjednvn hypotk prv pro adatele pod 36 let.

Pro adatele pod 36 let ponechala centrln banka LTV na 90 procentech, zatmco pro adatele nad 36 stanovila podmnku 80% LTV, upesuje finann poradkyn skupiny Partners Dana Choupkov Mchalov.

Dal levou pro adatele mlad 36 let je, e celkov zadluen adatele o hypoten vr k jeho istmu ronmu pjmu me bt a 9,5 nsobek ronho pjmu. U adatel starch je to 8,5 nsobek.

NB zrove zpsnila ukazatel dluhov sluby DSTI. To je pomr mezi celkovou v msnch spltek dluhu adatele o vr a jeho istm msnm pjmem. DSTI me bt nov maximln 45 procent istho msnho pjmu adatele, ale opt u adatel mladch 36 let je limit mrnj a in 50 procent, dodv finann poradkyn.

Zrove upozoruje, e vechny levy pro mlad do 36 let plat pouze tehdy, poizuj-li si na hypotku nemovitost k bydlen, nikoli na spekulaci.

Volba vku 36 let je stle dobr volba

Podle odbornk z hypotenho trhu NB nezvolila vk 36 jako hranin vk pro mk podmnky u novch hypotk nhodou.

Pokud neuvaujeme refinancovan vry, vtina naich klient si sjednv hypotku ve vku pod 36 let. Tento daj se v poslednch letech vrazn nemn, by pro pesnost dodm, e se v roce 2021 poprv pehoupl mrn pes hranici 36 let, k mstopedseda pedstavenstva Gepard Finance David Eim.

Mrnj podmnky pro adatele pod 36 let jsou tak stle dobrou zprvou. Vtina z tch, kte si berou svou prvn hypotku, na zvhodnn podmnky doshne. V ppad manel sta, aby alespo jeden nebyl star ne 36 let. A pro plnost dodejme, e stejn podmnky plat i pro registrovan partnery.

Zvit i nezvit vk u lev

Vk adatel o hypotku se posouv, i kvli rostoucm cenm nemovitost. Nemla by centrln banka v budoucnu posunout i vkovou hranici zjemc o hypotky, pro kter plat levy?

Na tuto otzku se tko odpovd, ve se bude nejsp odvjet od situace na hypotenm trhu a vbec v ekonomice. Centrln banka reguluje podmnky u novch hypotk v praxi plon. To znamen, e pokud klesne inflace a pojede ekonomika, lze oekvat, e podmnky u dost o hypotku znovu uvoln, jak to u nkolikrt udlala v minulosti, mn Dana Choupkov Mchalov.

Posunut vku o rok i dva u adatel se zvhodnnmi podmnky tak podle n nen vbec od vci. Poukazuje pitom i na trendy, kter hbou spolenost. Jednm z nich je i pozdj zakldn rodiny, a tak i pozdj poizovn vlastnho bydlen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno