d svobodnou firmu. Dky volnosti rostou kadoron o 30 procent

0
143

Doma mm dv mal dti, kterm neustle nco pikazujeme, zakazujeme, kontrolujeme je. A nechci, aby pesn takto fungovala moje firma. Cel firemn kultura je postaven na osobn zodpovdnosti, dve a partnerstv, k Karol Veleba, f digitln agentury Effectix.com nebo tak esk svobodn firmy.

Spolenostem, jako je agentura Karola Veleby, se k tyrkysov firmy. Takto je alespo pojmenoval Belgian Frederic Laloux ve sv knize Budoucnost organizac. Jsou jin. Nepotaj s klasickou hierarchi ani firemn kulturou. Jsou zaloen na naprost volnosti a otevenosti, zle jim na spokojenosti kadho zamstnance. Ale nco za nco. U spolenosti vydr jen ti zodpovdn, aktivn a konen slovo m pece jen f.

Je otevenost a dvra takov, e vai zamstnanci znaj napklad navzjem sv platy?
Chtl jsem to zavst, ale kolegov m od toho odrazovali. Nejsme jet tak daleko, kad nem potebnou sebereflexi. Stle ctm mezi kolegy a oddlenmi uritou zvist a pocit, e sousedova trva je zelenj. Navzjem zn sv platy jen management, tam u vzjemn dvra funguje.

Jak by se ml zamstnanec ctit ve svobodn firm?
Dobe.

Karol Veleba

  • Vystudoval vysokou kolu stavebn v Bratislav. Nikdy ale ve stavebnictv nepracoval, propadl online marketingu.
  • V roce 2012 zaloil svou prvn agenturu, kterou v roce 2014 spojil s digitln agenturou www.effectix.com. V t nsledn zskal tvrtinov podl a jako CEO ji vede u sedm rok.
  • Agentura, kter se klientm star o reklamu ve vyhledvach a na socilnch stch, m nyn v esku 45 a na Slovensku 25 lid.

Jak moc dobe?
Neml by rno vstvat s tm, e zase mus do prce. Neml by se kadou minutu dvat na hodinky, jestli u padla. Ml by vdt, e jeho nzor je dleit, e stoj za to se ozvat. Ml by vdt, e je normln a bn dostvat zptnou vazbu, ale nebt se ji i dt. A klidn i mn, jako fovi. J napklad nemm ani svoji kancel, sedm tam, kde nejmn pekm. Kadch pr msc uvoluji msto njakmu kolegovi, aby byl bl svmu tmu, a j koluji.

Alespo mte o tmu pehled. Jak asto pichzej a odchzej lid z va firmy?
Za poslednch dvanct msc jsme vyrostli o tetinu. Pilo ptadvacet lid, odelo est.

Pedstavte svobodnou firmu v eskm prosted?
Sdlme ekonomick data, strategick kroky, neustle o nem diskutujeme a hlasujeme. Nejsme samozejm rodina, spe sportovn tm. Vme, co od sebe navzjem meme oekvat, meme se na sebe spolehnout. Ale netolerujeme flkastv, schovvn se za druh, alibismus.

Co vechno si mohou vai zamstnanci dovolit?
Je toho vc. Teba koncept Pracuj, odkud chce, kter zahrnuje neomezen home office a msto ve svt. Dle neomezen placen volno pro kadho, hlasovn o klovch vcech, monost vrazn ovlivnit svoji mzdu na zklad dobrovolnch aktivit, mimo npl sv prce. Nemme pracovn dobu, jen as, kdy musme bt k dispozici kolegm.

Umj zamstnanci s nabytou svobodou zachzet podle vaich pedstav?
Pekvapilo m, jak je pro lidi dleit, e se mohou vyjdit, e mohou sdlit svj nzor na strategick kroky. Dokonce e mohou kritizovat svho fa a oteven nesouhlasit s jeho nzory. Urit je mezi nmi zhruba desetina koleg, kte maj tendenci zamovat svobodu za anarchii. Ale tm, e fungujeme jako tm, kad je na kadm zvisl, se tito lid rychle odkopou a firma je vypud. Pekvapil m ten samooistn mechanismus, kter firma m.

Odejdou sami, nebo jsou vyhozeni?
Lid, kte maj tendenci se jen vzt, prost nezapadnou, kolektiv je nepijme, vtinou po pr mscch odchzej sami. Mme neomezen home office, obrovskou volnost. Na druh stran jsme nechali kancele oteven po cel obdob koronakrize. A do prce chod 90 procent koleg. Bez naizovn, nucen. Prost se tu ct lpe ne doma. No a kdy nepln cle, nenali se v pozici, kterou dlaj, ale zapadaj do kolektivu, sname se pro n najt jin msto. A kdy ne, jsou odejiti.

Kolik hodin v prmru pracuje v zamstnanec? Zabere mu prce i vkendy?
Trackujeme as na prci pro klienty. A to je prmrn 6 hodin denn. Zbytek mme na administrativu, vzdln, porady. Celkov as v prci nijak nemme, ale kdy je poteba nco udlat pro klienta pes vkend, udlme to. Podobn si zase napklad meme eit osobn vci v prbhu pracovn doby.

Te je obdob dovolench na horch, v lt to zase lidi thne k moi. Kolik volna si vai lid berou?
Neomezen volno mme te jako nov experiment od 1. ledna. Take vyhodnocen ns jet ek. Ale pokud jde o prci na home office, prmrn to vychz na 58 dn na lovka. Jedna kolegyn je te napklad na msc v Dominiknsk republice. Pr hodin pracuje a potom nm posl provokan video a fotky. M to pln placen a nikdo nee, kolik hodin pracuje. Mus si splnit sv lohy a zbytek dne me odpovat.

Kolik let je v prmru vaim zamstnancm?
Mme tu kolegy, kterm je 22 let a je to jejich prvn prce. Ale tak tu mme erstvho edestnka. Prmr je tak nkde okolo ticeti let. J se svmi 44 lety jsem jeden z tch starch.

Odr se vkov rozdly tak ve vnmn volnosti v zamstnn?
Jedin rozdl je v tom, e mlad, bezdtn vrazn astji kal a maj prty, kter se vtinou odehrvaj ve firm po prci do hlubok noci. Mon je jet rozdl v pohledu na svt, ale to beru jako velk plus, a diskuse nkdy velmi bouliv jsou vdy obohacujc.

Kde berete npady pro nov benefity?
Velmi m inspirovala kniha Pravidla, bez pravidel o pbhu Netflixu. Ale celou firmu buduji tak, aby m to tu bavilo. Zail jsem prci v korportu a pi odchodu jsem se zaekl, e u nikdy vce. U nikdy nechci pracovat ve firm, kde nebudu mt monost vci ovlivovat. Proto jsem si zaloil agenturu, kterou buduji pesn tak, aby tam bavilo pracovat lidi, jako jsem j. Ve firm pracuje i moje manelka, mj nejlep ptel. Proto tak budujeme firmu, kde lovk nepev 8 hodin, ale smyslupln trv svj as.

Dlte si przkum, co by zamstnancm vyhovovalo, nebo jim zmny zkrtka oznamujete?
Neustle se ptme, diskutujeme, hledme cesty a s npadem me pijt kdokoli. Nsledn spustme experiment, jestli konkrtn benefit funguje a vc nekod, ne pomh. Napklad v lt jsme mli celofiremn diskusi 70 koleg nad tydennm pracovnm tdnem.

A jak to dopadlo?
Kolegov sami dospli k zvru, e je to pro ns nesmysl, protoe ada naich klient v ptek pracuje.

U jste museli nkdy benefit vzt zpt, protoe jej lid zneuvali?
Zatm jsme nemli dvod to revidovat. Da se nm lkat lidi, kte chtj prci, ve kter mohou aktivn zasahovat do fungovn firmy a nejsou jen koleka ve stroji.

Jak podnik byste chtli mt za rok za dva?
Meziron rosteme obratem i poty spolupracovnk o 30 procent a tento rst chceme dret i nadle. Krom toho, e jsme agentura, vstupujeme jako investoi do rznch startup nebo zakldme nov spolenosti. A i tady se mohou kolegov realizovat. Mohou se aktivn zastovat tchto projekt, mohou zakldat dal a my je rdi podpome. Vechno v duchu svobody v prci a osobn zodpovdnosti a chuti nco mnit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno