Ekologick, praktick i luxusn. Za osobn dary firmy utrat tisce

Jak rostly platy, pibvalo zamstnaneckch vhod. Lid dostvali slevy na firemn vrobky, podnik platil jazykov kurzy nebo mobiln data.

A jak je situace dnes? Co se nejvce kupuje?

Hodn firem tou rozdvat drky, kter jsou k prod opravdu etrn, ne e se zelen jen tv. Marketi u ns asto hledaj neotel npady. Mnohdy chtj, aby se drek veel do relativn ni ceny, a pesto obdarovanho potil a zaujal. Jindy je vodtkem pro vbr praktinost drku a dlouhodob ivotnost, k Judita Nechvtalov, zakladatelka ekologick reklamn agentury Green Cat. Vedle ekodrk za nkolik destek korun tu mete podit i luxusn kousky jako tradin tkan vlnn deky nebo nkladn retro alba.

Ekologick chovn m blzko k dobroinnosti. Na tu vsadili pi plnovn odmn v investin skupin RSBC holding.

Drme tradici drk k Vnocm pro vechny zamstnance. Obvykle se sname, aby to bylo nco spojenho pmo s firmou nebo na filantropickou innost. Napklad v loskm roce dostali kolegov vna, kter nakupujeme od vina zasaench loskm torndem. Jako zvltn odmnu za mimodn spch poskytujeme zamstnancm vstupenky na koncerty Prask filharmonie, k vedouc komunikace Jana Zbortkov.

O darech pro sv lidi hodn pemlej ve spolenostech, kter se poskytovnm benefit iv.

U ns ve firm si dvme zleet na tom, aby lid mli radost, e jsou s nmi. Promt se to i do toho, jakm zpsobem vybrme drky. Jsme mal rodinn firma, a tak vme, co koho pot. Nekoukme se ani na to, jestli dar meme dt do nklad, nebo ho koupme z istho zisku. Kdy nkoho nadchne pobyt na Kanrskch ostrovech, tak mu jej rdi zaplatme, k Pavel Fara z agentury Kurzyproradost.cz.

Lahvinka neho silnjho?

Oblbenm drkem i kdy ne trval hodnoty je jdlo a pit. To se asi nikdy neomrz: kva do kapsy, poctiv okolda, domc sirupy nebo cider, vybr z nabdky ekoreklamky Nechvtalov.

Dra variantou je kvalitn lahev, a u jde o rum, whiskey, nebo archivn vna. Podle Jana Pnka z online vinotky Vinozarchivu.cz se jejich firemn zkaznci dl na dv kategorie.

Tu prvn tvo spolenosti, kde vd, kter konkrtn zamstnance chtj obdarovat. Vtinou tedy vybraj vna teba podle roku nstupu kolegy do firmy, poven na danou pozici a podobn. Do druh kategorie pat podniky, je potebuj zajmav, originln a inspirativn drky pro vcero koleg. To jsou asto sety lahv, poznamenv Pnek.

Lahev francouzskho ervenho vna k padestinm se tu me vyplhat i k deseti tiscm. V nkolika ppadech jsme archivn vna darovali tm, kte firmu opoutli po mnoha letech, a to rovnou do dchodu. Archivn vno, kter bylo vyroben v roce, kdy dotyn do firmy nastupoval, se ukzalo jako velmi dojemn a hodnotn dar, k headhunterka Lenka Chuwa z TalentedSpace.

Drku osobn povahy si cen i v eskch Radiokomunikacch. Odmny pro zamstnance, kte v uplynulm obdob njak vynikli, pichzej kad tvrtek pmo od generlnho editele. Kdy drek, tak osobn nebo svzan s ivotem a byznysem firmy, k personln editelka Hana Caltov. Podle zdejch zkuenost zamstnanci o toto uznn stoj.

Benefity jsou oekvan. Dary znamenaj nco navc, mn Fara. Podle nj tak firma vbrem osobnjho drku dv najevo, e j na zamstnanci zle. A opan obdarovanho t, e manaerm stoj za to, aby si nad darem pro nj lmali hlavu.

Rozdvn drk dodruj tradin firmy s dlouholetmi zamstnanci, pedevm ty vrobn. Napklad po desetiletm vro nebo na kulat narozeniny. Zle na typu spolenosti a lokalit. U manaer je to spe formou benefit, vcn dary za poet let ve spolenosti se nedvaj i vzhledem k tomu, e pln nen clem, aby manaer strvil pl svho profesionlnho ivota v jedn firm, prozrazuje zvyklosti Barbora Tomovsk z headhuntersk firmy Touchdown.

Odmovn zamstnanc se za 15 let existence promnilo i u stavebn spolenosti Oir trading.

Nejdve jsme pracovnkm, mezi nimi je i znan st z Ukrajiny, dvali vnon prmie. Finann odmna byla zrove i velkou motivac pro dokonen projekt, k realitn prodejkyn Adla imov. Po ase se ale spolenosti podailo propojit lidi z kancel s pracovnky na stavbch a zaala lapat jak prce, tak oslavy.

Je pravidlem, e k ivotnmu vro vdy vybrme hmotn drek. Napklad kapesn n, dalekohled, run nad, perk a podobn. Cenov relace je kolem dvou tisc korun. N pstup se velmi osvdil zamstnanci s nmi zstvaj a fluktuace pracovnk je minimln, podotk imov.

Ocenn za lockdown

O dary pro sv zamstnance maj nov zjem i men firmy, asto z technologickch, obchodnch a jinch kancelskch obor, jejich zamstnanci v dob covidov pandemie pracovali vzdlen z domova. Osobn dar jim pomh lidi ke spolenosti pipoutat.

Pracujeme vzdlen a vztahy mezi kolegy se omezily na interakci pes obrazovky. Jednm z nstroj, jak projevit vdnost a vnst trochu blzkosti a osobnjho kontaktu, je rozdvn drk, poukazuje Maria Moravkov ze spolenosti Top4Sport. Dvn promylench drk, tedy tch s njakm pesahem k hodnotm firmy, je podle n pleitost k vyjden dk, dokonce to me mt pozitivn vliv na rst produktivity. U ns poslme dary zamstnancm pi vce pleitostech a sname se to dlat neekan, abychom je pekvapili, prozrazuje HR manaerka.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts