Expert: Mme indikace, e se pojiovny intenzivn zabvaj zvenm cen

Inflace a zdraovn se pmo dotk i pojitn, ve smyslu nastaven pojistnho plnn. Mte za to, e si to lid uvdomuj?
Bohuel tomu tak nen. Mlokdo si uvdomuje, e s rostouc hladinou cen je nezbytn upravovat pojistn stky tak, aby z pojistnho kryt bylo mon pokrt neekan vdaje.

Kde je podle vs situace z toho pohledu nejkrititj? Je to ivotn pojitn, teba ve vztahu k pokryt nklad na zdraujc hypotky, nebo u pojitn movitho majetku?
Nejkrititj je to u ivotnho pojitn, konkrtn pojitn invalidity a pracovn neschopnosti. Tedy tam, kde si z pojistnho plnn mus pojitn podit zdravotn pomcky, provst pravy bydlen i vykrt propad pjm napklad prv zvenou spltku hypotky, ale i bnch zkladnch poteb.

Riziko je ale i takzvan podpojitn nemovitost. Mnoz s tm maj neblahou zkuenost. Pro pojiovny nevyplat sjednan pojistn plnn, i kdy usoud, e mte nemovitost podpojitnou?
Dalo by se to pirovnat k efektu ernho pasara. Cena pojitn se odvj od hodnoty pojitn vci. Pokud vdom i nevdom platm ni pojistn, ne odpovd hodnot majetku, tak vszm na to, e etm, dokud nepijde plnn.

Jak vlastn lovk pozn, e m podpojitnou nemovitost?
Obecn mohu doporuit sledovn bnch zprv. Ve chvli, kdy se opakuj informace o rstu cen nemovitost, je dobr to zat eit. Ideln je kontaktovat toho, s km jste pojitn sjednali a nechat zrevidovat pojistn smlouvy. Plat, e by k pehodnocen mlo dochzet jednou, maximln dvakrt ron.

Vy pojistn stky znamenaj ale i vy platby. S jak vysokm nrstem ceny pojistky maj potat ti, kte se rozhodnou pro revizi svho pojitn? D se ci, e to bude automaticky o inflaci, tedy o cca 15 procent?
Nov ve pojistnho zle na tom, jak dlouho klient svou pojistku nerevidoval. Me to bt v du destek, ale i stovek korun. Pojistn produkty se vyvj a je tak mon, e si klient piplat jen pr korun, ale bude mt vrazn kvalitnj pojistn kryt a dodaten sluby teba asistenci pi havrii.

Zdrauj i nov sjednan pojitn?
Zdraovn pojistnho zatm brn konkurenn prosted. Mme ale indikace, e se pojiovny zvenm cen intenzivn zabvaj. Hlavn u pojitn majetku, kde zdrauj nhradn dly, stavebniny i prce.

Jan Brejl

  • Vystudoval Ekonomicko-sprvn fakultu Masarykovy Univerzity v Brn.
  • Od roku 2020 je obchodnm editelem ve finann poradensk spolenosti Partners.
  • Dve psobil v GE Money Bank (dnes MONETA Money Bank) na pozicch v oblasti retailovho i vrovho bankovnictv.

Jak je to u cen autopojitn, zdrauje? A o kolik?
Konkurenn prosted zatm dr ceny pojistnho na rovni roku 2021. Prmrn cena povinnho ruen se pohybuje kolem pti tisc korun. Kombinace povinnho ruen s havarijnm pojitnm stoj v prmru 15,5 tisce korun. Prv u tto kombinace pozorujeme meziron nrst ceny o deset procent.

Bl se doba dovolench, maj se lid pipravit i na dra cestovn pojitn?
U tto kategorie bych se vych cen neobval.

D se vbec dnes njakm zpsobem na pojitn uetit sprvn zvolenm pojitnm, vbrem pojiovny, ppadn nastavenm pojitn?
Uetit se urit d. Doporuuji oslovit nejbliho finannho poradce, kter doke pipravit srovnn nabdek na trhu. Nespolhal bych se na online vyhodnocen, kdy jsou asto mezi sebou srovnvny neodpovdajc produkty a kryt.

Kde podle vs vydvaj pojitnci penze zbyten? Mon si plat nco, co by platit nemuseli, ale pojiovny jim to rdy nabdnou?
Obezetn bych byl u nejrznjch asistennch slueb i doplkovch pojitn k platebnm kartm. Nemohu pln ci, e jsou to zbyten pojitn. Kad si ale mus vyhodnotit, zda dan pojitn opravdu vyuije nebo jestli jej nem u njakho produktu ji sjednno.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts