Hypoten sazby jsou rekordn. Msn spltky se vrazn prodrauj

esk nrodn banka (NB) s platnost od 23. ervna opt zvila zkladn rokov sazby. Dvoutdenn repo sazba vzrostla o 1,25 procentnho bodu na 7%. Vtina bank v reakci na rst zkladn sazby zdraila hypotky. Prmrn nabdkov sazba hypotk podle Fincentrum Hypoindexu za posledn msc vzrostla o 0,53 procentnch bod a k 11. ervenci inila 6,24 % p. a.

Svm poslednm zvenm rokovch sazeb na konci ervna nm esk nrodn banka poskytla jistotu dalho zdraovn hypotench vr. Aktuln prmrn sazby ji pekonaly hranici esti procent a na kratch fixacch se bl sedmi procentm. Jednolet fixace dokonce rove sedm procent vrazn pekroily a brzy se dostanou a k osmi procentm, k David Eim, mstopedseda pedstavenstva Gepard Finance.

rokov sazby se vyplhaly na rekordn hodnoty. Snad se ale zan blskat na lep asy, alespo tedy po prohlen novho guvernra NB Alee Michla, kter uvedl, e nehodl pokraovat ve zvyovn zkladnch sazeb, poznamenv Ji Skora, hypoten analytik spolenosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Jak lze oekvat vvoj na hypotenm trhu

Kdy mohou hypoten sazby zat opt klesat? Dobr zprvy v tto oblasti zatm bohuel nejsou k dispozici. Snad jen ta, e kad den ns posouv ble okamiku, kdy sazby zanou zase klesat. Ale kdy to bude, to si nikdo zatm netroufne odhadnout. Aktuln sten obmnn bankovn rada NB je zatm velkou neznmou a nejmn do svho prvnho zasedn v novm sloen to tak zstane. Teprve informace o dalm vvoji inflace a reakci nov bankovn rady snad poskytne njak vodtko k dalm predikcm, reaguje David Eim.

Pestoe nov guvernr NB nechce zkladn rokov sazby zvyovat, nesmme zapomnat, e nen v bankovn rad sm. Dosud proti zvyovn sazeb hlasoval spolen s Aleem Michlem i Oldich Ddek. V rad ale zstal jet Marek Mora a Tom Holub, kte byli doposud pro zvyovn sazeb.

Od ervence usedla v rad nov viceguvernrka Eva Zamrazilov a doplnil j Jan Frait a Karina Kubelkov. I kdy se nkte nov i stvajc lenov bankovn rady zatm piklnj na stranu nezvyovn zkladnch sazeb, mohla by je o opanm nzoru pesvdit inflace, kter stle sl a zatm nedoshla svho vrcholu. Na srpnovm zasedn ale zejm k dalmu zvyovn sazeb nedojde.

Myslm, e pro dal msce meme oekvat alespo stagnaci sazeb a ne jejich dal zvyovn. Otzkou i nadle zstv, zda zsadnj obrat ve vvoji sazeb hypotk, kter se oekval podle pvodnch pedpovd na potku ptho roku, se nm spe neposouv minimln do druh poloviny roku 2023 i spe na jeho konec, pedpokld Ji Skora.

Ve druh polovin roku oekvm spe stagnaci sazeb NB a hledn jinho nstroje na snen inflace. Pokud jde o rokov sazby hypotk, podle mho nzoru se meme pohybovat nkde v psmu okolo 8 %. Vtina bank se ale bude snait zajistit klientm sazby ni, doclit se toho budou snait napklad nabrnm zdroj pes spoic ty okolo 4 a 5 %, mn David Kapar, expert hypotenho trit Zaloto.

Hypotky do 80 % s fixac na rok ji za 6,5 %

Nejvraznj nrst sazeb zaznamenaly hypotky do 80 % odhadn ceny nemovitosti s fixac na jeden rok. Ty v prmru za posledn msc vzrostly o 0,61 procentnho bodu na 6,53 %. Sazba hypotk s fixac na ti roky se zvila prmrn o 0,53 procentnho bodu na 6,41 %, s fixac na pt let o 0,49 procentnho bodu na 6 % a s fixac na 10 let o 0,51 procentnho bodu na 6,04%.

Nejdra zstvaj hypotky nad 80 % odhadn ceny nemovitosti s fixac na ti roky. Ty banky zdraily za posledn msc o 0,69 procentnho bodu a v prmru je nabzej za 6,79 %.

Msn spltky se vrazn prodrauj

Msn spltka hypotenho vru na 3,5 milionu korun sjednanho do 80 % odhadn ceny nemovitosti pi fixaci na ti roky, splatnosti 25 let a prmrn nabdkov sazb 6,24 % p. a. in v ervenci 23 074 korun.

Klienti, kte chtli uzavt a u novou smlouvu, nebo jej prodlouen na dal fixan obdob, mus opt shnout hloubji do kapsy. Napklad na prmrn hypotce na 3,5 milionu korun se splatnost 25 let je to o neuvitelnch 8 100 korun vce pi refixaci hypotky z ervna 2017, ekl Ji Skora, hypoten analytik spolenosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V ervnu 2017 toti byla prmrn rokov sazba hypotk na rovni 2,04 %. Podobn rovn dosahovaly rokov sazby hypotk jet v prvn polovin loskho roku. Jen za posledn rok se tak msn spltka prmrn hypotky zvila o vce ne 7 000 korun. Nejvraznji ale podraila msn spltka za posledn msc, a to o 1 148 korun.

J osobn doporuuji fixovat v dnen dob maximln na ti roky i za cenu vych rok, abych ml jistotu, e v dnench sazbch nebudu muset bt pli dlouho. Je pravda, e momentln vtina bank neuplatuje sankci za pedasn splacen, a i mimo vro fixace lze vybrat jinou banku a tam pejt za lepch podmnek, pokud takov nastanou. J bych se ale na toto radji nespolhal, protoe co je dnes, nemus bt pravda za rok. Aktuln si banky mohou tovat sankci a 50 tisc korun za pedasn splacen a je teba potat s tm, e toto zanou dve i pozdji uplatovat, uzavr David Kapar.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts