Hypoten sazby pokrauj v rstu. Dl stoupaj i ceny nemovitost

Prmrn rokov sazba hypotk rostla v prosinci nejrychleji v cel historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, kter sleduje hypoten trh ji od roku 2003.

Pestoe zjem o hypotky pozvolna opadal, objem poskytnutch hypotk se za cel rok 2021 piblil hranici 430 miliard korun. Letos se ale objemy propadnou minimln o ptinu, k Ji Skora, hypoten analytik spolenosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V roce 2022 oekvme zpomalen trhu a nvrat objemu nov poskytnutch hypotk k hodnotm roku 2020, poznamenv Ji Feix, pedsedy pedstavenstva a generlnho editele Hypoten banky.

Vrchol zjmu o hypotky je v tuto chvli u za nmi. Kvli rostoucm rokovm sazbm jsme u v prosinci zaznamenali vraznj pokles podanch dost. Jet rychlej ochlazen poptvky oekvme v letonm roce, kdy by trh mohl poklesnout i o 40 %,dodv Radek Perman, vedouc hypotk Air Bank.

Banky v prosinci poskytly 10 745 hypotk v celkovm objemu 34,532 miliardy korun. Ve srovnn s listopadem klesl poet poskytnutch hypotk o 624 (o 5,5 %) a objem o 2,672 miliardy korun (o 7,2 %).

Vvoj hypotk
v roce 2020
Msc Poet (v ks) Objem (v mld. K) Sazba v %
leden 6 491 16,88 2,36
nor 7 092 18,593 2,42
bezen 5 503 13,835 2,45
duben 6 744 17 845 2,39
kvten 6 203 16,487 2,30
erven 7 621 20,95 2,21
ervenec 7 867 21,597 2,15
srpen 6 868 19,173 2,11
z 7 872 22,052 2,07
jen 8 800 25,214 2,02
listopad 9 323 26,917 1,98
prosinec 9 951 29,516 1,96
v roce 2021
Msc Poet (v ks) Objem (v mld. K) Sazba v %
leden 8 380 24,942 1,94
nor 9 948 29,913 1,93
bezen 14 401 44,723 1,94
duben 12 416 39,180 1,98
kvten 12 984 40,555 2,06
erven 14 069 44,50 2,13
ervenec 10 967 35,261 2,23
srpen 10 444 33,731 2,32
z 9 602 30,571 2,43
jen 10 065 32,069 2,54
listopad 11 369 37,204 2,70
prosinec 10 745 34,532 2,99
zdroj: Fincentrum Hypoindex

V loskm roce sice nebyl prosinec nejsilnjm mscem, pesto se i pes pokles zjmu o hypotky stal nejspnjm poslednm mscem roku v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex. Objemy ve srovnn s dosud nejsilnjm prosincem roku 2020, kdy banky sjednaly hypotky za 29,516 miliardy korun, vzrostly o 17 %, pibliuje Ji Skora.

Hypotky za tm 430 miliard

Banky sjednaly v loskm roce hypotky za tm 430 miliard korun. Dosud drel prvenstv rok 2020, kdy banky poskytly hypotky za 254 miliard korun. Meziron tak hypoten trh vzrostl o tm 70 %.

Rok 2021 byl v objemu poskytnutch hypotench vr rekordn, a to pmo skokov, nebo s hodnotou 427,145 miliardy korun peshl hodnotu loskho roku o vce ne 173 miliard korun. D se oekvat, e hned tak pekonn nebude. Nebo v letonm roce bude nsledovat ochlazen hypotenho trhu, a to nejmn o 20 %, poznamenv Skora.

Rok 2021 se tak stal naprostm extrmem v oblasti poskytnutch vr na bydlen, co bylo zpsobeno kombinac dvou faktor. Jednak enormn poptvkou, kdy bylo poskytnuto 135 390 kus hypotk a zrove neustle rostouc cenou nemovitost.

Ceny nemovitost dl rostou

Prmrn ve hypotky bhem prosince klesla tm o 60 tisc na 3213738 korun. Za posledn rok pitom vzrostla prmrn hypotka i pes nkolik pokles o 247 588 korun. Rst prmrn hypotky nyn zpomaluje, ceny nemovitost pesto nadle rostou, i kdy ne tak rychlm tempem jako v pedminulm roce.

Za poslednch pt let byty v esk republice podraily o 76 %, za poslednch deset pak na dvojnsobek. Bydlen je tak stle dra a s ohledem na vvoj kupn sly domcnost je mn dostupn. Samozejm je teba brt v vahu, e jde o prmrn sla za celou zemi, a proto je pravdpodobn, e napklad situace v Praze nebo v Brn je jet vyostenj, komentuje Petr Dufek, ekonom SOB.

Nov byt se na praskm trhu na konci loskho roku prodval prmrn za 128 399 korun za metr tveren, co pedstavuje meziron nrst o 14,2 procenta. Za prmrn ptapadestimetrov byt si tak nyn zjemce piplat o takka 900 tisc korun vce ne o rok dve, vyjde ho toti na 7,062 milionu korun. Jet na konci roku 2017 by za stejn byt zaplatil 4,71 milionu korun.

Za poslednch pt let tak nov byty na praskm trhu zdraily dokonce o 50 procent. Vyplv to z podrobnch analz spolenosti Ekospol, kter trh s novmi byty v Praze monitoruje a prodejn data nsledn zveejuje u vce ne 15 let.

Jak rostla prmrn ve poskytnutch hypotk
2019 Prmrn ve v K 2020 Prmrn ve v K 2021 Prmrn ve v K
leden 2294 216 leden 2600504 leden 2976 346
nor 2 193 207 nor 2617450 nor 3006 901
bezen 2214 326 bezen 2514 041 bezen 3 105 568
duben 2 285 414 duben 2645 985 duben 3155 581
kvten 2282 854 kvten 2657 855 kvten 3123 485
erven 2 317 436 erven 2748954 erven 3 161 080
ervenec 2333 315 ervenec 2 745 277 ervenec 3215 153
srpen 2323 100 srpen 2 791 673 srpen 3229 731
z 2359 940 z 2 801 344 z 3183 818
jen 2412 483 jen 2865 189 jen 3186 238
listopad 2505 291 listopad 2887 178 listopad 3 272 369
prosinec 2543 963 prosinec 2966 150 prosinec 3 213 738
zdroj:Fincentrum Hypoindex

Sazby dl porostou, trh se propadne

esk nrodn banka (NB) zvila na konci prosince zkladn rokovou sazbu o jeden procentn bod na 3,75 %. Centrln banka navc pot s jejm dalm rstem i v letonm roce, tempo rstu by vak mlo zpomalit.

Leden je zatm ve znamen dalho vraznho rstu rokovch sazeb. Nen to dn pekvapen. Jedn se o reakci na zven rokovch sazeb ze strany NB na konci prosince minulho roku. Prvn dva tdny novho roku staily vtin bank k tomu, aby sv rokov sazby zvily.Vyhlaovan rokov sazby tak ji budou jednoznan pesahovat rove 4,5 %.Na zatku nora ns pitom ek dal zasedn bankovn rady NB a zejm tak dal zven trnctidenn repo sazby, dodv David Eima, mstopedseda pedstavenstva Gepard Finance.

V noru podle Eima lze tedy oekvat dal zdraovn hypotk a pravdpodobn se trh zane pohybovat na rovni kolem 5 %. Je to pknch pr let, co jsme naposledy vdali takov rokov sazby a nezbv, ne si na n opt zat zvykat. Doufejme, e ne na dlouho, dodv.

Vedle ochlazovn trhu bude dalm vraznm fenomnem letonho roku pesun hypotk do online svta. ei si zvykaj na internetu eit m dl tm vc vc a hypotky nejsou vjimkou. Nkter banky u maj adu digitlnch proces skvle vyeench, proto oekvm, e ji bhem tohoto roku se dokme prvnch stoprocentn online sjednanch hypotk. V letech 2023 a 2024 u se pak stanou standardem. Stejn tak poroste v online prosted i propotvn a poptvn hypotk, uzavrVojtch Prokop z hypotenho trit Zaloto.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts