Inflace a kroky centrlnch bank drt ceny dluhopis

FED na zatku kvtna skuten zvil zkladn rokov sazby o procentn bod do rozmez 0,75 procenta a jedno procento a oznmil i dal vprodej sttnch dluhopis a pokladninch poukzek. Nejistota ohledn dodvek energi z Ruska do Evropy vak dl petrvv. U tak volatiln finann trhy tak zstaly dl rozkolsan.

Duben byl jednm z tch msc, kdy nebyla monost kam uhnout a naprosto proti ekonomickm teorim padaly ceny dluhopis a souasn i ceny akci. Tentokrt vak argumentem pro pokles cen nebyl konflikt na Ukrajin, ale hlavn slovo pevzal americk FED se svm zvednm sazeb, komentuje situaci na trzch investin stratg skupiny Partners Martin Mat.

Podle nj plat, e zatmco trhy se u nauily t s vlkou na Ukrajin, dvodem dubnovho pdu cen dluhopis, ale i akci, jsou kroky svtovch centrlnch bank, prozatm s jedinou vjimkou Evropsk centrln banky.

Vechny hlavn centrln banky toti bu zaaly zpsovat mnovou politiku, nebo se k tmto krokm velmi siln pihlsily. Kadou stra inflace. Ta byla v beznu v USA 8,5 %, v Eurozn 7,8 procenta, ns doshla v beznu 12,7 procenta a v dubnu vyskoila na 14,2 procenta. Piem se nkolik msc jist budeme pohybovat vysoko nad 10 procent, shrnuje Mat inflan data.

Vvoj na akciovch trzch v dubnu

Vsledkem veobecn panujcch nejistot a zdraovn vstup, ale i provoznho financovn u firem, je, e akciov podlov fondy v dubnu opt obnovily svj pokles ze zatku roku. Rst vnos se negativn projevil zejmna na americkch akcich. Dvodem je politika FEDu, kter k potrn inflace pistupuje na rozdl od ECB aktivn. Zvyovn sazeb kombinuje se stahovnm penz z obhu. Trhy se boj toho, e tm zpomal americkou ekonomiku, kter navc v prvnm tvrtlet pekvapiv vykzala 1,4% pokles.

Americk akciov index S&P500 tak klesl o vce ne osm procent. Velkou rnu dostvaj hlavn technologick firmy, kter prv pat do toho ranku firem, kter si uvaly levn financovn. Technologick index NASDAQ, co byl doposud velk tahoun rstu, svin koriguje minul zisky a jen v dubnu ztratil pes 10 procent, uvd Mat.

To mlo dopad i na prmrn vkonnosti korunovch globln diverzifikovanch akciovch fond nabzench v esk republice. Ty v dubnu podle Partners Indexu podlovch fond ztratily okolo 3,6 procenta. Jen v letonm roce se tak hodnota majetku investor snila v prmru o 8,4 procenta. Vezmeme-li vvoj za poslednch 12 msc, jsou ale stle v 0,3% plusu.

Otzka je, jak dlouho. I speciln zamen akciov fondy v dubnu zaznamenaly pokles o -4,4 procenta. Co bylo dno vt vahou rizikovjch sektorovch a regionlnch trh. A to i pesto, e evropsk akcie v dubnu klesly v prmru o 3 procenta.

Vkonnosti akciovch fond (vkonnosti skupin fond v %)
30.04.22 duben od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-AK -3,6 -8,4 0,3 24,2 32,5 117,7 38
PIF-SPEC -4,4 -17,9 -12,2 1,1 5,3 29,5 14

  • PIF-AK fondy investujc do akci vysplch zem
  • PIF-SPEC fondy investujc do nerozvinutch zem a dal speciln strategie (okrajov trhy, jednotliv sektory apod.)

Inflace a kroky centrlnch bank drt ceny dluhopis

Pro v dubnu klesly i ceny dluhopis, vysvtluje Mat opt zvyovnm rok ze strany centrlnch bank: S vymi zkladnmi sazbami vyaduj investoi vy vnos a ten doclte u stvajcch dluhopis jen poklesem jejich ceny.

Prmrn cena kvalitnch dluhopisovch fond v dubnu klesla o -1,1 procenta. Za poslednch dvanct msc jde o 5% ztrtu, za n podle Mata stoj prv propad cen dluhopis spolu s tm, jak se zvyovaly jejich vnosy.

Situace je jet mn radostn u takzvanch rizikovch dluhopis. Fondy rizikovch dluhopis podle Partners Indexu podlovch fond korigovaly v dubnu o dalch -2,1 procenta. Meziron jsou tak ne a to o -5,7 procenta.

Vkonnosti dluhopisovch fond (vkonnosti skupin fond v %)
30.04.22 duben od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-DLUH -1,1 -2,7 -5,0 -2,7 -4,3 6,3 19
PIF-HY -2,1 -6,3 -5,7 1,2 2,1 35,1 22

  • PIF-DLUH fondy se sttnmi a kvalitnmi korportnmi dluhopisy
  • PIF-HY fondy s investicemi do rizikovch a spekulativnch dluhopisy

V tto souvislosti Mat komentuje i kroky NB. Ta podle nj ve svm taen proti inflaci mus bt velice opatrn, aby vysokmi roky nezakrtila ji tak dost vratk hospodsk rst.

Natst boj s inflac zahjila jako jedna z prvnch a v zloze m jet monost intervenci pro poslen koruny a tm zlevnn dovoz, co by omezilo nrst valn vtiny cen. Musme si uvdomit, e esk republika nen jen exportn zem, ale vlastn i importn. Dovozy dosahuj asi 80 % celho eskho HDP a inflace je tak velice citliv na vkyvy kurzu koruny, k.

Smen fondy svoji hodnotu tak neudrely

Veobjmajc dubnov pokles podlovch fond se nevyhnul ani fondm smenm, kter investuj jak do dluhopis, tak do akc. Jejich prmrn hodnota proto klesla o 2,4 % za posledn msc a meziron jsou ne o -3,3 procenta.

Vkonnost smench fond ( vkonnosti skupin fond v %)
30.04.22 duben od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-MIX -2,4 -6,2 -3,3 5,2 5,5 29,1 51

Smen fondy byly v dubnu takt negativn ovlivnny 9% korekc cen americkch akci a 4% korekci na evropskch akci. Navc negativn psobil i pokles cen dluhopis souvisejc s inflac a oekvanmi kroky centrlnch bank.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts