Inflace dopad i na esk milione. Jak e, aby nezchudli?

0
282

Jak se inflaci brnit? Jednoznan investovnm, mn tuzemt bohat. I pes koronavirovou krizi vid dolarov milioni souasnou ekonomickou situaci v tuzemsku stle jako pleitost pro sv investice a oekvaj i nadle rst svho bohatstv. Vyplv z uniktn sondy Wealth Report, kter kadoron provn J&T Banka.

Stle slc inflace je po dvaceti ticeti letech opt tmatem slo jedna, a to na celm svt. O inflaci u vak nememe hovoit jako o dovezen, ale spe jako o doma vytven, hnan rostoucmi cenami slueb, vysvtluje hlavn ekonom J&T Banky Petr Sklen.

Nebvale svin rst cen pozorujeme prakticky nap celm vysplm svtem, a sten jej lze vysvtlit globlnmi faktory, jako jsou peten dodavatelsk etzce i nrazov zven poptvka po komoditch, dodv Vt Hradil, hlavn ekonom Cyrrus.

Aktuln vlna esk inflace bude podle Hradila kulminovat v prvnm kvartle roku 2022 v blzkosti divokch 8,8 % meziron, co bude nejvy tuzemsk tvrtletn daj od podzimu roku 1998. Za pravdpodobn povaujeme i pekonn 10% hranice v nkterm z msc, k ekonom.

Skonila doba komfortn inflace, expanzivn monetrn politika vystila v petlak hotovosti, a tak jsou dolarov milioni nuceni hledat pleitosti ke zhodnocen a uchovn svho bohatstv, poznamenv Alena Tkov, obchodn editelka J&T Banky.

S rostouc inflac je poteba vc riskovat

Jakou strategii vol bohat ei, aby si letos udreli sv bohatstv a inflace neznehodnocovala jejich penze? Investujte do firem a nemovitost, vyjdili se v uniktn sond. Nejvce pitom v investicm do stavebnch pozemk, kter jako top investici oznailo hned 49 % eskch bohatch.

Dvod lze nalzt na souasnm trhu hned nkolik. Tm hlavnm je, e stavebn pozemek doke jako reln aktivum odolvat inflanm tlakm. Dleitou roli hraje i stle vysok poptvka po rezidennch nemovitostech, co se projevuje v jejich rostouc cen. A prv stavebn pozemek je prvnm krokem ke stavb rezidenn nemovitosti. V neposledn ad se oekv, e se konen rozjedou stavebn projekty, kter byly pozastaveny kvli peruen dodavatelskch etzc, vysvtluje vsledky Petr Sklen.

Co povauj bohat letos za zajmavou investici
Investice % investor
Stavebn pozemky 49
Start-upy, zanajc firmy 34
Rezidenn nemovitosti 31
Akcie zahraninch firem 26
Zemdlsk pda 21
Sbratelsk aktiva 18
Kryptomny, bitcoin 16
Jin nemovitosti 12
Komodity 10
Korportn dluhopisy 9
Zlato 8
Akcie eskch firem 8
Podlov fondy 7
Smnky 6
Drah kovy, drahokamy 5
Obchody s mnami 4
Termnovan vklady 2
Sttn dluhopisy 1
zdroj: Wealth Report 2021,J&T Banka

Vnos bohat vid tak u investic do firem, a u v podob akci zahraninch firem i start-up, kter v uplynulch letech ukzaly, e jsou ivotaschopn.

Investice do zanajcch firem me bt tak zdrojem inovac a technologickch novinek ve vlastn firm, nebo investor zsk nkoho s npady, kdo je schopn rozit jeho byznys. Zatmco dve existovala jen monost pm investice do vybranho startupu, dnes funguj rzn venture kapitlov fondy a platformy, pes n lze nejenom investovat, ale tak se pmo potkvat se zanajcmi podnikateli. Tyto novinky rovn pisply ke zvenmu zjmu o startupy, upesuje vsledky Alena Tkov.

Kdo jsou dolarov milioni

V esku je podle odhad pes 30 tisc dolarovch milion. Jsou to pedevm mui ve vku mezi 53 a 55 lety, kte pemlej hodn dopedu a jsou lakmusovm paprkem pro budoucnost. Maj velk zdroje informac, kter analyzuj a zrove se zajmaj o to, co se dje doma i v cizin.

Za rstem bohatstv eskch dolarovch milion stoj pedevm podnikn a pjem, kter z nj plyne. Pat k nim tak vrcholov manaei s vysokmi pjmy a pibvaj k nim i mlad dolarov milioni, kte svj majetek postavili na spnm podnikatelskm pbhu.

Tm vichni bohat ei oekvaj, e se inflace bude pohybovat nad dlouhodobm inflanm clem centrlnch bank. Kad dvanct milion dokonce oekv leton inflaci kolem 10 %. Razantn rst cen je proto pro bohat echy hlavnm popudem ke zmn investinho chovn.

Jak zdraovn oekvaj ekonomov

Prosincov inflace podle aktulnch daj meziron stoupla na rove 6,6 %. Stle vak jde podle ekonom jen o zahvac kolo v porovnn s tm, co ns ek letos.

Letos prmrn celoron mra inflace doshne i mrn pev rove sedmi procent, piem v lednu bude i vce ne desetiprocentn. Pjde tak o nejvraznj msn meziron inflaci od poloviny roku 1998, kdy naposledy jej mra doshla dvojcifern hodnoty. Lid v esk republice si tedy letos uthnou opasky, nebo mra inflace poprv od krizovho roku 2013 pekon prmrn tempo rstu nominlnch plat a mezd, k hlavn ekonom Trinity Bank.

Stejn inflan vvoj oekv tak ekonom Vt Hradil: Od inflace si v dnm ppad neodpoineme ani v roce 2022, naopak. Cenov ok se teprve v pln sle dostav v prvnch mscch letonho roku. Zatkem roku tak od inflace oekvme prolomen hranice 10 % a nsledn jen velmi pozvoln pokles. Za cel rok 2022 podle ns inflace v prmru peshne 7 % a bude tak nejvy od roku 1998.

Prosincov inflace sice vzrostla, nicmn dal inflan skok piel u na zatku ledna. Nejenom v dsledku obnoven plateb DPH u elektiny a plynu, ale tak proto, e se zatkem roku pichzej firmy i obchodn etzce s novmi cenky. Vzhledem k pedchozmu zdraen komodit veho druhu, vech energi a dopravy asi nelze pedpokldat, e by lo jen o symbolick cenov pravy. Inflace proto u v vodu roku mohla vyskoit mon na osm i vce procent. Rok 2022 bude jednoznan rokem vysok inflace, uzavr ekonom SOB Petr Dufek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno