Jak odbourat stres v prci a zlepit vztahy s kolegy, rad psycholoka

Nae mylenky se promtaj do veho, co dlme. asto zpsobem, kter pesahuje hranice naeho vdomho vnmn. Tyto mylenky vyslaj do svta kolem ns signly o tom, co chceme, emu vme a km jsme. A svt na n reaguje.

Vtina podnt okolo ns je neutrlnch. My si vak o nich zaneme nco myslet. Mylenka v hlav vyvol emoci. Emoce se promtne do tla a ovlivn nae chovn. Nae chovn zase ovlivn chovn druhch a oni nm to vrac. Take to, co si myslme, mme hned zrcadlov zptky. A pokud nco nezmnme, tak se to stle dokoleka opakuje. J tomu km zaarovan kruh.

Navc svou vnitn realitu si asto vytvme na zklad domnnek, kter se nezakldaj na pravd, ale na naich minulch interpretacch, proitcch a zkuenostech.

Dl mi to f schvln?

Napklad Milan pokad, kdy dostane od fa hodn kol, je ve stresu, neme se soustedit, ske z jednoho kolu na druh a na sv okol reaguje podrdn. Co se v nm dje? Podnt (hodn kol) vytvo v jeho vnitn realit automatickou mylenku: To nemu zvldnout. Tlo si vyrob emoci zkosti a on se zane tst. Chov se nepimen, nesousted se, dl chyby, na kolegy je nepjemn a div se, e mu to vrac.

Zane si myslet: f si na m zasedl, zadv mi tolik kol, to mi urit dl schvln, to nikdo neme stihnout. A vdycky m tm rozhod. Pravdpodobn k tomu piel na zklad njak nepjemn emon zkuenosti z minulosti, kterou si mon u ani nepamatuje. A tak pokad, kdy se dostane do podobn situace, svj program, svj vzorec chovn zopakuje, m ho jet vce posl a asem uv, e je to pravda. Nakonec si vytvo svou vnitn realitu Jsem mlo psychicky odoln.

Je velmi pravdpodobn, e se takto chov ve vech podobnch situacch. Pokud zmn prci, bude tam jist jin f a on bude zavat podobn pocity. Jde toti o projekci, promtn nevdomch obsah na mysli do vnjch situac. Dvme se pes brle, kter maj nae subjektivn zabarven, specifick filtry.

Kdyby si Milan nasadil jin brle, vidl by pes n napklad: f mi zadv hodn kol, protoe jsem schopn. Vm, e o m nechce pijt. Promluvm si s nm, e kol je opravdu nkdy a moc a situaci zmnm. Nemm co ztratit, vdy existuj dal monosti…

Problm zaarovanho kruhu

Nebo jin pklad. Alice se domluv s kolegy, e pjdou spolen na obd, jen si jet odsko na zchod. Kdy se vrt, zjist, e vichni u odeli.

Radka Loja

  • Psycholoka a lektorka, autorka knihy Emoce pod kontrolou a spoluautorka knihy Jak zskat spch, klid a vyrovnanost v hektick souasnosti.
  • Prv dokonila novou knihu Mylen pod kontrolou.
  • Vede komplexn kurzy osobnho rozvoje, poskytuje psychologick poradenstv.
  • Je spoluautorkou webu emon inteligence www.mindtrix.cz.
  • Ve volnm ase se vnuje rodin, meditaci a sportu.

Alici se spust star program a zane si myslet: No jo, vichni na m kalou, jako vdycky. Je smutn a natvan, seve se j aludek a hrdlo. Na obd jde sama, ale moc j nechutn. Kdy se kolegov vrt, nemluv, je mrzut a nikdo nev pro.

Mylenka v hlav Vichni na m kalou vyvol emoci smutek, vztek. Emoce se promtne do tla a ovlivn jej chovn s nikm nemluv, je mrzut. To se samozejm odraz v chovn koleg, kte nechpou, o jde. Vnj realita byla takov, e kolegov na ni ekali dole u vtahu skoro deset minut. To se ona ale nikdy nedozv, protoe se nezeptala.

Problm zaarovanho kruhu je v tom, e svm chovnm v podstat potvrdme svj program, napklad Vichni na m kalou, nepokali nebo Jsem mlo psychicky odoln. Myslme si, e je to pravda. Cel kruh se uzavr a my se v nm pohybujeme stle dokola. A tmto zpsobem si vytvme a upevujeme v hlav svj vlastn software, kter se automaticky spout ve vech podobnch situacch v prci, v rodin, s pteli.

Jak z kruhu ven

Teba tak, e postupn krek po krku zmnte sv programy a naute se ovldat sv mylenky. Budete zvdav, zanete se vce ptt a situace prozkoumvat. Dovolte si vidt vci a udlosti z jinho hlu pohledu, zmnte sv interpretace a sugesce.

Pipustte, e ve me (a mohlo) bt i jinak, ne si prv te myslte. Jednodue eeno otevete se novmu mylen. A prosm bez vitek kdybych byl bval uml nebo vdl dv. Bute k sob laskav. Tm se zmn i vae emoce a chovn. Na zklad jinch proitk peprogramujte sv pvodn vzory, vytvote si nov software a tm budete dosahovat jinch vsledk. Nechte vzniknout novou realitu a novou budoucnost.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts