Jak vyjt s fem, kter je cholerik. Co ho zaruen rozhav?

0
245

ev, za kter by se nemusel stydt ani krl zvat, bylo slyet a na konec open space. To jste si nemohli zjistit vc informac? Te vypadme jak blbci. To musm vechno pp dlat sm?, nepolevuje f za zavenmi dvemi.

Je to cholerik, za chvli ho to pejde, mvne rukou asistentka k vydenmu novkovi. Na cholerika si jde zvyknout, ale chce to pevn nervy. Nebo vybuchnete taky.

Jednou z klovch charakteristik fa cholerika je siln a krtk proit emoc jak pozitivnch, tak negativnch. Pokud sledujete americk filmy, tak emon provn cholerik lze pirovnat ke zmknut nitra neboli vstikovn dusku v zvodnch autech, co brutln zvyuje rychlost. Na 20 sekundse auto velmi zrychl, pak se vak vrt do normlnho reimu, k kou Valery Senichev z Education.cz.

Cholerik v ist form doke pedvst v nkolika minutch takov divadlo, e na konci on ptiminutovky m na stole nkolik dost o rozvzn pracovnho pomru.

Znm jeden extrmn pklad cholerika ze sportovnho prosted. Jeden fotbalov trenr byl schopen kiet na manaft pt minut v kuse tm bez jedinho ndechu. Dostal ze sebe emoce a vztek a pot pokraoval ve vkladu strategie na druh poloas, k profesn psycholog.

Vad i patn gesto

Dobrou zprvou je, e v naprost vtin se dn temperament nevyskytuje v ist podob. Takov cholerick sangvinik si sice zalte, ale jakmile ho to pejde, je s nm docela legrace ne to zase pijde. Cholerik lznut flegmatikem m zase del as mezi vbuchy, je to takov papik, chvli mu trv ne nashromd dostatek pry pro detonaci.

Mt fa cholerika s dobrm srdcem je zbavn, pokud jste nad vc a neberete vci osobn. Mm bjenho kolegu, de, nronho pedevm na sebe, kter investuje as a energii do spolen prce. Na jeho vbuchy zlosti jsme zvykl a vme, e to nen nic proti nm. Pokud m dobrou nladu, uvt tm teba dobrou kvou a palainkami a povzbud ho, i kdy se zrovna neda, k mentorka Michaela Tetzeli.

Blzc kolegov u vtinou vd, co fa nastartuje z nuly na sto. Obecn cholerika popouz laxnost podzench, opakovan neschopnost, nefr jednn. Ale asto sta malikost a zanou ltat jiskry.

Pinou me bt prakticky cokoliv, co nen v souladu s jeho momentlnm nastavenm nebo nladou. Netoleruje chyby, nem rd protahovn zleitost, zdlouhav jednn i argumenty. Nkdy me svm chovnm spojenm s ostrmi pohyby a agres velice lehce konflikt vyvolat, ani by k tomu byla jakkoliv pina, mn Martina Jandekov ze vzdlvac spolenosti MgC Group.

A pak pijde tlum

Stejn jako rychle to zaalo, tak to i skon. Zklidn se pomrn rychle, to vak nemus znamenat, e zmnil nzor. Vtinou sv nzory nemn. A asto ani kdy vyjde najevo, e neml pravdu.

Pro choleriky je tk se omluvit. Pokud se tak stane, tak asto jen velmi potichu a mon jen v duchu, poznamenv Senichev. A tady zase zle na tom, kter dal temperament v cholerikovi vystupuje do poped. Pro cholerika, kter je komunikativn, oteven, nebv problm se omluvit, zlehit situaci a vykompenzovat kody, kter svmu okol zpsobil, domnv se Tetzeli.

Cholerik ale nen vedouc, kter by sv podzen jen dsil. M adu vlastnost, kter jsou firm i lidem kolem k uitku. Velmi dobe se osvduj v situacch, kdy je poteba rychle situaci zanalyzovat a najt een, co jsou schopnosti, kter lze vborn vyut v krizovm zen, vojenstv, bankovnictv a v jinch oborech.

Mohou bt i perfekcionist nron pedevm na sebe, odvn, ochotn jt do rizika a nst jeho nsledky. asto je najdeme na vych pozicch, realizuj vize, jsou vynalzav, jsou vidt i slyet. Dokou nadchnout a okouzlit sv kolegy pro spolen cle, chvl tah na branku Tetzeli.

Cholerik se rozhoduje velmi rychle a stejn tak i kon. Neustle se u novm vcem. A ve toto pen do svho tmu, kter um vst k maximlnmu vkonu. Je mnoho zamstnanc, kte umj s choleriky pracovat a nein jim to dn velk problmy, k Martina Jandekov.

Cholerik doke vyjt se vemi typy, snese a chpe druhho cholerika, je mu rovnocennm soupeem. Obas si mohou vjet do vlas, ale vlastn je to soust jejich komunikace a interakce. Neberou to jako nco problmovho, poznamenv Michaela Tetzeli.

Dobr tm me vytvoit i s flegmatikem, kde me vyvit klid a schopnost nahlet na situaci zeiroka. Flegmatikovi se me zamlouvat cholerikova schopnost rychle a kreativn eit problmy. Po njak dob me najt cestu k sangvinikovi, u kterho ocen rozhled a zvdavost, komentuje psycholog Senichev.

K melancholikovi hled f cestu nejdle. Pro melancholiky je povaha a temperament cholerik stresujc, a to a do t doby, ne cholerik pochop kehkou dui kolegy a sm ho zane povzbuzovat a podporovat, aby si vci nebral tolik k srdci a osobn. Spolu se toho mohou hodn nauit, poznamenv Michaela Tetzeli.

Cholerik v online svt

Na obrazovce cholerika odhalte na prvn pohled. Jeho temperament je nejen slyet v hlasitosti, tempu ei, ale i v gestech a rznch pidruench aktivitch, kter bhem online meetingu zvld. asto je multifunkn, doke komunikovat pes Teams a u toho vyizovat telefony a zadvat kol asistentce.

Je to trochu trnink jeho trplivosti. Neudr dlouho pozornost, potebuje bt aktivn, aby jednn mlo spd a pineslo rychl een. Nkdy v zjmu urychlen komunikace ske kolegm do ei a rychle smuje k een bez toho, e by zvil detaily a rizika, vysvtluje Tetzeli.

Cholerick f asto atakuje sv kolegy opakovanmi e-maily, dokud nedostane dost rychlou a srozumitelnou odpov. Osobn se mi lb hlka o cholericch, e by dokzali velet vemu, co m ui a je ochotno poslouchat, usmv se Valery Senichev.

Cholerik podle Hippokrata

Podle starovkho lkae Hippokrata charakterizuje osobnost kadho jedince smsice ty tlesnch tekutin. Ta, kter v tle pevld, vrazn ovlivuje jeho chovn, vzruivost i reakce. Zkrtka temperament.

Cholerik m pebytek lue. Ta zpsobuje, e m sklon k vbuchm, hnvu i agresi, tko se ovld, jedn impulzivn a panovan. Lid v jeho okol mu mus asto ustupovat. Ale m i sv siln strnky. V prci je rychl, jen tak neustoup ze svch cl, rd pijm nov vzvy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno