Jak zvldnout online komunikaci jako profesionl

0
76

Nkdo m pota a kameru v lonici, nkdo u kuchyskho stolu, jin teba na pd, protoe tam je nejvt klid… Msto, odkud komunikujeme se svtem. Za dva roky jsme se nauili pes online kameru cviit, uit se, povdat si s prarodii, ale pedevm pracovat.

Online komunikace v esku zdomcnla. Na ptomnost kamery u jsme si natolik zvykli, e u neeme vytahan triko, nedojedenou sndani na stole nebo suk pln prdla v zornm poli. Vdy kolegov si u pece zvykli.

Ale pichzej chvle, kdy musme vypadat dobe i ped webkamerou. Kdy mme ped vedenm prezentovat projekt, pracujeme s klientem, studentm pednme, mme videopohovor na nov msto, jednme s uiteli svch dt, kdy zkrtka potebujeme zapsobit.

Aby lovk psobil pjemn i pi videohovoru, mus mt pedevm ostr obraz, kvalitn zvuk a dobr svtlo. V televiznm vysln by ml k ruce cel tb od osvtlovae a po maskrku, kter hld, aby se lovku neleskl nos. Doma jsme na to sami. Pokud se ale budeme dret rad odbornk, meme to dokzat i my.

Prosm, svtlo!

Hlavn roli tu sice hraje kamera, ale k n se dostaneme, a najdeme vhodn svtlo. Mete-li, vyuijte to denn. Pokud za vmi bude okno, dbejte, abyste nebyli v silnm protisvtle, v obliej by pak byl tmav. Pokud je venku tma a vy jste v osvtlen mstnosti, usate se tak, abyste nemli polovinu oblieje ve stnu. Rozsvite svtla v cel mstnosti a nesvite pouze na sebe, rad Ondej Tyleek z kreativn agentury Fairy Tailors.

Dobr volba nen ani naplen svtlo pmo proti vm. Barva pleti bude pesvcen, nebudou vidt stny, kontury, mimika, k Tom Vacek z reklamn agentury Contexto.

Pokud ale vyuvte videopohovory astji, teba typicky kantoi, zvate pozen specilnho osvtlen pro naten, kter nevrh stny a rovnomrn rozkld svtlo. Nejde o nic nkladnho, na pozen jednoduho modelu vm bude stait nkolik set korun, upozoruje Tyleek.

Pokud pemlte, jestli zvolit lut teplej nebo namodral studenj, shnte po prvn monosti. Teplej uml svtlo psob vce pirozen, v Michal ern ze spolenosti Audiopro.

Kam s kamerou

Nali jsme sprvn svtlo, te je teba umstit kameru. Je to jednoduch, dejte ji pmo ped sebe. Kamera by mla bt ideln ve vce o, nadhled i podhled deformuje obliej, a to nechceme, vrt hlavou Vacek z Contexta.

Pokud mme kameru integrovanou v notebooku, kde horn hrana s webkamerou je obvykle o patnct a dvacet centimetr ne ne nae oi, mus nahoru i cel notebook. Podstrte pod nj teba ti dly Ottova slovnku naunho, to bude tak akort.

Pokud jde o vai vzdlenost od kamery, usate se tak, jako byste si fotili portrt do obanky mla by vm bt vidt cel hlava a ramena. Kdy vs sed ped webkamerou vce, budete muset sedt tsn vedle sebe, vce ne dv osoby webkamera zpravidla nepojme, upozoruje Tyleek.

A te trochu techniky. Nemuste zstvat jen u standardnch kamer v notebooku i mobilu. Dobe poslou profesionln 4K videokonferenn kamery, kter rychle a snadno propojte se svm zazenm a kter samy e napklad zorn hel, svteln podmnky prosted, kontrastn pomr. Napklad kamery Vidi od Biamp nebo Focus od WyreStorm, poukazuje ern.

Ne nadarmo vtal sv posluchae hudebn publicista Milo Skalka svou zdravic ostr obraz a dobr zvuk. Mikrofon je stejn dleit jako kamera a v nkterch ppadech i dleitj.

Jeho kvalitu a vae pohodl posl mal, vesmrov plug & play stoln mikrofony s mnoha uitenmi funkcemi potlaen ozvny, redukce okolnch ruch, zvraznn mluvenho slova, jako napklad mikrofony Halo od WyreStorm, poznamenv ern z Audiopra.

Otote se o 180 stup

Fyzika a technika je za nmi, je as na design. Otote se o 180 stup, co vidte za svmi zdy? Oblbenm pozadm bv knihovna. To, jak knihy tete, o vs vypovd, proto proberte tituly, a na sebe neprozradte vc, ne chcete. A u se nachzte doma nebo v kanceli, zvolen pozad vm me pomoci dokreslit dojem, kter v ostatnch astncch chcete vyvolat.

m mn ruivch vc za vmi bude, tm lpe, mn brnnsk stylistka a vizistka Martina Frankov. Kvtiny, polte i diplomy pemstte tak, aby vsledn zbr vypadal hezky. Webkamera je konstruovna tak, aby zaostila na osobu v bn vzdlenosti ped monitorem, vy tedy budete ost a pozad za vmi bude lehce rozmazan, co psob dobe, k Tyleek z Fairy Tailors.

Vtina aplikac pro videohovory umouje tak volbu umlho pozad. Webkamera pak rozpozn v obliej a aplikace kolem nj vygeneruje virtuln svt. Nkter uml pozad vypadaj velmi realisticky, jin jsou zmrn fantastick.

Vbr je irok a je pouze na vs, jak budete chtt psobit. Pokud chcete ochrnit sv soukrom a nemte zjem, aby ostatn astnci videohovoru vidli k vm dom, uml pozad je een, kter hledte, vysvtluje Tyleek. Nevhodn i ertovn filtry radji vynechte.

No a pak u sta bt jen pjemn a nezapomenout se usmvat, ppadn pokud jsem si nevzal na video kalhoty, tak na to nezapomenout a nevstvat v trenkch ped kameru, poznamenv Vacek.

Ne zapnete kameru…

Posledn plhodinku ped videohovorem vnujte u jen sami sob. prav vlas, oblieje, obleen… Vhodn obleen bychom mli vybrat podle pozice nebo msta, o kter se uchzme, ppadn podle dojmu, jakm chceme psobit, k Frankov a pidv nkolik dleitch rad a doporuen.

Jak na sob zapracovat:

  • Make-up: enm doporuuji si make-up pipravit na dennm svtle. Nemuste se bt pidat na intenzit, a u stn, i rtnky. Kamera dost len pobere, a i pes jeho vraznost tak budete ve finle vypadat pirozen. Pro bn denn len na online bych minimln kladla draz na kontury, tvenku a alespo lehkou rtnku. Pnov mohou drobn zaervenn nebo nedokonalosti na pleti schovat korektorem. Na zvr bychom nemli zapomenout na pudr, a to jak mui, tak eny. Ten nm ple pkn zmatn a budeme vypadat dobe i pi lehk nervozit.
  • es: Co se tk vlas, doporuuji u pn a en s krat dlkou vlas provst bnou pravu stylingu. eny s delmi vlasy pak mohou zvolit styling s rozputnmi i sepnutmi vlasy na zklad vybranho obleen a jeho stihu, ppadn vstihu.
  • Obleen: Zvate, jak moc je poteba, aby byl odv formln, i nikoliv. Ml by korespondovat s prostedm kolem vs mstem i pozadm, barvou vlas, pleti a va osobnost, vam stylem. Pokud je pozad za vmi vraznj, vybrejte odv z jednoduch a tlumenjch tn. V ppad, e je pozad jednodu, mete volit barevn odv klidn i s jemnm vzorem.
  • Doplky: Ty mete k jednodumu odvu volit vraznj a naopak. Vyvarujte se extravaganci a experimentm. Bl ze, kter doma pat k oblbenm pozadm pi online vysln, nen dobrou volbou v kombinaci s blou koil, stejn tak si k ernm vlasm neberte tmav rolk. Volte sprvnou velikost odvu, padnouc stih a pohodlnost, to vm dod sebevdom a pjemn pocit v prbhu celho videohovoru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno