Jeho podnikn s permasemnky m velk spch. Zkaznci mu pibvaj

0
52

O svj spch se ale Kvapil rd s kmkoliv podl. Mme osobn zkuenosti s jejich pstovnm a zpracovnm v kuchyni. Znme jejich tvary, barvy, chut a vn. Vme, jak rostou bez postik. Dky socilnm stm meme tyto poznatky sdlet pmo z na farmy, k osiv z Povic na Olomoucku. Sv semnka prodv pes e-shop Permasemnka.cz. A kadm rokem mu pibvaj jak nov odrdy, tak zkaznci.

Kdybych si vybrala z vaeho e-shopu Staenku a Dv prs, jak je za tmito nzvy pbh?
Staenka je star odrda kekovch fazol, kter nm poskytla pan ankov. Ta je dostala od sv ptadevadestilet babiky. Dv prs je star odrda tykovho rajete s plody, kter svm tvarem a barvou pipomnaj prs. Zejm ji vylechtil znm kaktus, etnograf a cestovatel Alberto Vojtch Fri, kdy mu za vlky vymrzly ve sklencch kaktusy, protoe nebylo na topen a on sklenky vyuil pro lechtn rajat.

Odhadnete, kolik mte v tuhle chvli v nabdce semen?
Mme v nabdce piblin 200 odrd i populac. Z toho 21 odrd jsme sami registrovali a jsme jejich oficilnmi udrovateli. asto jedinmi v cel Evropsk unii.

Marek Kvapil (1983)

  • Vystudoval sociologii a filosofii na Univerzit Palackho v Olomouci s titulem Mgr., doktorsk studium nedokonil, v roce 2012 zaal podnikat v Povicch.
  • Zabv se ekologickou vrobou a prodejem mnoitelnch semen oznaovanch jako permasemnka.
  • Semnka rznch starch odrd zddil po svch pedcch a zskal od lid. Hled odoln odrdy, kter nepotebuj chemickou ochranu.
  • M svj e-shop Permasemnka.cz, kde prodv celou svou semenskou kolekci.
  • Od samho zatku mu v podnikn pomh manelka Maruka, spolu maj ti dti.

Nasazujete do prodeje kad rok njakou novinku?
Ano, kad rok se sname do kolekce zaadit nco novho. Letos jsme pidali ndhernou pestrobarevnou kukuici Malovan hory, z n se mele mouka a va polenta i peou tortilly.

Natoili jsme k tomu i instruktn video, v nm popisujeme, jak kukuici vypstovat, sklidit a zpracovat do chutnho pokrmu.

Take kad rok pibude jedna?
Kdepak, je toho vce. Dal novinkou je zmnn star odrda Staenka, Divok chilli paprika, pestr osivo zimn tykve a bazalky, stonkov salt, meloun Banana, kolekce semen Odoln zahrdka, bio trika a dal. Celkem jsme letos pidali 25 novinek.

S kolika odrdami jste zanali?
Zanali jsme v roce 2015 s njakmi ticeti odrdami.

Uiv vs prodej semnek, nebo je to jen st va prce?
Ano, Permasemnka iv celou nai rodinu a dalch nkolik lid, kter zamstnvme. Musm ale zdraznit, e nejsme jen e-shop. Ve, co pes e-shop prodvme, si sami pstujeme.

Vybavte si moment, kdy jste si ekl, e si otevete e-shop to znamen, e jste ml zajitnou domnu, sklady, spolupracovnky, kte se budou starat o zsilky a hlavn vdom, e budou mt lid zjem?
Nebyl to jeden moment, ale postupn vvoj. Semenait jsem se uil doma na na zahrad. Na zatku jsme byli dva: j a moje ena. Potom nm zaala chodit pomhat kamardka rka. Prvn pytlky semnek na prodej jsme balili doma na kuchyskm stole.

Podobn zsilky jsme nkolik let chystali a odeslali doma v obvku. V atn jsme mli sklad. Pak to dosplo do momentu, kdy u nm to doma perstalo pes hlavu, tak jsme si pronajali prostory v arelu bvalho drustva JZD. Vrobu mme ale stle doma u ns na farm.

Reference od lid na vaem e-shopu pipomnaj televizn recepte, kde se lid chlub svmi vpstky. Jen s tm rozdlem, e semnka jsou od vs. Pekvapuje vs, jakou rodu lid sklz?
Mme ikovn zkaznky. Semnka nabz potencil, k jeho naplnn je teba spousta sil, trplivosti a nkdy i zkuenost. Zaloili jsme proto na Facebooku skupinu Permasemnka praktick zkuenosti, kde si nai zkaznci navzjem rad a sdl sv vpstky. Nkter jsou opravdu krsn a ano, mile ns to pekvapuje. Hodn zkaznk se k nm vrac, za co jsme vdni.

O co ve kolem e-shopu se starte vy?
J se starm zejmna o vkldn novch produkt, kter je teba nejprve nafotit v relnm prosted (ve si pstujeme sami), fotky se mus zpracovat a doplnit popiskem a nvodem k pstovn. To mi zabr pomrn hodn asu v zim. Snam se popsat kadou odrdu co nejvc do detailu.

Za dleit povauji nejen pedn samotnch semen a gen v nich obsaench, ale stejn dleit jsou tak kulturn informace, nkdy cel pbh, kter vysvtluje, jak semena sprvn pout. Krom toho em obsahovou st marketingu a nkter aktualizace na e-shopu.

A kdo s vmi spolupracuje?
Dnes krom sebe a manelky, kter e balen a expedici zsilek, zamstnvm dalch pt lid a tak mme pt a osm dohod, kte nm pomhaj zvldnout sezonn vkyvy prce na poli i v expedici. Emaily, komunikaci se zkaznky a nkter provozn zleitosti e-shopu m na starosti moje vagrov. Marketing zase kamard. Na komunikaci se zkaznky nabrme aktuln dal osobu.

Jak zkaznky byste rdi jet oslovili?
Clme zejmna na zahrdke do vku 55 let. Neda se nm pli oslovovat star zahrdke v dchodovm vku. Rdi bychom do budoucna zaclili i na tuto skupinu.

Pedpokldm, e mte nejvc prce te na jae. Kolik balk semnek denn vypravte?
V lednu a dubnu denn vychystvme sto a pt set objednvek. Pro m osobn je nejnronj msc bezen, protoe na e-shopu mme nejvce objednvek a do toho musm zaloit nov Poln denk pln, co budeme v danm roce mnoit, testovat, registrovat a lechtit.

Mte u te nkter odrdy vykoupen?
Ano, nkter odrdy mm v tuto chvli vyprodan. Protoe si veker semena mnome sami na na rodinn farm, nebo u spolupracujcch mnoitel, dlme to lokln, ekologicky a je s tm spousta emesln run prce, mme k dispozici limitovan mnostv semen.

A tak se kad rok najdou odrdy, jejich zsoba semen se komplet vyprod. Letos je to napklad edkvika Rudi, hokkaido Red Kuri, Armnsk okurka, hrch Chalupnkv a dal.

O co je kadoron nejvt zjem?
Letos byl nejvt zjem o papriku Mavku a raje Vejce ptka Ohnivka. Oboj jsem vylechtil na na farm. Nejedn se o odrdy ale o tzv. pestr populace s vy genetickou diverzitou, kter je dleit pro ekologick a permakulturn pstovn. Takov osivo se doke pi selekci lpe pizpsobit loklnmu ekosystmu ne semena bnch uniformnch odrd. A nen s nm takov nuda!

Co tm myslte?
Odborn se takovm semenm k ekologick heterogenn materil (v Permasemnkch tomu kme pestr osiva) a jsou legln teprve od roku 2022. Dve bylo zakzno je uvdt do obhu, co povauji za velkou chybu, protoe pstitel nemli monost volby mezi uniformnmi odrdami a nm jinm, co odrdou nen. A ukazuje se, e o pestr osiva je obrovsk zjem. Drobn pstitel a zahrdki miluj rozmanitost.

Mte njak hit?
Velkm hitem po nkolik let je jedl pnouc trvalka Kavkazsk pent (latinsky Hablitzia tamnoides), kterou v dob, kdy jsme semena tohoto druhu nabdli zkaznkm, znal v esku jen mlokdo. Zejm se do t doby u ns vbec nepstovala. Pitom je to skvl listov zelenina pro jarn obdob. Dnes ji pstuj stovky, mon tisce eskch zahrdk.

Jak vypad vae podnikn na podzim, v zim? Jsou msce, kdy neprodte nic?
E-shop mme oteven cel rok a kad den nco prodme. Nejvce objednvek ale chod na jae a nejmn v lt. Na podzim jsme zavaleni sklizn, suenm, mlcenm a zpracovnm semen. V zim ppravou novho katalogu a novinek na e-shopu.

Nejvce asu mme od poloviny ervna a v ervenci, kdy u je ve doplnovno, vyseto, vyszeno a objednvek chod jen mlo, tak si meme troku odpoinout.

Vam pnm je, aby si lid semnka dl v domcch podmnkch zskvali sami ze svch vpstk. Ale tm se vlastn ochuzujete o zisk. Nebojte se, e takto vm obchod ochladne?
Jednou ze zkladnch vlastnost permasemnek je, e jsou mnoiteln. Na rozdl od hybridnch odrd nen teba kupovat je u ns kad rok znovu. Nai zkaznci si je mohou sami namnoit a uetit tak njak penze. Mnoz to i dlaj a semnka si mno. Ns to vak motivuje pichzet rychleji s novinkami. Je to podnt k vytvoen a namnoen neho jet lepho. Druh vc je, e zdaleka ne vichni nai zkaznci semena a mlokdo si doke nasemenait vechno.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno