Kdo mus do konce ledna podat daov piznn k dani z nemovitch vc

0
76

Pro rok 2022 plat da z nemovitosti majitel nemovitosti zapsan k 1. lednu 2022 jako majitel v katastru nemovitost. Daov piznn tedy podvaj lid, kte nemovitost zskali v roce 2021.

Ti majitel, kte vlastn nemovitost ji od roku 2020 a dve, znovu daov piznn nepodvaj, pokud nedolo ke zmn podklad pro vpoet napklad kvli zmn pozemku. Na daov povinnosti pro rok 2022 nem vliv, zda nov majitel nabyl nemovitost v noru nebo v listopadu loskho roku, dodv Gabriela Ivanco, daov poradkyn spolenosti Mazars.

Co ovlivuje vi dan?

Ron da z nemovitch vc zvis na vce faktorech, napklad typu nemovitosti, velikosti nemovitosti a pslunch koeficientech. Vjednotlivch mstech se pitom koeficienty li, proto za stejn velik byt odvd v praxi majitel rzn vysok stky.

Ppadn zmna koeficientu vak nen dvodem pro podn novho daovho piznn, finann ady ron stku dan majitelm z dvjch let pepotou. Samotn da z nemovitch vc pro rok 2022 se plat do konce kvtna, v ppad ron dan nad 5 000 korun potom ve dvou stejn vysokch spltkch bhem kvtna a listopadu, dopluje Gabriela Ivanco.

Odlin situace oproti dani z pjm

Da z nemovitch vc pro rok 2022 plat majitel nemovitosti bez ohledu na skutenost, zda nemovitost koupil, zddil, smnil nebo obdrel darem. Daovou povinnost m majitel nemovitosti zapsan v katastru nemovitosti.

Investoi, kte koupili v roce 2021 nemovitost a ihned ji pronajali, nemohou penst daov povinnosti na njemce, daov piznn podv vdy vlastnk, dodv Ivanco.

Jak je to u drustevnch byt

V praxi se nabzej na trhu nejenom byty v osobnm vlastnictv, ale i drustevn byty. Majitelem drustevnho bytu je drustvo. Pi koupi drustevnho bytu v loskm roce tedy odpadaj daov povinnosti.

U drustevnch byt toti dochz k pevodu lenskch prv a v katastru nemovitost je jako vlastnk stle zapsan pslun drustvo, vysvtluje daov poradkyn.

Manel a daov povinnost

V praxi jsou majitelem nemovitosti asto manel v rmci spolenho jmn manel. V takovm ppad sta, kdy daov piznn pod jeden z nich, protoe se jedn o solidrn daovou povinnost.

Daov piznn se podv na finann ad, v jeho obvodu zemn psobnosti se pslun nemovitost nachz, co nemus bt samozejm nutn ten finann ad, kde se plat da z pjm, upozoruje Gabriela Ivanco.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno