Kdo zn svou vlastn hodnotu, zav pocity spchu v prci i ve vztazch

U jste nkdy slyeli sami od sebe nebo od druhch vty typu: A udlal jsem to dobe? Druz by to asi zvldli lp! Jak to m bt sprvn? To nejsp nikdy nezvldnu. Co si o mn ostatn pomysl? A m m opravdu rd?

Obas to kme vichni. Nkdo vce, nkdo mn. ada lid vak tyto vty opakuje stle dokola. Hledaj potvrzen a ujitn zven, e se zachovali sprvn. Ale i kdy toto ujitn dostanou, stejn mu nev. Maj naruen pocit vlastn hodnoty, nedokou se pijmout takov, jac jsou. Vyvj na sebe obrovsk tlak a jsou pesvdeni, e se pod mus zlepovat.

Ppad Milana

Pedstavte si Milana, kter si o sob mysl, e v prci nedoke prosadit svj nzor. Boj se zapojit do diskuz na schzch, kdy chce promluvit, sthne se mu hrdlo a m slab, pikrcen hlas. Je pesvden, e se mu nic neda.

S tmto nastavenm m samozejm mnohem vt tendenci k selhn a nervozit. m vc vak bude se svou nervozitou bojovat a odmtat ji, tm to bude hor. Musm, nesmm, ml bych, neml bych … jsem dost dobr?

Radka Loja

  • Psycholoka, lektorka a kouka, autorka knihy Emoce pod kontrolou a spoluautorka knihy Jak zskat spch, klid a vyrovnanost v hektick souasnosti.
  • V ervnu vyla jej nov kniha Mylen pod kontrolou.
  • Vede akreditovan kurzy kouinku se zamenm na celkov osobn rozvoj a leadership, poskytuje individuln kouink a psychologick poradenstv.
  • Je spoluautorkou webu emon inteligence www.mindtrix.cz.

Kdyby Milan pijal sebe i se svou nervozitou, tak by se nejsp uklidnil. V praxi se velmi osvduje oteven piznat, co se v ns odehrv.

Napklad pokud Milan ekne: Rd bych vm sdlil svj nzor, ale jsem z toho trochu nervzn, vtinou to druz pijmou a Milan se uklidn.

Sebepijet nen stagnace

Nedostaten pocit vlastn hodnoty poznme i podle toho, jak zachzme s kritikou. Pokud asto kritizujeme nebo pouujeme druh, mon to dlme prv proto, e mme nzkou sebehodnotu.

Problm se sebehodnotou meme mt tak, kdy se ns kritika druhch velmi emocionln dotk. Schopnost pijmat kritiku je indiktorem sly pocitu vlastn hodnoty.

Vlastn hodnotu lovk dokzat neme. Vlastn hodnota je stabiln pocit, kter bu mme, nebo nemme. Kdo chce svou hodnotu dokazovat, dl to prv proto, e se ct mncenn.

Nae sebehodnota roste postupnm vyrovnvnm se sama se sebou. Pijet sebe samho nen v dnm ppad stagnace. Mnit se budeme a zmn se nevyhneme. Zle vak na tom, zda bude zmna vychzet z pijet, lsky a tolerance, nebo z nepijet a nenvisti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts