Kteří zaměstnanci dostanou od státu daňový bonus na děti

Jako daňový bonus na dítě se označují peníze, které dostane rodič od státu, pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů. Nárok na tuto finanční částku mají zaměstnanci i podnikatelé.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) probíhá vyplácení daňového bonusu jednou ročně, konkrétně po podání daňového přiznání. Zaměstnanci mohou dostávat daňový bonus každý měsíc společně s čistou mzdou. Pokud mají nárok na toto daňové zvýhodnění na děti, neplatí tak nic na dani z příjmů, a ještě dostávají od státu peníze. Jaké jsou podmínky pro čerpání daňového bonusu v měsíční výplatě?

Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy jeden z rodičů. V případě, že jeden z rodičů je osobou samostatně výdělečně činnou, potom je lepší, aby daňové zvýhodnění uplatňoval zaměstnaný rodič, protože se zvyšuje měsíční čistý rodinný příjem. „Zaměstnanec dostane daňový bonus v případě, je-li částka daňového zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená záloha na daň z příjmů,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Měsíční částka daňového zvýhodnění

Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě letos činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 860 Kč a na třetí a další dítě 2 320 Kč. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. V případě splnění podmínky studia je možné daňové zvýhodnění uplatňovat na dítě do dosažení 26 let.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022
Sleva v Kč 1. dítě 2. dítě 3. dítě a další
Měsíční 1 267 1 860 2 320
Ročně 15 204 22 320 27 840

Podmínkou čerpání měsíčního daňového bonusu je příjem ve výši poloviny minimální mzdy. „Měsíční daňové zvýhodnění se uplatňuje již za měsíc, ve kterém se dítě narodilo, podmínkou je doručení rodného listu dítěte mzdové účetní,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Výpočet daňového bonusu

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, se neplatí nic na dani z příjmu až do hrubé mzdy 17 100 Kč. Zaměstnanci s hrubou mzdou 17 100 Kč a méně tedy obdrží daňový bonus ve výši uplatňovaného daňového zvýhodnění, na dvě děti tedy v částce 3 127 Kč.

Kalkulátor čisté mzdy pro rok 2022

Vypočítá čistou mzdu z vaší hrubé mzdy a zobrazí rozdělení mzdy na samotnou mzdu, odvody a daně.

Právě možnost dostávat měsíčně poměrně vysoký daňový bonus na účet zvyšuje atraktivitu hůře placených zaměstnání pro lidi s více dětmi. „Čerpání daňového bonusu ale není pouze záležitostí zaměstnanců s nízkou mzdou, vždyť i zaměstnanec se dvěma dětmi s hrubou mzdou 33 tisíc Kč dostává daňový bonus ve výši 747 Kč,“ vypočítává Ivanco.

Prohlášení k dani při práci na dohody

Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění, stejně jako uplatnění slevy na poplatníka a dalších daňových slev, je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. 

Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Práce na některou z pracovních dohod však není překážkou pro čerpání daňového bonusu. „Díky čerpání daňového bonusu může být čistá odměna z dohody o provedení práce vyšší než hrubá odměna,“ uvádí daňová poradkyně.

Jak je to u sociálního a zdravotního pojištění

Daň z příjmu fyzických osob tedy v praxi někteří zaměstnanci neplatí, a dokonce dostávají daňový bonus. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se však nezohledňuje počet vychovávaných dětí. 

Z hrubé mzdy je povinné pojistné sráženo i při práci pouze na zkrácený úvazek. „Bezdětný zaměstnanec a zaměstnanec se třemi dětmi zaplatí na sociálním a zdravotním pojištění stejnou částku,“ uzavírá Ivanco.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts