KVZ: Co lo koupit za tolar a jak vypadal gro? Znte historii naich minc?

0
78

Prvn mince byly vyraeny v 7. stolet ped nam letopotem v Ldii, oblasti dnenho Turecka. lo o precizn zpracovan kotouky ze slitiny zlata a stbra v pomru 4:1 a nejastji na nich byla vyobrazena velk zvata.

I na eskm zem m mincovnictv velmi dlouhou tradici. Prvn raba minc je doloena z roku 960. Dky nalezitm stbrnch dol u ns existovala ada mincoven, kter se podlely na vrob rznch typ minc. Vbec nejvt rozkvt eskho mincovnictv piel za vldy Pemyslovc a Lucemburk.

KVZ: Co vte o historii naich minc?

Vte, odkud vznikl nzev groe? Vychz z pekladu slova Grossus tk, protoe tyto mince byly t잚 ne jejich pedchdci. Zaaly se razit po velkmu objevu stbra v Kutn Hoe bhem vldy krle Vclava II. a staly se platidlem uznvanm v cel stedn Evrop.

Na jedn stran byl vyobrazen obraz esk krlovsk koruny a na druh stran symbol eskho lva. Kadmu, kdo vzal prask gro do ruky, mlo bt hned jasn, e mince pochz z bohatho krlovstv, k Jaroslav ern zesk mincovny.

Rabu praskho groe ukonil Ferdinand I. roku 1547. Od t doby se msto gro pouvaly tolary,nejznmj je zejm jchymovsk tolar. Tolary slouily jako platidlo a do konce 19. stolet, jejich nstupcem se stala koruna spolu s halem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno