KVZ: Z vldnch penz se to zaplat. Co vte o hospodaen sttu?

0
80

Akoli se posledn celosvtov hospodsk krize, kter vyvrcholil zhruba ped deseti lety, eska nedotkla tolik jako jinch stt, jist si vichni vybavme pbh ecka, ktermu se z ekonomickho pohledu stala tm osudnou. S finann pomoc Evropsk unie (EU), Mezinrodnho mnovho fondu a Evropsk centrln banky ecko na posledn chvli odvrtilo sttn bankrot, nicmn a do roku 2018 bylo nuceno hospodait v reimu tvrdch spornch opaten a dodnes je nejzadluenjm sttem EU.

Dluhov krize v ecku vak nebyla dsledkem pouze globln recese. Faktick pvod mla pedevm v ponn eckch vld, kter svou tzv. expanzivn fiskln politikou, tj. nadmrnmi vdaji, zemi dovedly k vysokm schodkm sttnho rozpotu a mimodn vysokmu zadluen, kter ji bylo nenosn pro vitele ecko toti ji nebylo schopn splcet ani roky z dluhu, k ekonomka Eva Zamrazilov.

KVZ: Co vte o hospodaen sttu?

Aby se eck cesta v budoucnu neopakovala, zavedla EU adu opaten, jimi se mus zem eurozny dit. Jednm z nich bylo i zaloen specilnch fisklnch ad, kter dohlej nad tm, jak stty hospoda s veejnmi prostedky a zda dodruj rozpotov pravidla. V esku je tmto adem Nrodn rozpotov rada, v souasn dob veden prv Zamrazilovou.

Hospodaen sttu s veejnmi prostedky funguje v zkladu velmi podobn jako hospodaen domcnost. Mt dlouhodob vy vdaje ne pjmy, tedy rozpoet ve schodku, a dluhy krt pjkami s vysokmi roky je pro stt stejn nebezpen jako pro domcnost. Prce v Nrodn rozpotov rad spov v tom dvat pozor, aby stt s veejnmi prostedky, kter pevn zskal od svch obyvatel na danch, hospodail zodpovdn a aby nm sttn dluh neperostl pes hlavu, shrnuje Zamrazilov.

A jak jste na tom se znalostmi fiskln politiky vy? Vte, jak vysok je sttn dluh? Nebo co to je dluhov brzda? Ovte si sv znalosti v dnenm kvzu, kter jsme pro vs pipravili ve spoluprci s odbornky z Nrodn rozpotov rady.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno