Na zatku byla pomoc kamardovi, dnes prodvaj a do Austrlie

0
46

m jste chtl bt jako mal kluk?
Chtl jsem bt kosmonautem, stejn jako asi ada kluk mho vku. Byla to vzruujc doba prvnch vesmrnch let, prudkho rozvoje objevovn kosmu, zaalo se mluvit o osidlovn Marsu. To ve mn velmi ovlivnilo. Mobiln telefony pro nevidom, to by mn vbec nenapadlo.(smch) I kdy te bych nemnil.

BlindShell, telefon pro nevidom, vznikl jako diplomov prce. to byl npad?
S npadem tenkrt piel Petr Svobodnk, student VUT. Chtl pomoci nevidommu kamardovi, kter se bl, e s koncem tlatkovch telefon u telefon, hlavn kvli dotykovmu displeji, nedoke ovldat.

Co v rmci diplomky vymyslel?
Prvnm krokem byla aplikace, kter telefon ovldala pomoc ty jednoduchch gest. Nevidom si tak musel aplikaci sthnout a teprve pak ji pouvat. Co byl problm a lo to proti podstat celho konceptu. Proto jsme zaali aplikaci instalovat na tehdy bn dostupn telefony a prodvat je s ji pedinstalovanm BlindShell softwarem. Bylo to ale dost nezen, bez du a pravidel.

Dne u asi nen dleit, jakou znmku za svou diplomku Petr dostal. Podstatn je jist to, e se telefon se dostal na trh. Kdy jste prodali prvn a co tomu pedchzelo?
Prvn takto upraven telefon jsme prodali v kvtnu roku 2015 v Nmecku na vstav Sight City. A pedchzely tomu len rychl ppravy. Jet msc ped zatkem vstavy jsme nemli nejmen tuen, e hned za rohem mme jednu z nejvtch svtovch vstav na brane. Nebyli jsme na to vbec pipraveni, ale takovou pleitost jsme si nemohli nechat ujt. Ti dny jsme se pak na n nezastavili, zjemc byly stovky. Pro ns to byl dleit odrazov mstek.

Vy ale nejste ani zakladatel firmy, ani autor projektu, jak jste se o nm dozvdl?
To nejsem, firmu zaloil autor projektu Petr Svobodnk spolen se svm vedoucm diplomov prce Danielem Novkem a ve spoluprci s organizac SONS, kter pomh nevidomm a slabozrakm.

A jak jsem se tam ocitl j? Mon jsme byli vichni ve sprvn as na sprvnm mst. Petr s Danem potebovali pomoct s obchodem a j tehdy hledal globln a perspektivn projekt, ktermu bych mohl pomoct svmi zkuenostmi. A kdy jsem se potkal s Danem, do projektu jsem se zamiloval. Hned mi bylo jasn, e m obrovsk potencil.

Pracoval jste ve velkm korportu, s jistou smlouvou a benefity. Pesto jste el do zanajc firmy s nejistm spchem.
Korport byl super, hodn m nauil a jsem za nj vdn, ale u uvdomil jsem si, e mu nechci vnovat zbytek svho ivota. Odeel jsem a zaal jsem ostatnm pomhat s tm, co jsem uml nejlpe stavt byznys.

Jan imk (43 let)

  • Studoval VUT, po kole pracoval v technologickch firmch.
  • V roce 2016 se stal spolenkem firmy BlindShell, od roku 2018 je jejm CEO.
  • Je svobodn a bezdtn.
  • Voln as nejradji trv s pteli.

Zavedl jste naopak nco z korportnho svta do BlindShellu?
Urit. Myslm, e obchodn dril a zamen na vsledek, kter se lovku v korportu dostanou pod ki, byly zsadn ingredience naeho spchu. Za rok v zahranin firm jsem se nauil vce ne za deset let kdekoliv jinde. Byla to skvl kola.

Jsme sice mal firma, ale rozhodujeme se na zklad dat, sledujeme trh, dme finann toky, vme pesn, co se bude dt v zvislosti na prodejnch vsledcch. To by se nedlo, kdybych neml zkuenosti a znalosti, jak mm a neuvdomil si, jak jsou tyto informace dleit pro zen firmy. Mme velmi dobe propracovan systm finannho zen. Skoro bych ekl, e na nai velikost nevdan.

Kde jsou zakladatel dnes? Dohlej jet na firmu?
Ne. Petr Svobodnk se zhy odsthoval na Nov Zland a nsledn prodal svj podl. Ale v kontaktu jsme stle a mme pod vborn vztahy, i po sedmi letech spolenho podnikn jsme kamardi. A toho si velmi cenm. Dan Novk je aktuln lenem dozor rady a minoritnm akcionem.

Dnes u telefony sami vyrbte.
Ano, v roce 2021 jsme uvedli na trh prvn nmi vyroben telefon. Vvoji jsme se vnovali nkolik let, zohlednili jsme mnoho specifickch poteb uivatel, stlo to hodn sil. Ale vsledek, myslm, stoj za to. Zkaznci telefon velmi oceuj.

Kolik telefon u jste prodali a jak se o nich svt dozvdl? Kam nejdl dodvte?
Nedvno jsme pekonali poet 20 000 prodanch telefon a nov jsou k dostn i v Austrlii. Prodejn kanl jsme budovali primrn na velkch vstavch.

Vyrb nkdo ve svt nco podobnho, nebo je to unikt?
Ve Francii je jedna konkurenn znaka, kterou sledujeme. Jinak je konkurence minimln.

Zskali jste i adu ocenn, na kter jste nejvce pyn?
Potily vechny. Prvn cenou byla Exportn cena DHL Unicredit v roce 2017. A pak opakovan Deloitte Fast 50, to u srdce zahlo opravdu hodn. Nicmn nejvce pyn jsem na n tm a na to, jak ikovn lid na projektu pracuj. Bez nich by toti dn ocenn nebylo mon zskat.

Jste opakovan v ebku nejrychleji rostoucch firem. Co myslte, e vai firmu nejvc nakoplo?
Asi se budu opakovat, ale jsou to lid, kte k nm pichzeli a zstali. A pak samozejm obchodn vsledky. Speciln ve firm, kter se o sv obchodn spchy se svmi zamstnanci dl.

Kdy jsme u tch obchodnch vsledk, jak jsou? A jak mte plny do budoucna?
Ve vsledovce za rok 2021 nm v kolonce ist obrat figuruje slo nco mlo pes 41 milin K. V kolonce vsledek hospodaen je pes 5,9 milin K.

To je slun vsledek?
Ano, to je, ale penze reinvestujeme do budoucna. Aktuln pracujeme na na intern vizi 2025, kter m zajistit rozvoj spolenosti i do dalch obdob.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno