Naletla podvodnkm s investicemi do kryptomn. Pila o vechno

0
56

Ron zhodnocen vklad ve stavebnm spoen se po zapoten sttn podpory pohybuje kolem 3,5 procenta. Prmrn ve vnosu u podlovch fond s dynamickou investin strategi me bt 20 procent ron, ale i 20 procent minus.

Naopak pi konzervativn strategii se stadatel dok v prmru 3 a 4 procenta ronho zhodnocen a to jet, kdy se da. Pro srovnn, u penzijnho spoen se pi konzervativn strategii ron prmrn zhodnocen vklad pohybuje pak dokonce kolem 1,5 procenta za rok. A to jet ne vdy.

Na provenm, a tedy i bezpenm trhu s investicemi tak neexistuje jedin produkt, kter by vloen penze za rok jist zhodnotil o dvacet a vce procent. A pokud ano, pak jde zcela jist o podvodnou nabdku, nastiuje monosti zhodnocovn investic editelka poboky Partners marketu v Hoicch Miroslava Hlavkov.

Upozoruje drazn, e od nabdek slibujcch takov nereln vnosy je namst dt okamit ruce pry.Za takovmi nabdkami vtinou stoj podvodnci. A tm je jedno, zda dvivci skon bez stechy nad hlavou.

Pbh pan Hany nen pknm pbhem

Zkuenost s podvodnou investin spolenost, kter nabzela vysok zhodnocen penz, popisuje 59let Hana.

Na internetu na m neustle vyskakovaly reklamy na vhodn zhodnocen penz, lo dajn o investice do kryptomn, drahch kov, vzpomn pan Hana, kter cel ivot pracuje jako sttn zamstnanec.

A tak jednoho dne peci jen rozklikla nabdkov banner. Obratem se j objevilo okno s dost o vyplnn krtkho, dajn pouze nezvaznho, dotaznku.

Zakrtla jsem polko, kde se psalo, e chci zabezpeit svoji rodinu, dti. A to jsem tak chtla, to byl dvod, pro jsem nabdku na internetu vlastn vbec otevela, vyprv.

Po nkolika dnech se j na mobiln telefon ozvala ena, kter se pedstavila jako zstupce dan investin spolenosti, a bez jakhokoli ntlaku ji povyprvla o vhodnch investicch do kryptomn a drahch kov. Protoe se o takov druhy investic pan Hana nikdy nezajmala, nerozumla tomu, co ji odbornice vyprv. V mdich ale zaznamenala informace o tom, jak rychle roste hodnota internetov mny bitcoin a lid, kte do n investuj, pr pohdkov bohatnou.

A to rozhodlo. Na e-mail mi zstupce firmy zaslala simulaci zhodnocen podle ve investice, pak jsem s n jet nkolikrt hovoila po telefonu. Zhruba po tech tdnech jsem se rozhodla penze do spolenosti vloit, popisuje pan Hana.

V bance si velmi rychle sjednala spotebitelsk vr na 600 tisc korun, kter obratem zaslala na et investin spolenosti.

Komunikovali se mnou velmi oteven, do nieho mne nenutili. Pot, co jsem odeslala prvnch 600 tisc korun se mi ozvali a informovali o rozloen finannch prostedk, k.

Tm okamit j piel i elektronick vpis z investinho tu, kde byla uvedena celkov hodnota portfolia, popsan jednotliv poloky a jejich pedpokldan ron zhodnocen ve vi piblin 20 procent.

S jdlem roste chu a u penz to plat dvakrt

Zstupce investin spolenosti pan Hanu jet nkolikrt upozornil, a celou nabdku zv, a pokud by mla jet njak voln finann prostedky, me je opt vhodn proinvestovat.

Zala jsem do banky a zeptala se, kolik penz mi jet pj, protoe by byla koda takov pleitosti na pilepenou nevyut, vzpomn se slzami v och pan Hana.

U banky si sjednala druh vr, tentokrt na 700 tisc korun, kter spolenosti takt obratem odeslala. A rzem veker komunikace jak e-mailov, tak po telefonu skonila. Vechny odkazy se staly neaktivn. Spolenost v jedn minut doslova zmizela ze svta.

Nevte tomu, dlouho spolhte, e jde o technickou zvadu nebo nedorozumn, jene penze jsou pry a vm zstanou jenom msn spltky bance, k pan Hana s tm, e ppad ohlsila na policii.

Nicmn tam podle n kad rychle procitne a pochop, e naletl slibm podvodnk a sv penze u nikdy nedostane zptky. Procitnut pan Hany bylo jet tvrd, protoe druh vr ve vi 700 tisc korun naerpala z peklenovacho vru z nov zaloenho stavebnho spoen, ke ktermu bude muset doloit elov pouit penz nebo penze stavebn spoiteln vrtit.

Nadje na vrcen penz je mal

Podle Miroslavy Hlavkov ppad pan Hany pli een nem. Nadje, e policie podvodnky dopadne a ti penze vrt, je jen velmi mal. A i kdyby, tak to rozhodn nebude v dob, kdy u bude banka a stavebn spoitelna poadovat sv penze nazpt.

Prvn z vr nyn plnuje pan Hana zaplatit ze svho penzijnho pipojitn, na kterm m naspoeno necelch 500 tisc korun. I kdy ji dobhla doba spoen, bude muset dodanit pspvky od zamstnavatele a odvst 15% da z vnos, protoe je nucena si nechat vyplatit naspoenou stku jednorzov, k poradkyn.

V jejm ppad jde o pspvek zamstnavatele ve vi 252 tisc korun, kter bude muset zptn dodanit. Naspoen stka se j tak sn o zhruba 38 tisc korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno