Naute se v prci kat ne, zlepte si tm ivot i v jinch oblastech

Uveme si konkrtn ppad. Zdenk je v prci peten a nev, co dlat dve. Vichni odchz na konci pracovn doby, ale on asto zstv pesas. Sta, kdy za nm pijde f s prosbou, aby pomohl kolegynm s ppravou programu na konferenci a on, pestoe konferenci vbec nem v popisu prce a chce odmtnout, nedoke to. Prosm t, vidm, e jsi jet v prci, dokon mj report, zavol tam, zad to za m, daj jin spolupracovnci. A on opt neum ci ne a pak je na sebe natvan. k si, e s tm mus zat nco dlat.

Pete si knku o asertivit a navtv kurz komunikanch dovednost. Principy a techniky, kter se nauil, se mu zdaj logick a t se, jak je pouije v praxi. Jene pak opt pijde kolega nebo nadzen a cel situace se odehrv znovu. Pomoc a spoluprci nikdy a nikomu neodmtne a tak je v prci m dl tm dle. Sm na sebe se pitom zlob, e selhal.

Je velmi snadn si ct zmnm se, ale mnohem t잚 je se skuten zmnit. Za ta lta mme v sob vytvoen hlubok koleje, ve kterch bhaj nae mylenky, emoce a reakce. Kadou zmnu si mete pedstavit jako takov vykolejen. Minulost ovlivuje ptomnost a ptomnost zase budoucnost. Pokud chcete mt jinou budoucnost, je poteba se vykolejit a vybudovat nov cesty v ptomnosti.

Budujte nov koleje a vydrte

Cel proces budovn novch kolej probh ve tyech fzch.

Tou prvn je: Nco mi vad, ale nevm jak to zmnit. Konkrtn u Zdeka se prvn fze projevuje tm, e se ct peten. Je natvan, e zstv v prci pesas, ale bere to jako pirozenou soust svho ivota. Nev pesn, co dl patn.

Pete si knku a zastn se kurzu. Odhal, e m pote s odmtnm, neum ct jasn NE, boj se konflikt a podvdom chce s kadm dobe vychzet. Tmto zjitnm se dostv do fze 2, kdy je mu jasn v em je problm a zn cestu ke zmn. Jene pestoe u to vechno v, zatm jet stle jede ve starch kolejch.

Radka Loja

  • Psycholoka, lektorka a kouka, autorka knihy Emoce pod kontrolou a spoluautorka knihy Jak zskat spch, klid a vyrovnanost v hektick souasnosti.
  • Prv dokonila novou knihu Mylen pod kontrolou, kter vyjde v ervnu.
  • Vede kurzy osobnho rozvoje pro firmy i jednotlivce, poskytuje kouink a psychologick poradenstv.
  • Je spoluautorkou webu emon inteligence www.mindtrix.cz.
  • Ve volnm ase se vnuje rodin, meditaci a sportu.

Rozhodl jsem se pro zmnu a zanm ji pevdt do ivota, je tet a vlastn nejt잚 fze, ada lid to bhem n asto vzd. Budujeme nov koleje, stoj ns to spoustu energie. Musme se na novou dovednost soustedit, pilovat detaily, ladit monosti a ne pln vdy se nm to da.

Tak Zdenk se u u chystal sv kolegy odmtnout, ale star zvyk byl silnj. Navc v tto fzi asto pichz reakce z okol: Co to dl? Ty jsi byl na kolen asertivity, vi, vak ono t to pejde.

Moje rada se temi vykinky je vydrte. Nenechte se nikm zviklat ani odradit nronost tto fze. Protoe pokud vydrte, dostanete se do fze tyi a ta je: Zmnu jsem pevedl/a do ivota, jde mi to samo od sebe.

V tto fzi u mte vyjet nov koleje (vytvoen nov neuronov drhy), nov chovn vm jde snadno, pirozen a ctte se dobe. Vlastn ani nevte, e nco dlte jinak, protoe je to pro vs ji automatick.

Dostat se do tvrt fze zmny nen lehk. Obas se nm me hodit nkdo, kdo by s nmi po t cest mohl jt a kdo u tam byl, protoe zn vechny objky a nstrahy.

Zmna v jedn oblasti ale vdy ovlivn i jinou. Kdy se napklad naute odmtat, budete mt vce asu na jin vci. Take se vm teba zlep vztah s partnerem nebo konen zanete cviit a tm poslte sv zdrav.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts