Nevyzvednut zakzka zmnila obor jeho podnikn

Kdy a pro jste zaal uvaovat o vlastnm podnikn?
J jsem u od dtstv vdl, e jednou chci mt vlastn firmu. Vystudoval jsem elektrotechnickou kolu a nastoupil do elektrotechnickho prmyslu. Ale bylo mi od zatku jasn, e v oboru nezstanu. el jsem pracovat do zahrani, mm clem bylo naetit si penze pro zatek podnikn. Po nvratu se mi naskytla pleitost zat dlat to, co m opravdu bav, vyrbt windsurfing.

Kolik prken jste vyrobil? A kolik jste na tom vydlal?
Za pl roku jsem vyrobil zhruba stovku windsurfing. Mmi nejvtmi odbrateli byli samozejm kamardi a znm. A k tomu jsem dodval jednomu obchodnkovi, ten msn odebral prmrn 15 surf.

V dob, kdy jsem zanal, tedy okolo roku 1988, to nebylo o vydlvn penz, ale o zskvn zkuenost ze svta podnikn. Co bych si vbec nemohl dovolit, kdybych pedtm nkolik let nepracoval v zahrani a nenaetil. Ale musm dodat, e tehdy byly pro zaloen firmy ideln podmnky. A taky jsem ml tst. Bez toho to nejde.

Ml jste njak zamstnance?
Kdepak. Pokud jsem poteboval pomoci s vrobou prken nebo plachet, mohl jsem se obrtit na kamardy, kte mi pomohli. Nikoliv za penze, ale za to, e pt jsem pomohl j jim.

A prv jedna takov pomoc pln zmnila zamen va firmy.
Je to pesn tak. Kamard vyrbl sedac soupravy, vdl, e j vyrbm prkna z polystyrenu, tak si ekl, pro z tohoto materilu neudlat kostru. Zadal si u m zakzku na vrobu kostry pro jeho sedaku, ale pak si ji nevyzvedl.

Nebyl jste natvan?
Vbec ne, sp jsem v tom vyctil pleitost nco si vydlat. V t dob byl Prostjov nbytkskm mstem, nebyl problm sehnat nkoho, kdo kostru oaloun. A tak vznikla nae historicky prvn pohovka Alfa. Tu jsem naloil na vozk a odvezl do prvnho nbytku ve mst, kde jsem ji dal ke komisnmu prodeji a ekal, co se stane.

A co se stalo?
Po pr dnech jsem do obchodu zael a zeptal se, jak jsou ohlasy. Pan prodavaka mi ekla, e pohovka se prodala skoro okamit a e m dal zkaznky, kte by o ni mli zjem. V tomto momentu se z firmy MAWS, kter vyrbla windsurfingy, stala firma, kter zaala vyrbt nejdv pohovky, pak kesla a pak postele.

Co nsledovalo? Musel jste asi sehnat prostory, lidi, materil, penze.
Nsledoval jeden velk koloto. Jedin, co jsem ml, byly prostory, star statek, kter jsem koupil za penze vydlan v zahrani. To ostatn bylo teba zajistit. Sehnat zamstnance a dodavatele materil, ten materil pak vyzvednout. Najt odbratele, aby zamstnanci mli zajitnou prci. Internet v t dob tm neexistoval, jedinm zpsobem, jak dostat zbo k zkaznkm, byly kamenn prodejny. V tu dobu jsem pracoval i 20 hodin denn

Firma funguje u ticet let, jak se za tu dobu zmnila vroba?
Mon vs pekvapm, ale pod jsme ve stejnch prostorch jako na zatku, spousta naich zamstnanc je s nmi taky tm od zatk. A co se te stroj, tak njak nov tam jsou. Ale na naich postelch m nejvt podl prv run prce. Protoe pro ns je pod na prvnm mst kvalita a nikoliv kvantita. Proto kdy bylo obdob, e jsme opravdu nesthali, tak jsem kal, e nedlme na strojch, kde zmknete tlatko a komponenty se vyrob rychleji. U ns je to opravdu o lidech.

Dnes u prodvte i v e-shopu. Pro nzev vysok postele? Nali jste dru na trhu nebo to souvis s va vkou a vlastn preferenc vyho nbytku?
Za nzev me dcera Veronika. E-shop jako takov existoval u ped deseti lety, ani by o nm nkdo vdl. J jsem toti nevil, e by si nkdo koupil postel pes internet, take jsem odmtl investovat jedinou korunu do reklamy na internetu. Kdo v, kde bychom byli, kdybych ji vce poslouchal. (smch)

A kdy jsem se j ptal, pro vysok postele.cz, tak mi vysvtlila, e nae postele byly nejvy ze vech vystavench na prodejnch.

Kdy byly vechny prodejny uzaveny kvli covidu, vypadalo to skoro na krach firmy. Kdo piel s npadem prodvat postele online? Dcera?
Veronika: Ne ne, to byl tta! Pamatuji si, jak jsme li s na ivavou na prochzku, a tta mi kal, jak se ct bezmocn. Jakoby se opakovala historie, kdy jeho tatnkovi vzali vechno komunist. Te sice mu nikdo nic nebral, ale taky neumonil nic vyrbt, protoe v zavench prodejnch se ned nakupovat.

Pak jsme pili dom, chystaly s mmou veei a on se objevil v kuchyni cel naden, e u v, co udlme. Tm nejrozhodnjm hlasem z nj vypadlo: Zalome e-shop! J souhlasila s tm, e mu pomu.

Vae dcera m dnes logicky na starosti marketing, co vae manelka?
Soa: J se starm o prodejnu v Prostjov. Kdy mi manel tuto prci navrhl, odmtla jsem s tm, e chci najt nco svho. Navc jsem nemla s nbytkem dn zkuenosti. Jene manel je vniv sportovec, a prce od do by mi neumoovala trvit tolik asu s rodinou, tak jsem si ekla, e zkusm.

Jednoduch to ale nebylo. Manel pronajal prostor v prostjovskm Prioru, navozil tam postele a sedaky, a prvn den v prci mi ekl: Tady m prostor a nbytek a te si to udlej jak chce, ale hlavn to mus fungovat. Vzhledem k tomu, e prodejna funguje ji pes 20 let, tak se to asi povedlo. (smch)

Veronika: J musm dodat, e prv dky mm se k nm pravideln vracej zkaznci a po tch dvaceti letech i jejich dti, protoe jim dobe poradila. Sv zkuenosti nyn vyuv i v e-shopu. I tam doke poradit, jako by byli v kamenn prodejn.

Ale Mon (58 )

  • Vystudoval odborn elektrotechnick uilit v Brn.
  • Pracoval v zahrani na elektromontch.
  • Po nvratu do eska zaal podnikat, vnoval se vrob plachet a prken na windsurfing, proto nzev firmy MAWS – Mon – Ale WindSurfing.
  • Dnes vyrb hlavn postele.
  • M vlastn kamennou prodejnu a spustil i svj e-shop.
  • Je enat, m dv dti.
  • Rd sportuje, bav ho kolo, bh i kitesurfing.

Vae vrobky jsou stle run prce? Nebo u na vrobu mte stroje?
Nae postele jsou stle run prce, my mme sriov zakzkovou vrobu, co znamen, e mme v nabdce pes 30 typ postel, a ty si zkaznk me pizpsobit podle sebe. A to vbrem rozmr, ltek, rot a matrac. Vzhledem k tomu, e ceny sname dret tak, aby postele byly dostupn vtin lid, tak se nm stv, e bvme vyprodni i na 3 msce dopedu. Natst vtina naich zkaznk doke ocenit run prci, a na postel si pok. A dodac lhty se nm podailo zkrtit.

Kolik mte dnes zamstnanc? A je tk najt ikovn emeslnky?
Dnes mme cca 17 zamstnanc, z nich vtina je s nmi tm od zatku, tj. pes 20 let. Kad kus, kter vyrobme je originl, a prv dky naim stolam, alounkm a ikm, je zachovna vysok kvalita zpracovn.

Co je podle vs pro spch v podnikn nejdleitj?
Za m je to hodn o tom mt tst, bt obklopen sprvnmi lidmi. Mn urit pomohl i sport. Ten vs toti nau jednat fr, umt prohrvat a nevzdvat se, kdy se neda. Na tom je vlastn postavena filozofie moj frmy. A nejlep npady a een problm m vdy napadaj, kdy bhm, jezdm na kole a nebo na kitu.

Jste pyn na to, e podnikte u 30 let?
Pyn? J nevm, j si to vlastn ani nepipoutm. Co m nejvc pot jsou mil reakce zkaznk na nae produkty. A touto cestou bych i jim rd podkoval, e jsou s nmi. Bez nich bychom se tu spolu dnes nebavili.

Jak mte plny do budoucna?
Urit chceme stavt na tom, co dlme. Chceme vyrbt stle kvalitnj postele s jet kvalitnjmi matracemi. Protoe to je to, co nai zkaznci ocen nejvce.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts