Nov m vc rodin nrok na pdavky na dti i porodn

0
57

Zven ivotnho minima se v praxi dotk pracujcch rodin, nebo od souhrnn stky ivotnho minima je odvozena hranice, kdy nle napklad pdavky na dti, porodn nebo dvky v hmotn nouzi i doplatk na bydlen.

stky ivotnho minima tedy ovlivuj celou adu sttnch dvek a kad zven ivotnho minima znamen zven tlak na vdajovou strnku sttnho rozpotu.

Z dvodu zven ivotnho minima nov doshnou na pdavky na dti i rodiny, kter dve nrok nemly, objasuje Gabriela Ivanco, daov poradkyn spolenosti Mazars.

Dleitost nastaven sttnch dvek

Vyspl zem svta se sna o optimln nastaven sttnch dvek tak, aby ivotn rove zamstnanc pracujcch za minimln mzdu byla adekvtn vy ne oban ijcch na socilnch dvkch. Minimln mzda v esku se od ledna 2022 zvila z 15 200 K na 16 200 K, tedy o 6,6 %.

Minimln mzda by nemla rst pomaleji ne limity pro dvky sttn sociln podpory, dodv Ivanco.

Jak se zvilo ivotn minimum?

stky ivotnho minima se od 1. dubna zvily o 10 %. Od dubna in napklad ivotn minimum rodiny se dvma dtmi od 6 do 15 let stku 12 780 K, objasuje Ivanco.

ivotn minimum jednotlivce se toti zvilo z 3 860 K na 4250 K, pro rodiny na prvn dosplou osobu vzrostlo z 3 550 K na 3910 K, na druhou dosplou osobu z 3 200 K na 3 530 K. na dt do 6 let z 1 970 K na 2 170 K, na dt od 6 do 15 let z 2 420 K na 2 670 K a na dt od 15 let do 26 let z 2 770 K na 3 050 K.

Od dubna tak in ivotn minimum tylenn rodiny se dvma dtmi od 6 do 15 let stku 12 780 K, objasuje Ivanco.

ivotn a existenn minimum v K
ivotn minimum: Od 1. 4. 2022 Do 31. 3. 2022
jednotlivec 4 250 3 860
prvn dospl osoba v domcnosti 3 910 3 550
druh a dal dospl v domcnosti 3 530 3 200
dt od 15 do 26 let 3 050 2 770
dt od 6 do 15 let 2 670 2 420
dt do 6 let 2 170 1 970
Existenn minimum 2 740 2 490
Zdroj: MPSV

Od 1. dubna 2022 povyrostlo i existenn minimum, co je minimln hranice pennch pjm fyzickch osob, kter se povauje za nezbytnou k zajitn vivy a ostatnch zkladnch osobnch poteb na rovni umoujc peit. Nov je stanoveno ve vi 2 740 korun.

Limity pro pdavky na dti a porodn

Na pdavky na dti maj nrok rodiny, kter maj rozhodn ist pjem ni, ne je 3,4nsobek ivotnho minima. Dokldaj pitom pjem za pedchoz kalendn tvrtlet.

Pklad

tylenn rodina se dvma dtmi ve vku 6 a 15 let
ivotn minimum od 1. 4. 2022: 12 780 K

  • prvn dospl: 3 910 K
  • druh dospl: 3 530 K
  • dv dti 6 a 15 let: 2krt 2 670 = 5 340 K

Limit pro nrok na pdavky na dti (3,4 nsobek ivotnho minima): 3,4x 12780 = 43 452 K

Napklad rodina se dvma dtmi ve vku 6 a 15 let tak nov doshne na pdavky na dti, pokud m rozhodn pjem ni ne 43 452 K, vypotv Ivanco.

O pdavek na dt se podv jedna dost a nsledn se kad tvrtlet dokldaj pouze rozhodn pjmy rodiny za pedchoz kalendn tvrtlet. Jak o pdavky na dti dat a kdy je nrok na zvenou vmru, je uvedeno na webovch strnkch MPSV.

Ve pdavku na dt za kalendn msc v K
Vk dtte Zkladn vmra pdavku Zven vmra pdavku
do 6 let 630 1 130
od 6 do 15 let 770 1 270
od 15 do 26 let 880 1 380
Zdroj: MPSV

Porodn je jednorzov dvka, je stanoveno pevnou stkou a in 13000 K na prvn dt a 10 000 K na druh dt. Rozhodn ist pjem rodiny v kalendnm tvrtlet ped narozenm nebo pevzetm dtte mus bt ni ne 2,7nsobek ivotnho minima rodiny. Do rozhodnho pjmu se pitom nezapotv pdavek na star dt.

Nrok na vplatu dvky vznik dnem podn dosti, o dvku lze dat a 1 rok zptn, ale podmnky nroku mus bt vdy splnny k datu narozen i pevzet dtte do pe.

Dlunkm zstane z vplaty vce

Zatmco pro nkter rodiny s dtmi je zven ivotnho minima pznivou zprvou, nebo se zvyuje limit pro erpn nkterch dvek sttn sociln pomoci, tak pro vitele je naopak zven ivotnho minima nepznivou zprvou.

Od stky ivotnho minima se odvozuje nezabaviteln minimum na jednotlivce a vyivovan osoby. V praxi to znamen, e pi stejn ist mzd budou exekun srky ni. Exekun splcen dlunch zvazk se tedy v ad ppad prodlou, dodv daov poradkyn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno