Odbornk: Nemovitostn fondy dokou vyut inflaci ve svj prospch

0
88

Fond Trigea investuje vhradn do komernch nemovitost, kter na eskm trhu nabzej vy vnos ne rezidenn byty. Jakch vsledk jste doshli v minulm roce?
Trigea m za sebou velice spn rok. Aktuln spravujeme portfolio ve vi esti miliard korun. Naim investorm jsme pipsali 6,4 procenta. Ani eurov tda nemovitostnho fondu nezstala pozadu, od svho vzniku, to je od dubna do prosince, doshla zhodnocen 4,65 procenta.

Jak vidte z hlediska vnosu leton rok?
Vnosov by leton rok neml bt vrazn jin ne ten losk. Take stle pedpokldm vnos mezi pti a sedmi procenty. Co se ale letos zmn, bude struktura vnos. Kvli inflaci dojde k relativn velkmu nrstu njemnho. Oproti tomu ale absolutn hodnoty nemovitost zstanou na podobnch rovnch jako loni. To v podstat znamen, e relativn zlevn zhruba o deset procent. Vnosy z nich se tak zv zhruba o pl a ti tvrt procenta.

Znamen to, e vm inflace de facto hraje do karet?
Pro nemovitosti jako takov je inflace v podstat pozitivnm jevem. Proto jsou nemovitostn fondy jedny z mla finannch produkt, kter ji dokou vyut ve svj prospch.

Tom Trka

  • V investinm bankovnictv se pohybuje 25 let.
  • V roce 2006 stl u zrodu prvnho a dodnes nejvtho nemovitostnho fondu v esk republice.
  • Pes est let psobil jako generln editel a pedseda pedstavenstva Reica investin spolenosti esk spoitelny. Nsledn pomhal pi vzniku dalho nemovitostnho fondu Investika.
  • V dubnu 2019 spoluzaloil v rmci finann skupiny Partners nemovitostn fond Trigea, kter aktivn d.

Na zatku letonho roku jste koupili dal nemovitost v Polsku ve Wrocawi. Co pesn jste koupili a pro?
Nam poslednm prstkem je rozshl distribun park City Logistics Wrocaw II. Zahrnuje dv skladov budovy tdy A o celkov ploe vce ne 38000 m2. Je 100% pronajat a prmrn dlka uzavench njemnch smluv in 4,2 roku. Vyznauje se energeticky spornmi a ekologickmi eenmi v souladu s poadavky certifikace BREEAM.

Jak moc je v dnen dob u komernch nemovitost dleit energetick spornost. Jde o rozhodujc prvek pi dalm pronjmu nemovitosti?
Energetick spornost, vbec otzka ekologick udritelnosti, jednoznan rezonuje celm trhem. Bez certifikace nejste schopni zajistit kvalitn mezinrodn njemnky. Banky v poslednm roce a pl dvaj velice zeteln najevo, e je pro n otzka ESG prioritn. Standardy se jednoznan zvyuj a co vm stailo loni, tak letos u nesta. I my jsme z toho vyvodili zvry: napklad u naeho novho fondu MERITY, kter bychom mli spustit v beznu, u budeme mt podmnku minimln certifikace BREEAM Excellent.

Kdy srovnte vnos z komern nemovitosti v Polsku a v esku, jak je vsledek z hlediska vnos z pronjm?
Meme si dt konkrtn pklad. Aktuln jednme o nkupu nov postaven, pln pronajat nemovitosti se sedmiletou dobou njemnch smluv. Vnosov se pohybujeme hodn nad sedmi procenty. Pokud bychom stejnou budovu kupovali dnes v Praze, pohybovali bychom se nkde okolo pti procent. Obecn lze ci, e je mezi nmi a Polskem rozdl jedno a dv procenta v zvislosti na lokalit a typu nemovitosti. A to u je samozejm z pohledu zen nemovitostnho fondu Trigea podn rozdl.

Co dl v Polsku vlastnte?
Na prvn budovou v Polsku byla kancelsk budova MidPoint v centru Vratislavi. Dle vlastnme Panattoni park v Gdyni. Jedn se o logistick arel navzan na pstavn region v Tricity. Co je mimochodem jeden z nejrychleji se rozvjejcch se region v Polsku. Nae posledn akvizice tak byla logickm krokem k rozen na ptomnosti v mstsk logistice. Vm, e tento typ aktiv pome dlouhodob vytvet vznamnou hodnotu pro nae investory.

V Polsku nyn nakupuje vce nemovitostnch fond a investor, co je tam thne?
Problm domcho trhu je, e je totln peprodan. Kdy se objev na trhu nemovitost v Praze, tak je to prakticky vjimka. Polsko tak aktuln pedstavuje velice oblbenou destinaci pro tuzemsk investory. Mstn ekonomika se ad k nejvtm ve stedn Evrop a je est nejsilnj v cel Evropsk unii. Co se realitnho trhu te, nabz irok spektrum velice kvalitnch investinch nemovitost za stle jet atraktivn ceny. Srovnateln nemovitosti jsou v Polsku vrazn levnj ne u ns.

Jak se s inflac vypodvaj njemci vaich budov? Zvldaj ji promtnout do svch cen, nebo vidte i konce podnikn? Mn se njak struktura njemc vaich budov?
Tady asi bude velice zleet na kvalit nemovitost a struktue njemnk. U ns se zatm natst nepotvrdilo, e by njemnci mli s indexac problm. Konec podnikn jsme zatm, natst, vidli pouze jednou, ale to bylo vlivem covidovch opaten. Jednalo se navc o malou obchodn jednotku, kter mla problmy dlouhodob. Jako dsledek indexace jsme se s takovmi ppady nesetkali.

Stle podle vs plat, e se v esku mlo stav?
To mohu jednoznan potvrdit. Zrovna nedvno mi jeden z agent oznamoval, e pipravuj v dohledn dob prodej velk kancelsk budovy v Praze. Tvil se velice tajemn a cel situace vlastn psobila, jako velk dvod k oslavm (smch). To samozejm trochu pehnm, ale u naich severnch soused dostvme podobn sdlen na tdenn bzi a nejsou nim neobvyklm.

Znamen to, e je tedy vhodn as k nkupm?
Jak jsem u ekl, aktuln jsme v pokroil fzi jednn na kancelsk budov ve Varav. Mli bychom ji zaadit do portfolia v dubnu. Zrove aktuln startujeme nov fond MERITY, kter se bude zamovat na logistick parky ve stadiu developmentu. Bude se jednat o fond kvalifikovanch investor, kde clme na vnos pes dvanct procent. MERITY bude uniktn v tom, e se investorm umon participovat na developersk mari. Takovch fond u ns moc nen, samozejm tomu na druh stran bude odpovdat vy rizikov profil.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno