Odbornk rad, jak rizika je dobr zvit pi investicch do pdy

0
98

Jene tato pravidla se asto nedodruj. Jak rizika je dobr zvit, rad Marcel Vanduch, investin analytik Partners.

Ne do eho, ale s km

Zsadn otzka, kterou by si ml investor poloit, nen do eho, ale s km bude investovat. Pokud investorovi napklad nkdo nabz garantovan vnos 10 20 % p.a., tak je poteba opravdu dobe promyslet, zda se jedn o dlouhodob reln vnos. Pokud se podvme na vvoj cen pdy, v poslednch 15 20 letech, tak by to teoreticky reln bt mohlo. Jene je tu nkolik ale.

Tm prvnm je fakt, e posledn roky se investoi pohybovali v trnm prosted, kde byla primrn nzk inflace i rokov sazby. To u ale neplat a stejn prosted pravdpodobn v dalch letech nebude. To znamen, e nelze garantovat, e cena pdy bude pouze rst.

Druh ale se tk formy. Pokud investujete do pdy prostednictvm dluhopis nebo podle 15 odst. 1 ZISIF, tak velmi pravdpodobn neinvestujete pouze do pdy. Svujete tak sv penze spolenosti (sprvci), kter je vyuije tak na pokryt svch provoznch, distribun i dalch nklad. Na samotn nkup pdy tak pjde jen st va investice.

Marcel Vanduch

  • Ve finannictv se pohybuje od roku 2007.
  • V minulosti psobil v Komern bance jako poradce pro bonitn klientelu, nsledn jako investin specialista a editel poboek Komern banky.
  • Ve skupin Partners se vnuje stavb a prezentaci investinch portfoli pro bonitn klientelu, analze investinch produkt, kolen poradensk st a podn investinch semin.

Tet zdvien prst se tk spolenosti samotn. Ne j polete penze, vyplat si ji podn provit. To znamen, e je teba podvat se, jak dlouho funguje na trhu, jak jsou jej dlouhodob zisky i ve jej zadluenosti. Nkte lid vak klidn sv investici spolenosti, kter m za sebou pouze krtkou historii bez njakch zsadnch hospodskch vsledk.

Je ovem velk rozdl, zda firma vykzala zisky na nkolika obchodech s pdou v du jednotek milion korun a aktuln disponuje stovkami milion korun od svch klient. Jde tak o pln jin typ podnikn, protoe se mohou projevit jin regulatorn pedpisy. Navc bude pravdpodobn realizovno vce obchod, do kterch se promtnou zven nklady na provoz, na distribuci dluhopis i dal vdaje.

Posledn riziko je v omezen trn monosti pro realizaci nadstandardnch zisk. Ve vtch objemech toti nepjde o realizaci nkolika obchod s pozemky, ale spe o destky a stovky, co sn efektivitu obchod a pleitost pro vy zisky bude ni.

Pocit bezpe dod zajitn

Jak by mlo sprvn zajitn investice vypadat? Napklad tak, e je investor zapsan v Katastru nemovitost jako majitel uritho pozemku. Pokud se jedn napklad o ruitelsk prohlen ze strany spolenosti s r.o., kter sice ru celm svm majetkem, ale ten v dob padku me bt minimln, pak se fakticky o dn zajitn nejedn. Pokud se firm nebude dait a skon, investor nemus dostat ani korunu. Pokud je laik, radji by ml podmnky zajitn zkonzultovat s nezvislm odbornkem.

Investice do pdy ano, i ne?

Obecn lze shrnout, e ve uveden zpsob investovn je velmi rizikov a investor je pln zvisl na hospodaen spolenosti, kter sv sv finann prostedky. Pokud nebude dan spolenost zena efektivn, tak hroz investorm minimln ztrta vtiny investovanch penz.

Pedtm, ne pole investor penze do pdy, ml by si minimln dkladn prostudovat nabzen byznysov model a dlouhodob hospodsk vsledky spolenosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno