Odbornk: u hypotk nehledejte jednoduch een, ale ta nejvhodnj

0
92

Nov hypotka? Ano i ne? To je otzka, kterou te e ada lid. Ti, kte chtj brzo bydlet ve vlastnm a nemaj dostatek vlastnch zdroj a ti, co si prv nali svou vysnnou nemovitost, moc monost na vbr nemaj. Hypotce se asi nevyhnou. Alternativou je bydlen v njmu, kter me bt ekonomicky vhodnj, ale chyb mu ta majetkov jistota. A njemn navc pjde rovn nahoru.

Kadopdn sazby hypotk jet dle vzrostou ruku v ruce s politikou centrln banky a cenou penz na mezibankovnm trhu. V dubnu navc vstoup v platnost psnj podmnky pro poskytovn hypotench vr. Pokles sazeb by mohl nastat nejdve zatkem ptho roku s tm, jak zane klesat inflace a poroste pravdpodobnost snen repo sazby ze strany NB.

Pokud tedy me nkdo hypotku naasovat, dok se nich sazeb na hypotench vrech zejm a nkdy v roce 2023. Na nzk rovn loskho i dokonce pedloskho se ale rokov mry hypotench vr ji nedostanou.

Konec fixace si ohldejte

Na konec fixace vs sice upozorn banka, u kter mte sjednanou hypotku, ale toto upozornn pijde vtinou jen pr tdn ped inkriminovanm datem. Pro vs je ale mnohem lep, kdy se pipravte u mnohem dve, minimln tak pl roku ped tm, ne fixace kon. Zskte tak as na rozmylenou, jak dl s hypotkou naloit.

Martin ez

  • Vystudoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. V roce 2002 zskal prestin titul CFA.
  • Je editelem Erste Asset Management GmbH, poboky R a zrove pedsedou Asociace pro kapitlov trh.
  • Je enat, m dv dcery.

Monost mte nkolik. Banka vm nejsp pole nabdku na dal obdob. Pokud vm tato nabdka bude vyhovovat, dohodnete se na pokraovn hypotky u stejnho poskytovatele. Urit se ale vyplat tuto okolnost zvit, protoe je to sice een jednoduch, nemus vak bt pro vs to nejvhodnj.

V klidu se podvejte na konkurenn nabdky a popemlejte o tzv. refinancovn, co v praxi znamen, e budete stvajc hypotku splcet novm vrem a za vhodnjch podmnek. Ke svmu pemlen urit pizvte zkuenho finannho poradce, kter si vimne vech detail a zludnost, napklad toho, e nabzen ni rok na jedn stran je vyven s dalmi nklady bhem erpn vru na stran druh.

Na jak dlouho nov fixovat?

Jednoduch rada na dlku fixace rokov sazby na dal obdob neexistuje. Me se zdt vhodn v oekvn poklesu rokovch sazeb fixovat na co nejkrat dobu. Nicmn s ohledem na inverzn vnosovou kivku (krat periody maj vy rokovou sazbu ne del obdob) nemus bt fixace na krtkou dobu vdy vhodn. Zle na sazbch jednotlivch bank i v rmci konkurennho boje. Banky poskytuj asto ni sazby v ppad vyho podlu vlastnch prostedk, kdy je ukazatel LTV do 80 procentkupn ceny nemovitosti.

V zahrani je mnohem astji zvykem fixovat pohybliv rokov sazby koprujc vvoj trnch sazeb. Tak zvan plovouc sazba pak, typicky v plron period, profituje z poklesu rokovch sazeb v ppad trn korekce. Nese s sebou vak i riziko optovnho rstu sazeb a rokovch nklad v budoucnu.

Pozor na skryt skal

Bhem doby, kdy splcte hypotku, se nejsp promn i vae finann podmnky, budete mt napklad k dispozici vce penz a rozhodnete se hypotku splatit v pedstihu, co je ostatn monost, kter je stanovena zkonem.

skal ovem tkv v tom, e banky si mohou v takovm ppad tovat nhradu vynaloench nklad. Tato stka se u jednotlivch poskytovatel velmi li, U nkterch se mete dokat nepjemnho pekvapen v stce, kter doshne i destek tisc korun, protoe si banky asto tuj i ul zisk z rok.

Opt doporuujeme poradit se s odbornkem, ktermu se nejsp poda najt pro vs nejvhodnj variantu. Mete teba kadm rokem zdarma splatit a tvrtinu stvajc hypotky, a to vdy msc ped vrom uzaven hypotky. Bez poplatk by mlo bt tak splacen hypotky na konci fixace. Podobn tomu je v obdob t msc po stanoven ve nov fixace.

S oekvanm rstem roku pro dal fixan obdob je teba tak potat s rezervou v celkovch vdajch tak, aby si dlunk zvldl spolehliv pokrt zkladn ivotn poteby. V ppad problm je lep banku vas informovat a domluvit se na dalm postupu. Banka by vm rovn mla odpustit poplatky navc, pokud se octnete v prokazateln tk ivotn situaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno