Opustila msto na ministerstvu a nelituje. Do podnikn zapojila i rodinu

0
74

Vystudovala agroekologii a obor Pe o biosfru, po kole nastoupila jako referentka na ministerstvo ivotnho prosted, kde mla na starosti zemdlskou agendu. Byla to pro m velk zkuenost a hodn jsem se nauila. Zrove jsem odchzela s vdomm, e potebuji vt svobodu a volnost, vzpomn Miloslava Hilgertov.

Rozhodla se podnikat na statku ve Velkch Plepech, na kterm kdysi hospodail jej praddeek. V padestch letech byl statek, pole i zvata a cel majetek znrodnn. Rodin se vrtil v restituci po 40 letech. Sedlck geny si ale zejm naly svou cestu a Miloslava se k hospodaen za podpory cel rodiny vrtila. Zaala pstovat zeleninu, jak jinak ne ekologicky.

Jak jste se dostala od zeleniny ke kvtinm?
Uvdomila jsem si, e pstovn je moje ivotn ve. A kdy kamardka Iveta ekla: Kdy nm jde tak dobe zelenina, pro by nely ekologick kvtiny?, moc jsem nevhala. Za pr msc jsme vykcely kov, zoraly a zaaly szet prvn kvtiny. Dlouh cesta byla pro m ta podnikatelsk, ke zformovn firmy.

Zatky byl pozvoln, zkoueli jsme, co a jak, j jsem nemla dn zkuenosti s podniknm. Naplno jsem se do toho obula, kdy byl prvn dcei asi rok a pl. Od t doby se vnuji jen kytkm. Stlo to spoustu penz, traktor, auto na rozvoz kvtin, velk chlak, vybaven ateliru, zvlahy, foliovnk Pstovn kvtin vyaduje na zatku docela velkou investici.

kte, e mnte kvtinov trh. Nejsou to pli siln slova?
Asi ano, ale pro se bt? Vdy jsem mla vysok idely a vysok cle. A on se trh pozvolna mn. Kdy jsme ped devti lety zanali, bylo u ns jen pr pstitel kvtin podobnho modernho raen, dnes jsou ns destky.

Nen v podku kupovat kvtiny, kter jsou pln pesticid, dost mon je vypstovali lid za otrockch podmnek a maj obrovskou ekologickou stopu. Naopak je skvl si koupit kvtiny od mstnho pstitele. Krom toho, e jsou kvtiny krsn a autentick, je to prospn pro krajinu i mstn ekonomiku.

Je mon pstovat cokoli bez chemie?
J si myslm, e dlouhodob se ned hospodait jinak ne bez chemie. Na povinnost je hledat cestu, jak fungovat v kooperaci s prodou. Musme pestat vst vlku v zemdlstv. Tedy pokud chceme na planet jako lidstvo pet. O drastickch dopadech patnho hospodaen na zemdlsk pd najdete spoustu informac. Pesticidy i uml hnojiva ni pdu, ni ivot kolem, otravuj potraviny.

Hospodam u adu let a nepochybuji, e ekologick zemdlstv je sprvn cesta. Peuji o pdu, aby byla zdrav a rodn. Obnovuji krajinu, aby fungovala jako celek. Na zdrav pd sklzm zdrav potraviny/kvtiny a na konci jsme u zdravho lovka.

Jmno firmy Kytky od potoka me nkomu evokovat, e jdete a natrhte, co kde, a zvlt u potoka, zrovna roste i kvete. Tak to ale jist nen.
Nzev jsem v tomto ohledu asi nezvolila pln dobe. Od potoka proto, e nae prvn polko vzniklo u potoka. Pstujeme kolem 100 druh kvtin. Z toho jsou opravdu nkter lun nebo spe lun kvtiny pipomnaj. Ale mme nkolik stovek pivonk, re, pstujeme pryskynky, hledky, gladioly, astry a dal. Prce je hodn. Kad kvtina, ne se dostala do kytice, prola naima rukama nkolikrt, od semnka a po kvt.

Vechny prodan kytice opravdu vykvetly u vs na statku?
Ano, skuten veme jen z toho, co vypstujeme. Obas, prkrt do roka, si vypomeme kvtinami od koleg farm, kdy nm napklad chyb njak konkrtn barva do svatby. Ale je to promile z celkovho objemu.

Prodvte pmo na statku, a mte i svj e-shop. Kde toho prodte vce?
Statek nen n hlavn prodejn kanl, i kdy i sem zkaznci pichzej. Vce samozejm vozme do Prahy.

Jak se li zatky a dnen byznys? Mte sv zamstnance nebo pomh rodina?
Asi se nejvc lim j sama. (smch) Podnikn je velk kola ivota. Zamstnance samozejm mm, toto nemohu dlat sama. Dnes mm v tmu 8 en a hledm dal slu na zahradnickou a floristickou prci. Tatnek pomh s polnmi pracemi, manel se star o IT a webov strnky. Babiky, tety a strejdov hldaj dti a va. Za podporu rodiny jsem nesmrn vdn.

Miloslava Hilgertov (40)

  • Vystudovala agroekologii na Mendelov univerzit v Brn a obor Pe o biosfru na esk zemdlsk univerzit v Praze.
  • Po kole pracovala na ministerstvu ivotnho prosted.
  • Zaloila komunitn hospodstv KomPot, kde se pstuje zelenina pro 65 rodin.
  • V roce 2014 zaala na rodinnm statku ve Velkch Plepech pstovat kvtiny.
  • Prodv na statku a m i vlastn e-shop. Kytky od potoka
  • Ped dvma lety vznikla i kolu na statku.
  • Je vdan, m dv dcery.
  • Jej nejvt zlibou je pstovn. Rda chod do prody, te, cvi jgu, ale jak sama k, na tyto konky j mnoho asu nezbv.

Co dlte v zim? Mte volno?
Je pravda, e v zim mme malinko volnj provoz. Ale prodvme zimn kytice, ve kterch kombinujeme erstv naraen deviny a suen kvtiny z na rody. A obchodn jsou pro ns dleit i Vnoce, pipravujeme adventn vnce. V zim je i doba plnovn a klidu. Opravdu klidn jsou pro m Vnoce, konec roku a prvn polovina ledna. Pak u je zase hodn co dlat.

Podnikat v zemdlstv asi nen jednoduch. Sta povode nebo mrz a je po rod, ve vaem ppad po kytkch, tedy po keftu. Rozmary poas neovlivnte sebelepm byznys plnem. Kde jste vzala odvahu? A nemla jste nkdy chu podnikn vzdt?
Mnohdy si km ono Kdybych to byl bval vdl, tak bysem sem nechodil. (smch) Nronost je vykoupen pro m nesmrn cennou svobodou, radost, tvoivost. Nkde hluboko ctm, e dlm dobe. Napluje m, e obnovuji kousek krajiny e vidm, jak se sem vrac ptci, jak ov pda. Obnova rodinnho hospodstv mi dv velkou slu.

A tak miluji, jak nae kvtiny dlaj radost, doprovzej lidi pi ivotnch udlostech, nebo jen tak pot ve vze na stole. Kdy je mi ouvej a ztrcm jistotu, jdu na pole mezi kvtiny, nebo uvu hezkou kytku. Zatm vdy v sob tu radost znovu nachzm.

Uiv vs Kytky od potoka?
To je otzka, na kterou je nesnadn odpovdt. Jsme mal firma a kdy pijde njak tk doba, shnete na rezervy. Ale obecn ano, uiv, i kdy to asi nen obor, kde by lovk zbohatl.

Jak mte plny do budoucna?
Nyn mm kvtiny na ploe nco pes hektar. Dal dva a pl hektaru pdy odpov a j si pohrvm s nkolika variantami co na t ploe pstovat. Urit plnuji roziovat produkci okrasnch devin a trvalek. V zemdlstv je stle co se uit, a tak se prost chci zlepovat, vychytvat systm pstovn, stle je poteba nastavovat a zlepovat procesy i prodej.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno