Podlov fondy dl ztrcej. Obrat na trzch se zatm nekon

Podle Martina Mata vedle strachu z recese Evropu trp i nejistota ohledn dodvek plynu a ropy z Ruska. A nejenom plynu a ropy, ale teba i zemdlskch hnojiv i prmyslovch kov. Problm je i distribuce zemdlskch komodit z Ukrajiny.

Propad akciovch fond v ervnu akceleroval

I v souasnm nejistm prosted ale existuj sektory, kter vydlvaj jako energetick firmy a banky. Na druhou stranu mnoho zem chce za tyto nefr zisky aplikovat tzv. sektorov dan, k Martin Mat s odkazem na to, e vy zdann nkterch sektor u oznmilo napklad Maarsko.

To ve se promt do situace na trh. A jak vyplv z Partners Indexu podlovch fond za erven, prmrn vkonnost korunovch globln diverzifikovanch akciovch fond nabzench v esk republice v ervnu klesla 6,6 procenta. Jen v letonm roce tak ztratili investoi v prmru 14,8 procenta. Za poslednch 12 msc je tak hodnota podl v akciovch fondech o -9,3 % ne.

Vkonnosti akciovch fond (v %)
30. 6. 2022 erven od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-AK -6,6 -14,8 -9,3 16,5 25,1 105,1 38
PIF-SPEC -5,7 -16,6 -14,5 3,4% 7,9 37,0 14

  • PIF-AK fondy investujc do akci vysplch zem
  • PIF-SPEC fondy investujc do nerozvinutch zem a dal speciln strategie (okrajov trhy, jednotliv sektory apod.)

Pokles pitom zaznamenaly v ervnu i speciln zamen akciov fondy (-5,7 %). Co zna, e v mezironm srovnn maj jet hor vkonnost (-16,6 %) ne fondy soustedc se na hlavn akciov trhy (-14,8 %).

Ztrcej i dluhopisov fondy

Negativn sentiment se propsal i do ervnov vkonnosti dluhopisovch fond. Vy rokov sazby srej ceny dluhopis s tm, jak se zvyuj jejich vnosy. Prmrn cena kvalitnch dluhopisovch fond za msc klesla o -0,8 procenta. Za poslednch 12 msc tak ztrta u tchto fond in -6,2 procenta.

Vkonnosti dluhopisovch fond (v %)
30. 6. 2022 erven od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-DLUH -0,8 -4,0 -6,2 -5,1 -5,5 3,0 19
PIF-HY -5,3 -11,8 -11,8 -5,5 -3,8 25,9 22

  • PIF-DLUH fondy se sttnmi a kvalitnmi korportnmi dluhopisy
  • PIF-HY fondy s investicemi do rizikovch a spekulativnch dluhopis

Rst rizikovch prmi souvisejc s korekc akci srazil i ceny rizikovch dluhopis. Proto fondy rizikovch dluhopis korigovaly v ervnu o silnch -5,3 procenta. Meziron jsou ne o -11,8 procenta.

Pokud ztrcej akciov i dluhopisov fondy, nelze ekat, e porostou smen podlov fondy. Jejich prmrn hodnota v ervnu podle Partners indexu klesla o 9,0 procenta a smen fondy tak meziron ztrc 13,7 procenta.

Vkonnost smench fond (v %)
30. 6. 2022 erven od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-MIX -9,0 -15,1 -13,7 -4,9 -3,7 17,6 53

Smen fondy korigovaly svoji hodnotu v ervnu jak ve svch konzervativnch stech, tak i v dynamickch, co popelo klasick ekonomick pouky a znsobilo korekci, dopluje Martin Mat.

Inflace v esku, ale i v USA. Aneb co bude

Podle analytik se chleba nejen na finannch trzch zane opt lmat po przdninch. Ekonomov predikuj vznamn pokles spoteby domcnost i tlum investic firem. Vrazn rst ekonomiky nepedvd dn. V esku se pitom ji v srpnu uke, jak se ke stle rychle rostouc inflaci postav esk nrodn banka.

Nkte z ekonom ji tipuj u i na 20 procent v nsledujcch mscch. Pozice centrln banky jednoduch nyn. Ji nyn napklad vydv destky miliard korun msn na to, aby udrela oslabujc kurz koruny pod 25 korunami za euro. Bez zajmavosti pak nen, e euro v minulch dnech kleslo na rove dolaru. Co se mu za dobu jeho existence stalo poprv. A je to koruna, kter je ve vleku eura.

Podle Martina Mata dobr zprvy nepichzej ani ze Spojench stt. Tam inflace stoupla v ervnu na 9,1 procenta a je tak nejvy za poslednch dvacet let.

Americk FED pitom ji zvil zkladn sazbu o 0,75 procenta na 1,5 procenta a oekv se dal zpsovn mnov politiky. V tomto prosted samozejm vrazn koriguj ceny dluhopis, respektive rostou jejich vnosy. A dra penze maj zase vliv na zisky a provozn nklady firem, k zvrem hlavn investin stratg skupiny Partners s tm, e obavy ct velk mnostv investor, a proto nejsou nyn rizikovj investice v kurzu. A to se negativn projevuje nejen na akcich, tak na rizikovjch dluhopisech.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts