Podvedli stovky lid a nen na n metr. Pomohla by hromadn aloba

0
54

Pan Martin si vloni v prosinci v e-shopu objednal a zaplatil soundbar, zbo mlo bt dorueno do Vnoc. Kdy se ho ani v noru nedokal, od smlouvy odstoupil, v zkonn lht se ovem nedokal vrcen penz.

Stejn e-shop, jin zkaznk. Vyuil svho prva na odstoupen od smlouvy v zkonn 14denn lht bez udn dvod, prodvajc ale nesplnil svou povinnost vrtit penze do 14 dn od odstoupen. A do tetice pan Ludk. Reklamoval sedac soupravu, na vyzen reklamace ek u dva msce.

Pan Jaroslav podepsal smlouvu zprostedkovatelsk spolenosti, kter slbila najt nejlevnjho dodavatele energi formou aukce. Kdy ovem k vtzi aukci nepeel, protoe nebyl pesvden o tom, e by byl vhodnj ne ten stvajc, nsledovala sankce ve vi 10 000 korun. Podle advokta byla pokuta neoprvnn, pan Jaroslav ji ale uhradil, bl se, e by ji mohl vymhat exekutor. A podobn, ze strachu i pod ntlakem, zaplatily pokutu stovky dalch.

Pan Dana si ped dvma lety koupila zjezd do Tunisu, nakonec se dovolen nekonala kvli proticovidovm opatenm. Podle tzv. lex voucher mla jako osoba star 65 let nrok na vrcen zaplacen zlohy, cestovn kancel to nejen j, ale i dalm zkaznkm odmtla. Nkterm klientm sice vystavila nhradn voucher, nicmn s krat platnost, ne jakou j zkon ukldal.

Co maj tyto, na prvn pohled spolu nesouvisejc ppady spolenho? Na jednu konkrtn spolenost si stuj destky i stovky spotebitel. Pomoci by jim mohla forma hromadn aloby.

Mimosoudn een je dobrovoln

Pokud prodejce odmt vae zkonn nroky a domluva s nm nen mon, mete se obrtit na mimosoudn een spotebitelskch spor pi esk obchodn inspekci (OI), co je institut zaloen na hledn oboustrann pijateln dohody. asto bv inn, je ale poteba, abyste byli schopni doloit oprvnnost tvrzenho nroku. A hlavn, aby ml podnikatel o een sporu zjem.

esk obchodn inspekce na rozdl od soud nem pravomoc sama o pedmtu sporu zvazn rozhodnout nebo strany sporu k dohod donucovat. Vzhledem k tomu, e institut ADR (alternative dispute resolution) je zaloen na dohod stran, me bt efektivn zejmna pi een spor se seriznmi podnikateli, kterm zle na korektnch vztazch se svmi zkaznky, k mluv OI Ji Frhlich.

Jedin, kdo me o sporu rozhodnout, je soud. Jene podvat alobu kvli pti i deseti tiscm se asi nikomu moc nechce. Spotebitel sv nroky v nich stkch vymhaj zdlouhavou a drahou soudn cestou samostatn jen zdkakdy. V kontextu asovch a finannch nklad to pro n zkrtka nem smysl, potvrzuje vedouc prvnho oddlen spotebitelsk organizace dTest Petr melhaus.

Chovn zkaznk je v tomto ohledu naprosto racionln a pedvdateln a pesn toho vyuvaj nepoctiv podnikatel. Jestlie nkdo napl teba pt tisc lid, kadho v prmru jen o dva tisce korun, nakonec vydl
deset milion. Tyto nelegln zskan stky umouj nepoctivcm pokraovat v innosti zaloen na podvdn. Maj tak vhodu ped solidnmi podnikateli, kterm ubraj zkaznky, podotk editelka dTestu Eduarda Hekov.

Co je hromadn aloba

Hromadn aloba je nstroj, kterm se mohou spotebitel brnit spolen a pomrn efektivn zskat nazpt sv penze. Zatmco njak systm pro kolektivn vymhn nrok spotebitel existuje celkem v 17 zemch, u ns se o pijet zkona zatm stle jen diskutuje.

Zkon o hromadnch alobch ale mus bt pijat do 25.12.2022, tato povinnost vychz ze smrnice Evropsk unie. Pokud se tak nestane, me kterkoliv spotebitel alovat eskou republiku u orgn EU, protoe R svou neinnost, kter mimochodem trv nkolik let, zpsobuje spotebitelm jmu v jejich prvech, dodv melhaus.

Pijet zkona by mlo nepochybn i preventivn inek a stt by dal jasn najevo, e podvdt nen normln a nesm se to vyplatit, a spotebitel mus mt monost kody, kter jsou jim zpsobeny, innou cestou zskat zpt.

Velmi zle na nastaven podmnek, kdy konen podoba zkona me bt pouze Potmkinova vesnice, anebo skuten nstroj, kter zlep ivot eskm spotebitelm, uzavr Hekov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno