PORADNA: Otec neplat vivn, nemme ale dnou dohodu. Jak to eit?

Natlie m ron dceru, s jejm otcem nejsou manel a rozeli se jet ped jejm narozenm. Bval partner byl u porodu, o dceru projevoval zjem, trvili jsme spolen vechny vkendy. Nakoupil celou vbaviku pro mimino a kad msc poslal pt tisc, popisuje. Jene ped pr msci otec platit pestal. Nemme dnou psemnou dohodu o vi aliment, mu vbec vivn njak vymhat? pt se tenka.

Jak m tenka postupovat, aby se domohla vivnho?
Nejprve mus k okresnmu soudu, v jeho obvodu m dt bydlit, podat nvrh na pravu pomr k nezletilmu dtti. V nm se bude domhat toho, aby soud rozsudkem svil dceru do jej vchovy a otci uloil povinnost platit vivn na nezletilou dceru vdy k 1. dni v msci pedem k rukm matky. Me dat stanoven vivnho i zptn a to za dobu, od kdy otec pestal vivn platit. Podn tohoto nvrhu je osvobozeno od placen soudnch poplatk.

Jak se uruje ve vivnho?
Ve vivnho zvis na potebch dtte a pjmech, majetkovch pomrech a monostech a schopnostech otce. Existuje tabulka ministerstva spravedlnosti, kter m pouze doporuujc charakter, pro soudy nen zvazn, nicmn soudy se j zpravidla d. Pro dt ve vku do 5 let je stanoveno vivn 11 15% z istho pjmu povinnho rodie. Soud bude samozejm tak pihlet k tomu, zda m otec dal vyivovac povinnosti.

Otec dtte pr bere 18 tisc msn, take stanoven vivnho ve vi pti tisc je asi nereln?
Soud bude posuzovat celkov majetkov pomry otce. Uvedu pklad: Otec si sice vydl jen 18 tisc msn, ale dvakrt ron je na drah dovolen, chod do restaurac a jezd v novm aut. Pak je zejm, e majetkov pomry otce jsou odlin a soud bude vychzet z nich a nikoli jen z oficiln vykazovanho pjmu.

Stejn tak soud me vychzet z tzv. potencilnho pjmu tj. pokud bude prokzno, e si otec nechal bezdvodn ujt lpe placen zamstnn, bude pi stanoven ve vivnho vychzet z jeho potencilnho pjmu, kterho by mohl doshnout Pokud zde ale nic takovho nen, majetkov pomry otce odpovdaj vdlku 18 tisc a nenechal si ujt lpe placenou prci, pak vivn pt tisc u dtte mladho pti let povauji za nereln. Podotkm dle, e pi stanoven vivnho bude soud vychzet z istho pjmu otce, kter tedy bude jet ni ne 18 tisc.

Pavel Nastis

  • Prva absolvoval na prvnick fakult Univerzity Palackho v Olomouci.
  • V roce 2004 sloil advoktn zkouky.
  • Specializuje se pedevm na obansk, obchodn, smnen, rodinn a trestn prvo.

Co kdy se otec k soudu nedostav, bude se rozhodovat bez nj?
Pokud se otec na jednn nedostav a nepod o odroen z omluvitelnch dvod, jednn probhne, ale pedpokldm, e soud spe jednn odro za elem vslechu otce. Jestlie se otec nebude k soudu dostavovat bez dvodn omluvy opakovan, me jej soud nechat pedvst nebo mu me uloit podkovou pokutu a do ve 50 000 K. Zle na soudci, jak postup zvol.

Co dlat v ppad, e ani po soudnm rozhodnut otec platit nebude?
Pokud otec nebude dobrovoln plnit to, co mu ukld vykonateln soudn rozhodnut, me matka podat nvrh na nazen exekuce. Vykonateln rozhodnut soudu o vivnm je exekunm titulem. Me tedy tak podat o tzv. nhradn vivn, co je sociln dvka zaveden od ervence loskho roku.

Kdyby mla Natlie ohledn placen vivnho dohodu s otcem dtte, bylo by to pro ni dnes jednodu?
Rodie samozejm mou mt teba i psemnou dohodu o tom, e jeden z nich bude tomu druhmu platit vivn. Ale pokud ji povinn rodi poru, pak takov dohoda nen exekunm titulem a oprvnn rodi stejn bude muset nejprve dt na soud nvrh na pravu pomr k nezletilmu dtti a teprve na zklad vykonatelnho soudnho rozhodnut bude moci vst exekuci.

Mte na zvr njakou radu pro nesezdan pry?
Co poradit nesezdanm? Obecn tot, co i tm sezdanm. A si nedlaj naschvly, maj na pamti dobro jejich spolenho dtte a dt si neberou jako rukojm.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts