Prodeje chat a chalup. Bude pokraovat jejich boom?

0
54

Chataen a chalupaen se mezi echy vrtilo do mdy u ped pr lety. Posledn dva roky pak nabralo jet rychlej spd. Vzhledem k tomu, e se ji pro mnoh stalo standardem trvit letn i zimn dovolenou v zahrani, omezen monosti cestovn a preventivn opaten kvli covidu-19 se vrazn projevily na poptvce po vlastnch rekreanch objektech.

Lid kupovali doslova vechno. I objekty, kter by se dve prodaly jen st. Vsledek? Ceny od zatku pandemie stoupaly tak strmm tempem, e se leckde zdvojnsobily.

Zjem rozhodn neupad, ale

Zda letos dojde k ochlazen trhu, se jet nev. Hlavn sezona prodej rekreanch objekt toti teprve startuje. Zcela jasno tak bude a za pr msc. Urit trendy jsou ale znt ji nyn.

Rozhodn si realitn kancele nemohou stovat na nezjem o chaty a chalupy. Zatmco v prvnm kvartlu loskho roku nae spolenost prodala 289 rekreanch nemovitost, letos to bylo 306. Jinmi slovy poptvka je doposud srovnateln, k Jan Martina, oblastn manaer pro Prahu spolenost M&M Reality.

A pro dal msce oekv, e bude slit. Tak jeho kolega Marek Ivani z ostravsk poboky potvrzuje v Moravskoslezskm kraji stle znan zjem o rekrean nemovitosti. I kdy u ne tak velk jako ped rokem.

ei jsou nrod chata a chalup. Mon ve srovnn se dvma covidovmi roky bude poptvka men, ale to znamen nikoliv pokles, nbr nvrat k normlu, uvedla Kamila Burov z kancele RE/MAX G8. Rovn zkuenosti makl z realitn st Century 21 ukazuj, e segment chat a chalup je stle velmi atraktivn.

urit zklidnn tu je

Pesto je patrn, e ke zklidnn situace dochz. Ovem ze zcela jinch dvod. To urit zklidnn, kter v souasnosti vidme, m hned nkolik vink. Ale nzk zjem o tuzemsk rekrean nemovitosti mezi nimi nen, konstatuje Vladimr Zuzk, editel Maxima Reality.

Jednm z nich jsou zhoren monosti pro financovn podobnch nemovitost. Domcnosti u nemaj tolik spor a zskat hypotku na nkup rekreanho objektu nen tak jednoduch. Roli hraje i vysok inflace a jist obavy ve smyslu, co bude dl, k Jaroslav Samek, oblastn manaer pro Libereck kraj spolenosti M&M Reality.

Asi nejpdnj dvod uritho ochlazen je ale zejm fakt, e nabdka chat a chalup u nen tak pestr jako ped lety. Sehnat dm za dobrou cenu v lokalit, kterou mte rdi, te nebude otzkou nkolika msc jako sp nkolika trplivch let. Z tch nejdanjch chalup se toti staly podpultovky.

Mnoho z nich se prod jet ped zveejnnm na inzertnch serverech, protoe na n ekaj destky zjemc v poadnku, popisuje Martin Far, tiskov mluv realitn st Century 21. Zkrtka si je mezi sebou rozeberou znm znmch. Na druhou stranu to ale podle Zuzka neznamen, e by se na trhu nedaly najt zajmav objekty.

Preference se zmnily

A je zde jet dal zmna oproti covidovm rokm. Zatmco v uplynulch dvou letech se obratem prodalo takka cokoliv, vetn chat bez vody i elektiny nebo na pronajatm pozemku, dnes jsou zjemci vtinou nronj.

Zan pevldat zjem o nemovitosti bez nutnosti vt rekonstrukce, protoe je dnes tk sehnat emeslnky. Navc nikdo pi souasnch promnlivch cench stavebnch materil nedoke odhadnout nklady na rekonstrukci, poukazuje na nov faktor Burov.

Draz zjemci kladou tak na ptomnost inenrskch st, tedy o napojen odpadu na kanalizaci, vodovod i vlastn studnu. Rovn se zajmaj o pjezdovou cestu na pozemek.

Pokud je vak njak chalupa umstna na skvlm mst, napklad na samot, pak stav ani st nerozhoduj a zjem je velk, zdrazuje Marek Ivani. To potvrzuje i Vladimr Zuzk. S trochou nadszky k, e kdyby ei mli popsat ideln chalupu, stle to jet budou domy jako vystien z filmu Na samot u lesa. Star dm, velk genius loci, dostaten odstup od okolnch dom. Anebo naopak roubenka nkde v horch jako z komedie S tebou m bav svt. Jen tm autem by si k n u te asi rdi zajeli.

Co jet je dan

Co krsn naznauje, jak dal priority lid pi koupi rekrean nemovitosti maj. Nejvc let prodej chat a chalup v prod, tedy v horskch oblastech, ale tak u vodnch ndr nebo jezer.

Kdybychom to vzali podle popularity, pak jsou na prvnm mst stle jet esk hory pedevm Krkonoe, Jizerky nebo Orlick. Tam se v poslednch letech prodaly stovky typicky eskch roubenek, asto po prvnch eskch majitelch. Atraktivn je i esk rj.

Svj pvab neztrc ani Jin echy nebo Polab, na vzestupu je zjem o Krun hory a kvli cen nemovitost te zjemci zanaj objevovat Karlovarsko a Slavkovsk les. Zjem je pochopiteln i o Moravu, pedevm Beskydy a jejich blzk okol. Sehnat tady chalupu nen lehk, vbr je toti pomrn mal. Ale kdo chce a pok si, tak svou nemovitost najde v du msc, k Ivani.

Vznamnou roli hraje pi vbru samozejm tak dojezdov vzdlenost (do velkch mst), blzkost dlnice i vlakovho ndra. Rekrean nemovitosti, kter spluj vechny tyto poadavky, se ovem na trhu objevuj jen velmi zdka. Je to sotva 1 z 10, pibliuje realitu Martin Far.

Ceny dol hned tak nepjdou

V atraktivnch lokalitch tak ceny zstvaj i nadle na vy hladin, a d se pedpokldat, e jet pjdou dle o nco nahoru. Naopak v mn zajmavch lokalitch se prodvaj za stejn ceny jako v loskm roce a neoekv se, e by dochzelo k jejich dalmu rstu.

Pro pedstavu, podle daj Maxima Reality dnes seenete kompletn rekonstruovanou komfortn chalupu v Podkrkono o ploe 370 metr s vlastnm baznem za 8,8 milionu korun. Vesnick domek o ploe 215 metr a 450metrovm pozemkem v Luickch horch za 4,7 milionu korun. 150metrovou dvoupatrovou a podsklepenou chatu v Poszav za 3,5 milionu korun.

Vysoko se dr ceny kolem metropole. Napklad 60metrov chata ve Vodradskch Buinch u Prahy je k mn za 3,2 milionu korun. Pmo v prask Chuchli jsme mli rekrean objekt, kter se loni prodval za 3 miliony korun. Letos se prodal za 3,5 milionu korun, dv dal pklad Far.

A v dobr lokalit se prod rychle i zahrada jen s mobilnm obydlm. Napklad M&M Reality nedvno zprostedkovali prodej zahrady s maringotkou v obci Karlk kousek od Dobichovic v okrese Praha-Zpad. Cena inila 1 380 korun za tveren metr.

Pesto, e na pozemek nen zavedena elektina, ozvalo se 6 zjemc a do dvou tdn byla podepsna rezervan smlouva, popisuje Jan Martina. Klienti toti bydl v bytovm dom a touili po vlastn zahrdce v dobr dojezdov vzdlenosti, kde si budou pstovat rybz, opkat buty a relaxovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno