Pronjem potae mi kvli inflaci firma navila. Mu od smlouvy odstoupit?

Ped rokem jsem si podila notebook formou pronjmu. Kdy jsem sepisovala smlouvu, vypadalo to vhodn. Mm pronjem na ti roky, pot si mohu pstroj za jednu korunu odkoupit, a kdy jsem seetla vechny spltky, ani jsem ho moc nepeplatila.

Jene ve smlouv je inflan doloka. Nelbila se mi u pi podpisu smlouvy, a to jsem jet netuila, jak inflace poroste. Smlouvu jsem nakonec podepsala, notebook slou k m spokojenosti.

Na zatku kvtna jsem od pronajmatele zazen obdrela zprvu, e vzhledem k inflaci je nucen msn spltky navit o mru meziron inflace, tedy o 14,2 %. V takovm ppad je pro m smlouva naprosto nevhodn, mu od n odstoupit? pt se tenka iDNES.cz.

Odstoupit od smlouvy je mon pouze ze zkonnch dvod, nebo pokud si tak strany vslovn sjednaj, typicky odstoupen bez udn dvodu. Mezi zkonn dvody pro odstoupen pat poruen smlouvy jednou ze stran, o kterm kdyby druh strana vdla pi uzavrn smlouvy, tak by smlouvu neuzavela.

Odstoupen kvli rostouc inflaci lze st podadit pod zkonn dvod pro odstoupen. Pokud byly pi uzavrn smlouvy ob strany dn seznmeny s obsahem smlouvy vetn vznamu inflan doloky, a i pesto se rozhodly smlouvu uzavt, musely rozumn pedpokldat, e mra inflace ji ze sv podstaty nen vdy stabiln a je pravdpodobn, e se bude v prbhu asu mnit. U spotebitelskch smluv je povinnost seznmen se smlouvou na podnikateli jako silnj smluvn stran, v tomto ppad na pronajmateli.

V souasn dob historicky nejvy inflace nicmn pedstavuje dosud v prvu neeenou situaci. Pro smlouvy uzavran se spotebiteli to me znamenat, e v ppad sporu by soudy mohly doloky vykldat ve prospch spotebitele. V vahu pipad obnoven rovnovhy prv a povinnost stran smlouvy a pimen snen plnn njemce na stku inflace.

Pokud byl njemce jako spotebitel se smlouvou dn seznmen a nejsou dny jin dvody pro odstoupen, nepzniv vvoj inflace mu prvo od smlouvy odstoupit nedv.

Zle na formulaci inflan doloky

Aneka Veeov

  • Vystudovala prva na prvnick fakult Univerzity Karlovy v Praze a na Ludwig-Maximilians-Universitt v Mnichov.
  • V advoktn kanceli Noerr se zamuje na korportn prvo a privtn klientelu.

Ne kad inflan doloka ve smlouv vak mus bt platn. Jej formulace mus bt urit, zven njemnho o inflaci je ureno bu pevnou stkou, nebo mus bt stanoveno jasn pravidlo jejho vpotu. Nesta, pokud smlouva obsahuje jen sdlen o inflanm naven bez dal specifikace, v doloce by mlo bt uvedeno, o jak typ inflace se jedn (napklad odkaz na index spotebitelskch cen).

V inflan doloce by mlo bt sjednno, jak asto se bude navyovat, co je nejastji na msn nebo ron bzi. U njemnho vztahu pak obansk zkonk vslovn k ochran njemce jako slab smluvn strany stanov pouze monost ronho zvyovn njemnho.

Dle je dobr, aby doloka obsahovala informaci, zda se jedn o automatick navyovn, nebo je k uplatnn teba jednn smluvn strany.

I pokud ke zven njemnho o inflaci podle smlouvy dochz automaticky, je standardn, e pronajmatel ke zven hrad njemce psemn vyzve.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts