Prvn sklad mli ve vepn. Dnes jejich vrobky slav spch a pod horou Fuji

Jak vlastn zaalo vae podnikn?
Petr: Nae podnikn zaalo v podstat nhodou. Moji rodie v roce 2003 stavli dm a shnli krbovou vloku. Pochzm z polskho pohrani, take nakonec veker komponenty pro stavbu krbu nakoupili u naeho vchodnho souseda, u ns nic podobnho v t dob nebylo. Pi nvtv rodi jsem vechno podn prozkoumal a v prodeji tchto vc v R jsem ctil potencil. S kolegou ze studi Richardem jsme u v t dob podnikali v provozovn stolnch fotblk na brnnskch kolejch, ale kamnaina nm obma pila hodn zajmav, tak jsme v roce zkusili nejprve prodvat krby koncovm zkaznkm a pak zaloili velkoobchod s kamnskou technikou.
Richard: Pozdji jsme nabzeli produkty z Francie, Nmecka, Polska i Itlie, ale protoe jsme oba studovali strojainu, vidli jsme velk rezervy v proveden krbovch vloek, zvolench materil a designu. Zkusili jsme si technick zmny prosadit u dodavatel, a kdy na to nikdo nereflektoval, ekli jsme si, e to zkusme sami. To vedlo ke vzniku firmy Hoxter v roce 2009 a k prvnm nmi vyrobenm krbovm vlokm.

Co vm na dodvanch krbech tak vadilo a v em jsou ty vae jin?
Petr: Vadily nm zejmna pouit materily a kvalita zpracovn. Jsme zamen na detaily a trvalou hodnotu produktu, co je pesn opak dnenho spotebnho trendu. Sname se o co nejinnj a nejist splen deva v topeniti a co nejefektivnj vyuit takto zskanho tepla.
Richard: Nae produkty jsou vyrobeny z kotlov oceli, svaovan a vyztuen na teplotn nejexponovanjch mstech. Topenit jsou vyloena vypalovanm materilem, pro dvka pouvme pikov pohledov sklo na bzi keramiky a v samotn vloce je integrovan systm veden vzduchu zajiujc ist pohledov sklo. Tch technickch odlinost je spousta a jsou skuten zsadn.

Pr jste zanali ve vepn? Nen to pomluva?
Petr: Nen to pomluva a je to tak. Vepn kousek za Brnem jsme pouvali jako sklad. Prvn obchod a kontakty s kamni jsme navazovali v Brn na Merhautov ulici, kde byl asi na 20 metrech tverench i n prvn showroom. Postupn nm prostory pestaly stait, a tak se vroba i velkoobchod pesunuly z gare do prmyslovho arelu v Kuimi.
Richard: Vepn je nm ale asi souzen, protoe i nynj vrobn haly stoj na mst bvalho JZD. (smch)

Kamnsk obor je tradin, ale i pomrn konzervativn. Jak se vm do nj podailo proniknout?
Petr: Nebylo to jednoduch, zejmna v zahrani. Hlavn nmeck firmy maj dlouhou historii a do svho rybnku jen tak nkoho nevpust. Navc byla esk republika v tomto oboru vnmna spe jako montovna zamen na kvantitu ne na kvalitu. Velk vdk za n spch pat hlavn kamnm, kte nm dali anci a vili, e dlme vci poctiv a kvalitn.
Richard: Kvalita byla a je u ns stle na prvnm mst a jen dky n jsme se do kamnskho oboru dostali. Nechceme bt spojovni s produkty, kter nefunguj nebo proklamuj vlastnosti, kter nedok splnit. Z kamn se pak stali spe kamardi, n jen zkaznci. Na osobnch vazbch jsme si vdy zakldali, fungujeme na podn ruky. Dky tto filozofii a kontaktm zskanm hlavn na veletrzch jsme pot navzali vztahy i s okolnmi zemmi. Bt konzervativn nen patn, nae produkty jsou velmi decentn a designov ist. Od konkurence se odliujeme hlavn kvalitou, filozofi a vztahem k partnerm a zkaznkm.

Taky na trhu asi patte k tm nejdram?
Petr: To je jist pravda, bez nadszky bych ale hned doplnil, e i nejkvalitnjm. Investujeme hodn do vlastnho vvoje a sname se vychytvat i ty nejmen detaily. Modelov ady tak prochz neustlm vylepovnm.
Richard: Pi designovn novch model reflektujeme zptnou vazbu od naich partner kamn. Vnmme, e kdy jim na trhu chyb urit model, a u typem prosklen nebo zpsobem uvn krbov vloky, jako kad vc na trhu si najde svho zkaznka.

Jste spn i v zahrani. Li se vae vrobky podle toho, kam dodvte?
Richard
: Nae produkty reflektuj tradice a zvyklosti konkrtn zem. Napklad v Rakousku, Itlii nebo v Nmecku m velkou historii topen devem, naopak v ecku jde spe o designov prvek v interiru. Nicmn stle pln funkn.
Petr: Nejprve jsme krby dodvali do okolnch zem. Pirozen se pak otevraly dal monosti vce a dle exportovat. Relativn krtce psobme v rmci USA a Asie, a nesmrn ns bav prezentovat esk vrobek na novch vzdlench trzch.
Richard: Kdy dostaneme zptnou vazbu od klient z druh strany zemkoule, e krb od Hoxteru, vyroben kousek od Brna, heje pod horou Fuji, je to fajn pocit a ujitn, e vci dlme dobe.

Co bylo na va podnikatelsk cest nejt잚?
Richard: Nejt잚 byly urit zatky, jak u to tak bv. Nemli jsme dn zkuenosti s vrobou, spousta een vznikala stylem pokus, omyl a znovu tak dlouho, dokud jsme vsledky nepovaovali za dobr. Byli jsme tak dost naivn v pedstavch o vrobnch cench, a postupem asu jsme zjistili, e pokud to m bt kvalitn, tak to neme bt levn.
Petr: Z obchodnho hlediska bylo obtn zskat dvru zpadnch partner, kte byli zvykl na lokln dodavatele. Najednou za nimi pili dva mlad kluci z eska a tvrdili, e maj kvalitn produkt i servis. Kdy se pesvdili, e co jsme slibovali, nebyly jen plan ei, bylo vyhrno. Akort to trvalo pt let.

Jste zvisl na prci ikovnch lid, je tk takov sehnat?
Petr: Rozhodn. Na kvalitnm a sehranm tmu cel byznys stoj a pad.

Richard Dorazil
Petr Banasinski

Petr Banasinski pochz z enova ze severn Moravy, Richard Dorazil z an u Brna.

Spojilo je studium na fakult strojrenstv VUT v Brn, kde oba v souasn dob ij.

V roce 2009 spolen zaloili spolenost HOXTER, kter vyrb krbov vloky a dvka do akumulanch kamen.

V loskm roce oba oslavili 40. narozeniny.

Spolen maj i poet dt, kad m ti.

Ob rodiny spolu trv hodn asu. Mezi jejich zjmy pat sport, zejmna skialpinismus, cyklistika a volejbal.

Mme tst na kolegy, kte to s nmi thnou od samho zatku a jsou pevnmi pili firmy. Nkdy si z toho dlme legraci, e spolu vichni pjdeme do dchodu. Pi hledn novch koleg nehledme striktn na daje v CV, ale dme hodn na lidskou strnku a osobn pocit z pohovor. Obecn se d ale urit ct, e kvalitnch lid na trhu prce moc nen.

Ve veden firmy jste ti, jak mte rozdlen kompetence a pravomoce?
Petr: J mm na starosti vci tkajc se obchodu, produktovho managementu a marketingu. Richard m pod palcem kompletn vrobu a finance. Martin je tahounem v oblasti IT a plnovn. S kolegy mme role jasn nastaveny a vhodn se doplujeme.

Kolik mte zamstnanc? A nabzte jim njak zajmav nebo nevedn benefity?
Petr: Aktuln mme i s na nmeckou dceinou spolenost 120 koleg.
K netradinm benefitm pat nae obasn verky a spoleensko-sportovn teambuildingy.

Jak se vs dotklo zdraovn energi v poslednch mscch?
Petr: Urit ho pociujeme. Nejen u energi, ale i u vstupnch materil, hlavn oceli. Tam je situace na trhu skuten nesnadn a dodvky materilu lze nasmlouvat na mnohem krat dobu, ne tomu bylo v minulosti. Oddlen nkupu se tak obas zapot, ale kolegov jsou ikovn a k vpadkm zatm nedolo.
Richard: Zdraovn se nm tak tak nevyhnulo, ale to nikomu v na brani. Termny dodn hotovch produkt drme stle stejn, tak proto s nmi partnei dlouhodob spolupracuj.

Ovlivnily vae podnikn koronavirov krize i aktuln vlka na Ukrajin?
Petr: Tyto udlosti ns urit zashly a vnmme je, asi jako kad. Co se te koronavirov krize, tu jsme pekali velmi dobe. Kdy epidemie zaala, nezaali jsme brzdit jako ostatn, ale naopak jsme ve vrob lpli na plyn. Kdy se zaal projevovat dsledek epidemie ve form rstu investic do bydlen, byli jsme jedni z mla, kte byli schopni dodvat produkty v pijatelnm termnu. Po covidu pilo zdraovn energi, kter je te jet vce umocnno hrozbou nedostatku plynu. Topen devem bylo vdy nejekonomitj a navc poskytuje uritou nezvislost, take zjem o nae produkty je v souasnosti enormn.
Richard: Mme zkaznka se zzemm ve Lvov a Kyjev, z pochopitelnch dvod je nyn export do tto zem pozastaven. S partnerem jsme v kontaktu, situace je opravdu vn a obchod jde v tuto chvli stranou. U z vlastnho pesvden jsme pozastavili dodvky do Ruska a Bloruska. Je to tk doba a i kdy se nm te obchodn da, pejeme si, aby konflikt na Ukrajin co nejdve skonil.

Jak mte plny s firmou do budoucna?
Petr: Chtli bychom v letonm roce opt rozjet nae kolen pro tuzemsk i zahranin partnery, kter peruil covid. Osobn setkn d obou stranm nejvce, jak rdi kme, ukzan plat. Kamni si nae produkty mohou osahat, poznaj kompletn nae zzem a potkaj se s dalmi kolegy.
Richard: Tme se po del odmlce opt na jejich zptnou vazbu, nestojme o pochvalu, ale spe o konstruktivn kritiku, kter ns me posunout zase o nco dl.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts