Sazby hypotk zamrzly, nemovitostn trh stagnuje. Co ekat v roce 2023

0
15

Rok 2022 skonil v oblasti hypotench vr neslavn. Podepsaly se na tom pedevm vysok rokov sazby a ruku v ruce s nimi nsledn propad zjmu o hypotky. V poslednm msci roku se vtinou ji nic zsadnho nedje a rok 2022 to potvrdil. Banky nemly dn impulz k jakmkoliv zmnm rokovch sazeb, a tak sazby cel msc stagnovaly. Rok 2022 jsme tedy uzaveli s rokovmi sazbami kolem 6 % p.a., hodnot zvr roku na hypotenm trhu David Eim, mstopedseda pedstavenstva Gepard Finance.

Sazba Fincentrum Hypoindexu pro rok 2023 startuje na stejnch sazbch, na kterch konil rok 2022. Potvrzuje se tedy oekvan trend stagnace rokovch sazeb, kter pravdpodobn vydr do jarnch msc, kdy nejspe banky spust pravideln jarn akce na podporu hypotenho trhu. Nicmn pjde pravdpodobn opt pouze o vkyvy v ustlenm trendu, poznamenv Ji Skora, hypoten analytik spolenosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Msn spltky neklesaj

Msn spltka hypotenho vru na 3,5 milionu korun sjednanho do 80 % odhadn ceny nemovitosti pi fixaci na ti roky, splatnosti 25 let a prmrn nabdkov sazb 6,34 % p. a. zstala v lednu stejn jako v prosinci, a to ve vi 23274 korun.

A jak lze oekvat vvoj rokovch sazeb v roce 2023? Dokud se esk republice nepoda stabilizovat inflaci a esk nrodn banka nezane sniovat klov rokov sazby, do t doby se zlevovn hypotk ned ekat. Pro nejbli msce se tedy rokov sazby zejm mnit pli nebudou. Nemyslm si, e by se na tom nco zmnilo bhem prvnho kvartlu a ani potom neekm dn vrazn pokles. D se spe ekat, e i pi poklesu inflace na pijatelnj hodnoty bude NB sniovat sazby opatrn a bez zbytenho spchu, k David Eim.

Hypoten trh propadl

Banky poskytly klientm loni vry na bydlen za 217 miliard korun. Ve srovnn s mimodnm vsledkem v roce 2021 jde o pokles na tyicetiprocentn rove.

Banky poskytly klient

Rok 2022 se nesl ve znamen vraznho ochlazen trhu s bydlenm. Skonilo obdob extrmn nzkch sazeb a rychlho rstu cen nemovitost. Celkov ekonomick situace ve spojen s regulanmi opatenmi NB vedla ke zpomalen trhu. Podobn vvoj oekvme i v roce 2023, k Martin Vaek, generln editel Hypoten banky a SOB Stavebn spoitelny.

Podle odbornk se pokles poptvky dotkl jak dom, tak byt. Poptvka po rekreanch objektech se zastavila. To mlo za nsledek vrazn zpomalen rstu cen nemovitost. Vjimkou jsou pozemky, kde sice dolo k zpomalen cenovho rstu, nicmn poptvka neklesla.

Na trh negativn psobily zejmna vysok sazby hypotk. To se projevilo v poklesu poptvky po bytech a zpomalen rstu jejich cen. U dom se poptvka pesunula smrem k menm a levnjm domm s monost topen na tuh paliva nebo k novjm energeticky spornm rodinnm domm, pibliuje situaci Martin Vaek.

D se oekvat, e developei u novostaveb zanou pomalu sniovat zkladn cenu za metr tveren. Prozatm se uchylovali pouze k bonusm ve form parkovacho msta nebo kuchysk linky zdarma, pedpokld Ji Skora.

Zvyuje se zjem o rekonstrukce

Na stavebnictv loni dolehla ada negativnch vliv: rostouc ceny materil, vznouc dodvky nkterch surovin i dopady vlky na Ukrajin vetn rstu cen energi. K tomu se pidaly i vysok rokov sazby, kter vrazn omezily zjem o hypotky. I pes vechny tyto negativn vlivy stavebnictv v roce 2022 prokzalo svou slu, k Peter Markovi, generln editel spolenosti Xella.

Celkov hodnota nov dostavnch byt v esk republice loni podle dat Euroconstructu doshla zhruba 189 miliard korun, letos by ml objem klesnout zhruba o 6 procent.

Objem nov zahjen bytov vstavby v esk republice
2020 2021 2022 2023 2024 2025
172,1 196,2 188,9 177,4 186,8 195,4
Zdroj a odhad Euroconstructu, v mld. K, kurz 24,5 K/EUR

Zpomalen trhu v letonm roce je podle Petera Markovie oekvateln. Stavebn povolen sice klesaj, ale ne nijak vznamn. Nejvt pekkou zstv financovn staveb a s tm spojen odkldn zatku vstavby. Stle plat, e investice do vlastnho bydlen je z dlouhodobho hlediska vhodn a stavebnci si to pln uvdomuj, poznamenv Markovi.

Zv se zjem o rekonstrukce, jejich objem i nadle poroste a bude nejsilnj za posledn roky. V roce 2022 rekonstrukn trh podle odhadu Euroconstructu vzrostl o 7 procent, pesto m potencil dalho, ale pozvolnjho rstu.

Objem bytovch rekonstrukc v esk republice
2020 2021 2022 2023 2024 2025
75,5 71,3 76,8 77,9 76,7 78,3
Zdroj a odhad Euroconstructu, v mld. K, kurz 24,5 K/EUR

Cel esk stavebn trh v roce 2023 neek dn dramatick propad, ale zejm jen mrn ochlazen v jednotkch procent. Prodeje a vstavba novch byt a dom zpomal a vznamnj roli budou hrt rekonstrukce. esk bytov fond je pod relativn zastaral lid chtj bydlet lpe a modernji a financovn rekonstrukce je z pohledu celkov investice dostupnj. Ve vhledu do dalch let jsem pozitivn, uzavr Peter Markovi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno