Sazby u hypotk prudce rostou. Zjem o vry mezi echy chladne

0
75

Prmrn rokov sazba u hypotk podle oekvndl zrychlovala. Zatmco v prosinci 2021 inila2,99 % p. a., v lednu letonho roku vyplhala na 3,43 %.

Razantnj dopad zvyovn nabdkovch sazeb hypotk nyn dopadl plnou silou. Prmrn rokov sazba celkem vrazn pekonala hranici 3% a pro leden 2022 se ustlila na hodnot 3,43 %. To in nrst o 0,44%, co pekonalo i rekordn hodnotu z minulho msce. Je ovem jasn, e podobn zvyovan meme ekat i v dalch mscch, k Ji Skora, hypoten analytik spolenosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Prmrn hypotka 3,2 milionu korun

Prmrn ve hypotky se po prosincovm propadu opt vrtila k rstu. Bhem ledna vzrostla prmrn hypotka tm o 35,5 tisce korun na 3249 234 korun a zstala tak jen krek od dosud rekordn ve prmrn hypotky z listopadu 2021, kdy se vyplhala na 3 272 369 korun.

Jak rostla prmrn ve poskytnutch hypotk
2020 Prmrn ve v K 2021 Prmrn ve v K 2022 Prmrn ve v K
leden 2600504 leden 2976 346 leden 3249 234
nor 2617450 nor 3006 901
bezen 2514 041 bezen 3 105 568
duben 2645 985 duben 3155 581
kvten 2657 855 kvten 3123 485
erven 2748954 erven 3 161 080
ervenec 2 745 277 ervenec 3215 153
srpen 2 791 673 srpen 3229 731
z 2 801 344 z 3183 818
jen 2865 189 jen 3186 238
listopad 2887 178 listopad 3 272 369
prosinec 2966 150 prosinec 3 213 738
zdroj:Fincentrum Hypoindex

S poklesem sazeb nelze potat

rokov sazby hypotench vr pokrauj v setrvalm rstu. Poslednm impulsem jim bylo rozhodnut NB z potku nora, kterm centrln banka navila trnctidenn reposazbu o 0,75 procentnho bodu. Aktuln ve repo sazby in 4,5 % a to je ve, kter jsme ji opravdu odvykli. Naposledy jsme takto vysokou repo sazbu mli od 22. do 31. ledna 2002. Dti, kter se v tomto obdob narodily ji dvno oslavily plnoletost, k David Eim, mstopedsedapedstavenstva Gepard Finance.

Rychl nrst zkladn sazby se s uritm zpodnm propisuje i do hypotench sazeb. Hypotka za mn ne 2 % p. a. se dala v nkterch bankch podit jet loni v lt, v souasn dob se ale nabdkov sazby hypotk ji pibliuj a v nkterch bankch i pekrauj hranici 5 % p. a., pibliuje Ji Skora.

Vvoj hypotk
v roce 2022
Msc Poet (v ks) Objem (v mld. K) Sazba v %
leden 7 045 22,891 3,43
v roce 2021
Msc Poet (v ks) Objem (v mld. K) Sazba v %
leden 8 380 24,942 1,94
nor 9 948 29,913 1,93
bezen 14 401 44,723 1,94
duben 12 416 39,180 1,98
kvten 12 984 40,555 2,06
erven 14 069 44,50 2,13
ervenec 10 967 35,261 2,23
srpen 10 444 33,731 2,32
z 9 602 30,571 2,43
jen 10 065 32,069 2,54
listopad 11 369 37,204 2,70
prosinec 10 745 34,532 2,99
zdroj: Fincentrum Hypoindex

V 1. tvrtlet se budou banky snait zachovat co mon nejlep podmnky. Pokud lovk hypotku zvauje, doporuoval bych ji proto vyeit ideln bhem nora i bezna, dodv Vojtch Prokop z hypotenho trit Zaloto.

Vzhledem k tomu, e NB se zvyovnm rokovch sazeb letos nejsp jet neskonila, d se oekvat, e i nabdkov sazby hypotk dl porostou. Do druh poloviny letonho roku by tak mohly vkroit s hodnotou kolem 5,5 % p. a. Na konci letonho roku by ale mohla NB zat zkladn sazby opt sniovat.

Hypoten trh zpomaluje

Za msc leden banky poskytly jen 7 045 kus vr v hodnot 22,89 miliardy korun. Oproti minulmu msci to je propad o vce ne 30 % u objemu i u potu poskytnutch hypotk. Otzkou zstv, zda i zbytek roku bude pokraovat v takto nzkch slech a zda po rekordnm loskm roku nepijde opt rok rekordn jen na opan stran spektra, poznamenv Skora.

Zjem o hypotky mezi echy chladne, nebo na n jednodue nemaj. Msn spltka na bn hypotce je dnes teba i o pt tisc korun vy, ne pokud by si hypotku na tu samou, rovn bnou nemovitost brali ped rokem touto dobou, k Luk Kovanda, hlavn ekonom Trinity Bank.

Leden zpravidla pat ke slabm mscm na hypotenm trhu. Ve srovnn s loskm lednem sice objem poskytnutch hypotk nepatrn poklesl, oproti letm pedelm vak vrazn poslil. Napklad ve srovnn s rokem 2019 vzrostl objem na vce ne dvojnsobek.

Jak lze oekvat dal vvoj sazeb

V ptch mscch ale zejm dojde k vraznjmu ochlazen hypotenho trhu. rokov sazby rostou a porostou. Od dubna navc zanou platit psnj podmnky poskytovn hypotk, kter nkterm zjemcm zamez v zskn hypotky, k Ji Skora.

m pozdji NB zahj cyklus sniovn sv zkladn sazby a m ve tato sazba bhem nj vystoup, tm ve se dostane tak prmrn sazba hypotk. Zatmco jet letos v lednu se obecn mnilo, e hypotky bhem letoka zdra nejspe do psma od 5,5 do esti procent, nyn u se objevuj odhady, e by to mohlo bt a k sedmi procentm. Hypotky by tak byly dra dokonce i ne v roce 2008, ne se v esku projevily dopady svtov finann krize, uzavr Luk Kovanda.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno