Spoříte na důchod v penzijku? Jak vytěžit maximum a vyhnout se zdanění

0
303

Aktuálně máme na trhu dva typy penzijního spoření. Staré, původní penzijní připojištění (transformovaný fond) a nové doplňkové penzijní spoření. V něm si dnes spoří přibližně 1,3 milionů klientů a tento počet se postupně zvyšuje, jak si lidé sjednávají nové smlouvy, nebo přecházejí ze stávajícího transformovaného fondu.

Chceme-li co nejvíce naše penzijní spoření optimalizovat, měli bychom se zaměřit zejména na tyto čtyři faktory:

1.Délka spoření

Délka spoření přímo ovlivňuje strategii, jakou bychom měli mít u svého spoření nastavenou. Dlouhodobě o efektivitě spoření rozhoduje inkasovaný úrok na spoření, nikoliv příspěvek od státu. Čím déle si budeme spořit, tím více by měla být naše strategie dynamičtější. Mimochodem, ve skutečnosti jde o investici do cenných papírů a je paradoxem české legislativy, že se investici může legálně říkat spoření.

Všechny smlouvy na delší dobu než 10 let by měli mít 100% dynamickou strategii postavenou převážně na akciovém portfoliu. Jedině tak lze snížit riziko inflace a něco na spoření vydělat. Bohužel se velmi často stává, že penzijní společnosti nastavují i mladým klientům konzervativní strategii, a to je špatně.

2.Výše měsíčního příspěvku účastníka

Výše měsíčního příspěvku účastníka přímo ovlivňuje možnost čerpat benefity od státu. Státní podpora je hned dvojí. Jednak je to příspěvek od státu (podobně jako u stavebního spoření) a následně daňové úlevy. Výše těchto benefitů je uvedena v tabulce.

Spoření na důchod: státní příspěvek a sleva na dani
Vlastní měsíční platba v Kč 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000
Státní měsíční příspěvek v Kč 0 90 130 190 230 230 230 230
Roční úspora na daních v Kč 0 0 0 0 0 900 1800 3600
Celkem roční výhody v Kč 0 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360

Státní příspěvek je vyplácen od měsíční výše příspěvku účastníka 300 Kč. V takovém případě jde o podporu ve výši 30 %. U platby 1 000 Kč je příspěvek od státu 230 Kč, ale to je již „pouze“ 23 %.

Z pohledu efektivity se tedy vyplatí mít smlouvu na 300 Kč, ale to zase nemusí stačit pro dosažení požadované výše úspor při odchodu do důchodu.

Pokud žijí ve společné domácnosti manželé a jeden z partnerů má smlouvu na 1 000 Kč a ten druhý nemá nic, bude lepší mít raději dvě smlouvy po 500 Kč a získat od státu místo 230 Kč celkem 260 Kč.

Podobně jako u stavebního spoření potom platí, že příspěvek od státu je konstantní a jeho váha v čase klesá. V podstatě od uzavření smlouvy až do jejího konce. Z pohledu státního příspěvku lze tedy dosáhnout nejvyšší efektivity u smluv, které trvají pouze požadovanou minimální dobu 5 let.

A se státním příspěvkem u penzijního spoření je spojena ještě jedna souvislost. Málokdo si totiž uvědomuje, že státní příspěvek je výrazně vyšší než u stavebního spoření. Protože u platby 1 000 Kč měsíčně je možné od státu získat celkem 2 760 Kč, kdežto u stavebního spoření je to pouze 1 200 Kč. Jediným limitem potom zůstává podmínka minimálního věku 60 let pro ukončení smlouvy.

Dalším benefitem jsou úspory na dani, resp. snížení si daňového základu o zaplacené příspěvky. Podmínkou je, že měsíční příspěvek účastníka musí být vyšší než 1 000 Kč a maximálně si může odečíst od základu daně až 24 000 Kč.

3.Výše příspěvku zaměstnavatele

Výše příspěvku zaměstnavatele pozitivně ovlivňuje celkový zůstatek na smlouvě. Určitě platí, že záleží na zvolené strategii a pro dlouhodobé spoření by se mělo opět jednat o dynamickou strategii.

Příspěvky od zaměstnavatele jsou v první fázi osvobozeny od všech odvodů a daní, jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Maximální výše příspěvku zaměstnavatele je 50 000 Kč za rok, přičemž platí, že jde o společný limit pro penzijní spoření a životní pojištění.

Zajímavostí je, že tohoto benefitu mohou využívat také majitelé společností, kteří se sami zaměstnávají, a dokonce u každé takové společnosti.

4.Způsob ukončení smlouvy

Způsob ukončení smlouvy o penzijním spoření může výrazně ovlivnit naše skóre na konci. Nejčastěji se smlouvy ukončují s jednorázovou výplatou úspor. V takovém případě je potřeba zdanit 15 % všechny výnosy i všechny příspěvky zaměstnavatele.

Naštěstí jsou možnosti, jak se těmto daním legálně vyhnout.

Dani z výnosu se vyhneme v případě, že si zvolíme výplatu renty na 10 let a více. Nevyplacené prostředky jsou předmětem dědického řízení. Zdanění příspěvku zaměstnavatele se vyhneme tak, že si zvolíme výplatu renty na dobu 9 let a delší.

Pokud jsme stále v transformovaném fondu, máme ještě druhou možnost. Prostředky převedeme na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a následně si požádáme o výplatu renty na jeden až tři roky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno