Sta ivnosk a zjem. S franzou mete vlastn byznys rozjet snz

Co je nejvt vhodou franzy?
Vhodou je, e nemuste nic novho vymlet. Schovnm za velkho hre na trhu se soustedte jen na svj byznys. Vyvarujete se chyb, kter podnikatel na zatku dlaj a kter je asto stoj spoustu asu a penz. Franza sniuje riziko nespchu v podnikn u na jeho startu. Mra peit dosahuje a 80 procent oproti 20procentn anci na spch, kdy podnikatel zan sm.

Samozejm nepjde to bez vaeho plnho nasazen. Nemete oekvat, e vm franzor pivede zkaznky, a tm i zisk. Take tlak je podobn jako v kadm podnikn, ale tady na to nejste sami.

Existuj i njak nevhody?
Nevhodou me pro nkoho bt urit ztrta nezvislosti kvli pravidlm, kter bude muset dodrovat, dle vstupn i dal poplatky nebo kontroly ze strany franzora. Dobrou zprvou ale je, e podmnky znte pedem a mete si rozmyslet, zda je pijmete, nebo ne.

Pro koho se podnikn prostednictvm franzy hod?
Pro kadho, kdo je ochoten pijmout stanoven pravidla, m zjem podnikat a uit se novm vcem.

Mus mt zkuenosti z oboru?
Ve vtin ppad ne. Zle spe na schopnostech. Hodit se ovem mou dvj zkuenosti s podniknm nebo zenm podniku. Je toti na franzantovi, jak s poskytnutm know-how nalo. Garantovat spch mu nedoke nikdo. Ml by byznys aktivn rozvjet, aby doshl takovch vsledk, jak oekv.

Podle eho vybrat firmu?
Zvolte si nkolik franzor, porovnejte jejich nabdky, postaven na trhu, zjistte, kolik poboek provozuj a jak maj plny do budoucna. Promluvte si se zstupci firmy osobn, ideln je sejt se i se souasnmi franzanty. Hodn pomh sledovat trendy, novinky, rozhovory, pbhy podnikatel…

Co mus uchaze o franzu splovat?
To je individuln. Franzoi hledaj takov kandidty, kterm bude na jejich novm podnikn skuten zleet, budou odhodlan tvrd pracovat, oekv se i jaksi oddanost znace. Dle ocen dobrou znalost trhu, na nm bude podnikatel psobit, povdom o konkurenci a tak konkrtn nvrhy, napklad ohledn umstn poboky.

Co vechno firmy franzantm poskytuj a co si zajiuj sami?
To opt zle na typu franzy. Vtinou je soust vstupnho poplatku franzov paket, kter obsahuje napklad vizualizaci provozovny, kolen, pstup k informanmu systmu, poradenstv, dodavatele, grafick manul, marketingov materily. Franzanti pichzej s vytipovanou lokalitou, kter pak projde schvlenm. Firma toti nechce prodat licenci jen tak nkomu. Pod m zsadn zjem na tom, aby byl nov franzant spn. Take ho teba nenech otevt poboku na nevhodnm mst.

Sta k provozovn franzy ivnostensk list?
Obecn postauje voln ivnost, ale zle na oboru. Teba realitn franzy nov spadaj pod ivnosti vzan. Kad firma je schopna zajistit franzantovi i lenm jeho tmu potebn certifikty. Nkter spolenosti jsou dokonce oprvnny je pmo udlovat.

Lenka Novkov

  • Oblasti franzinku se profesn vnuje od roku 2010.
  • V souasn dob psob jako konzultant mezinrodn poradensk skupiny PROFIT system pro R a SR.
  • Je odpovdn za management slueb portlu Franchising.cz a Franchising.sk.

Licenn poplatky a celkov ve poten investice se u jednotlivch znaek li, d se ct njak rozmez nebo lze uvst pklady?
Vstupn poplatek napklad u prodejce dve Solodoor in 250 tisc korun, u vivovch poraden Nutriadapt 30 a 150 tisc korun, u Bageterie Boulevard okolo 370 tisc korun.

Celkov ve investice tak me bt od 150 tisc a po destky milion korun. Ovlivuj ji teba i rozsah zskan zemn exkluzivity, stavebn prce a pravy obchodnch prostor nebo vybaven provozovny. Krom potenho vkladu pak me bt franzant vzan minimlnm mnostvm odebranho zbo nebo me mt stanoven finann cle plnn.

Pokud je lovk v brani pln novek, vykol ho?
Ano, poten, ale i prbn kolen jsou dleitou soust fungovn franzovho systmu. Mohou trvat tdny, ale i rok. Probhaj v sdle franzora i na poboce franzanta. Mou obsahovat trnink obchodnch schopnost, potaovch dovednost nebo legislativnch znalost. Li se i kolen potebn pro start podnikn a nsledn pro udren a rozvoj systmu, vetn zavdn inovac. Nkter firmy nabzej kolen nejen franzant, ale i stvajcch i budoucch zamstnanc provozovny.

Co kdy se franzant neosvd?
Firma samozejm prbn monitoruje franzantovo podnikn, vid napklad do informanho systmu nebo dostv reporty a me na situaci reagovat. Pokud je pece jen teba spoluprci ukonit, znaka by mla mt monost podnik pevzt odkoupit a bu si jej ponechat, nebo pro nj najt jinho zjemce. Podmnky ukonen spoluprce by mly bt soust smlouvy.

Je obvykl, aby ml podnikatel vce franz stejn znaky?
Ano, pokud to firma umouje, je to dokonce vtan. Pro franzora je vhodnj spravovat 100 poboek s 30 lidmi, ne 100 podnikatel se stovkou provozoven. Na druhou stranu i pro franzanta je motivujc a finann zajmav mt vce poboek nebo napklad cel region.

Je franzing v esku rozen? Jak jsme na tom ve srovnn se svtem?
Ano, jeho obliba vzrst. Na trhu psob asi 300 firem, pes 65 procent franz je domcch. Stle jsme tak atraktivnm trhem pro vstup zahraninch znaek. Stoup i poet eskch franzor, kte chtj uspt za hranicemi. Jet nedosahujeme sel zpadn Evropy nebo Polska, ale i to se postupn mn. Velk posun vidme rovn v tom, jak firmy buduj franzov systm mnohem astji se svuj do rukou profesionlnch poradc. Take u jim systmy neopravujeme, ale tvome je kvalitn ji od zatku.

Kdo nabz franzu?

Vbr znaek je irok. Nejoblbenjm oborem byla vdy gastronomie: Faency Fries, UGO, McDonalds, Pizza Hut…

Posledn roky jde do poped obor vzdlvn, a to jak pro dti, tak pro dospl: Young Engineers, Helen Doron, Douovn Doma…

Stejn jsou na tom poradensk a obchodn sluby, kter nabzej velc zahranin hri i esk firmy: Mail Boxes Etc., OK Point, Partners…

Stl popularit se t realitn sluby: Remax, Century21, RK Evropa…, ale tak napklad samoobslun prdelny QuickWash nebo automyky: Automyka Express.

Obchody pro dti, dospl i s pracovn mdou nebo kosmetikou jsou ji zavedenm standardem: Yves Rocher, Coccodrillo, Ardon.

Ale franzing najdete teba i ve slubch glampingu nebo logistice.

Zdroj: www.franchising.cz

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts