Stavebn spoen a spoic ty jsou za zenitem, alternativou je sdlen investovn

0
53

Dvoucifern inflace ukrajuje z spor ech tisce korun msn. Zaveden nstroje pro zhodnocen penz, jako jsou termnovan vklady, spoic ty nebo stavebn spoen, s n nerovn boj prohrvaj na cel e. Rychlou a zrove modern alternativou je investin crowdfunding. S ronm zhodnocenm vklad od osmi do dvancti procent je sdlen investovn inflaci vce ne rovnocennm soupeem.

Pestoe se spoic ty stle t velk oblib, jsou v dostizch s rekordn inflac nejvtm poraenm. Pedstavuj sice dobr nstroj pro vytvoen finannho polte, tedy rezervy, kterou mte v ppad poteby okamit k dispozici. Finann poradci doporuuj, aby byla ve vi alespo esti msnch plat. Zhodnocen penz na spoicm tu se vak pohybuje od necelch dvou do esti procent. rok se navc odvj od ve vloen stky a banka ho me kdykoli zmnit. Velmi asto je vy rok vzn na dal sluby, napklad ho banka podmiuje astjm pouvm platebn karty.

Pokud mte na spoicm t 12 tisc korun, za rok vm aktuln nabzen nejvy rok est procent vydl 720 korun. Za pt let piblin 3600 korun. To pi dvoucifern inflaci nen dn slva. Jen o nco lep zhodnocen nabz stavebn spoen. rok se pohybuje od esti do sedmi procent. Svho asu velmi populrnmu produktu vak zvon umrek. Ministr financ Zbynk Stanjura plnuje zruen sttn podpory, kter dnes tvo deset procent z naspoen stky ron, maximln dva tisce korun na osobu.

K podobnmu kroku v minulosti pistoupila slovensk vlda a mlo to pro cel segment dominov efekt. Mnoho stavebnch spoitelen ukonilo innost. Podobn vvoj odbornci pedpovdaj tak u ns. Po zruen sttnho pspvku se ze stavebnho spoen stane nekonkurenceschopn finann nstroj. Pi sedmiprocentnm roen vklad 12 tisc korun ron vynese 852 korun, po pti letech 4260 korun. Na rozdl od spoicho tu ale penze nemte k dispozici ihned, stavebn spoen je vzan na est let.

Investin crowdfunding? Nic sloitho

Zajmavm zpsobem, jak nechat naspoen penze pracovat, je investin crowdfunding. Skupinov, nebo chcete-li sdlen, investovn do provench eskch spolenost se t m dl vt oblib. Nstroje typu dchodov spoen, stavebn spoen nebo spoic ty jsou dvno za zenitem. Investin nstroje, jako je crowdfunding, v souasn chvli slou jako skvl nstroj proti inflaci, potvrzuje Vt Endler, jednatel crowdfundingov platformy Fingood.

Vt Endler

V

Je jednm z vlastnk Fingoodu. Vtek mnoho let psobil v e-commerce prosted. Bhem sv kariry zakldal poboku MALL.cz v Polsku a pak dil celou skupinu MALL v esti evropskch zemch. V roce 2019 vstoupil do spolenosti Fingood, kde se sousted na strategick plnovn dalho rstu a produktov rozvoj.

Modern, transparentn, spolehliv. Skupinov investovn m hned nkolik vhod. Na crowdfundingovm investovn nen nic sloitho. Funguje v podstat jako virtuln trit, kde si vyberete tuzemskou spolenost a investujete do jejho vru od jednoho tisce korun. Spolu s vmi se skldaj dal stovky lid. Je to velmi demokratick a konzervativn zpsob zhodnocovn penz, vysvtluje Vt Endler.

Jeho pvab spov v tom, e od zatku vte, kolik penz a za jak dlouho vydlte. Pevn stanoven vnos, kter je dnes osm a dvanct procent, se toti po celou dobu investice nemn. Prmrn zhodnocen v loskm roce bylo 10,2 procenta. Ve srovnn se stavebnm spoenm je doba splatnosti mnohem krat, od deseti do 36 msc. Pi dvanctiprocentnm roen tak poten modelov vklad 12 tisc korun za jedin rok vynese 1440 korun, za pt let se zisk vyplh na 7200 korun. To je dvojnsobn stka ne v ppad spoicho tu.

Zajmav pleitosti jsou rychle pry

Na rozdl od neprhlednch dluhopis nebo nezajitnch startup jsou vae penze v bezpe. Firmy vry zastavuj movitm i nemovitm majetkem. Okolo devadesti procent vech nabzench projekt je zajitno zstavou movitho nebo nemovitho majetku. To nm dv do ruky velmi siln nstroj. Zbylch deset procent tvo paprov zstavy bonitnch spolenost v podob smnky a notskho zpisu s pmou vykonatelnost, upozoruje Vt Endler. Kdykoli by nkter ze spolenost pestala vr splcet, Fingood tyto zstavy prod a vyplat investory.

Dalm kouzlem investinho crowdfundingu je, e podporuje zaveden esk firmy a konkrtn projekty. Pesn tak vte, do eho jdete. Kdo by neznal vrobce elektrickch peicch ms Remoska z Frenttu pod Radhotm, Jaroovsk pivovar nebo vrobce sportovnho obleen Kilpi? Penze je mon vloit i do zajmavch developerskch projekt, vrazn zastoupenm segmentem je e-commerce byznys. Vhat se pli nevyplat. Zatmco stavebn spoen nebo spoic et vm nikam neuteou, ve sdlenm investovn jsou atraktivn pleitosti rychle pry.

O Fingoodu

Fingood je P2B crowdfundingov platforma, kter demokratizuje investovn.

Individulnm investorm umouje zhodnotit sv penze investic do provench eskch firem ze segmentu SME.

Investoi zskaj pevn stanoven vnos 812 % p.a. (se zajitnm movitm nebo nemovitm majetkem) a spolenosti ocen hlavn transparentn, rychl a frov zdroj financovn pro svj dal rozvoj.

Historie ve zkratce

V roce 2019 dolo k pevzet tm hibernujc platformy souasnmi majiteli. Byl sestaven nov tm (z majoritn sti dnen management), kter se ihned pustil do prce: een technologickho dluhu, komunikace a pe o investory, akvizice novch investor a investinch projekt.
Usilovn prce, seniorn posily a kvalitn produkt vedly k tomu, e v nsledujcch letech dolo k siln akceleraci rstu a v roce 2022 dolo k pekonn milnku: profinancovn vr v souhrnnm objemu 1 mld. K.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno