TOP finann produkty roku m MONETA, Trinity, KB, Hello bank a S

0
195

Vyplv to z vsledk 11. ronku soute Finann produkt roku 2021, ve kter analytici spolenosti Scott & Rose na webu Finparada.cz hodnot nejlep bankovn produkty roku.

Nae sout vychz z online ebk nejlepch finannch produkt, kter nai analytici pravideln hodnot bhem kalendnho roku a zrove sleduj, k jakm zmnm dochz. ebky maj svoj jednoduchou a srozumitelnou metodiku, piem podkladem pro hodnocen jsou statisce datovch poloek, kter v prbhu roku pravideln zpracovvme. Vsledn hodnocen je odborn a nezvisl, k Michal Monika, editel spolenosti Scott & Rose.

V 11. ronku soute se objevily tradin tyi sledovan kategorie: bn bankovn ty, spoic ty, neelov osobn vry a hypotky. V kad kategorii byly i letos vyhleny ti nejlep produkty, piem v kategorii spoicch t odbornci hodnotili nabdky se spoenm v psmech do 300 tisc korun, 300 a 600 tisc a nad 600 tisc korun.

Hodnoceny byly i produkty v dalch osmi kategorich, a to nejen bank, ale i pojioven a drustevnch zloen.

Nejlep finann produkty za rok 2021 ve tyech kategorich:

KategorieBankovn osobn ty

Hlavnm kritriem pi sestavovn ebku nejlepch osobnch bnch t jsou nklady na vyuvn tu modelovm klientem, dle komplexnost nabdky u danho tu i balku slueb a zrove rove pmho bankovnictv vetn srozumitelnosti cenku a internetovch strnek, k Jan Bachura, analytik a fredaktor webuFinparada.cz.

Finannm produktem roku v oblasti bankovnch osobnch t pro rok 2021 se stv Moneta Money Bank s Bnm tem Tom Plus, druh msto pat Raiffeisenbank a jejmu Chytrmu tu a na tet pce se umstila Air Bank se svm Bnm tem.

Poad v kategorii:

  1. MONETA Money Bank bn et Tom Plus
  2. Raiffeisenbank CHYTR et
  3. Air Bank Bn et

Hodnocen vtz odbornky:
Bn et Tom Plus
od MONETy Money Bank je veden zdarma vetn bnch bankovnch operac a okamitch plateb. Zdarma jsou i veker vbry z bankomat, a to vetn cizch bankomat v tuzemsku i v zahrani. Bn et lze sjednat online, platit je mon prostednictvm slueb Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Z detailn analzy vyplv, e i mobiln aplikace Smart Banka pat k nejlepm na trhu (napklad nabdkou funkcionalit, klientskou dostupnost a rychlost ovldn aplikace. rokov sazba na bnm tu je nulov. Banka m pes 150 poboek a 550 bankomat po cel esk republice.

CHYTR et od Raiffeisenbank je veden zcela zdarma, a to vetn pchozch a odchozch plateb i tzv. okamitch plateb. Vbry z vlastnch i cizch bankomat doma i v zahrani jsou rovn bez poplatku. Smartbanking od Raiffeisenbank bhem poslednch let doznal velk progres v potu novch funkcionalit. Banka nabz platby pomoc slueb Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay a vlastn aplikace RaiPay. rokov sazba na CHYTRM tu je nulov.

Bn et od Air Bank je poskytovn zdarma, zdarma jsou i standardn transakce jako pchoz i odchoz platby vetn zahraninch plateb. Klient neplat ani za vbry z bankomat vlastn st. U vbru z cizho bankomatu si piplatte 35 K, ppadn lze za msn poplatek 100 K vybrat neomezen z cizch bankomat v tuzemsku i v zahrani. Bn et lze sjednat online a klient me vyut chytr placen pomoc slueb Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. Banka k bnmu tu nov nabz kontokorent do ve a 3 000 K zcela bez roku, jedn se tak o neroenou finann rezervu pro kadho klienta. Bn et nen roen.

Vsledky v kategorii spoicch t najdete v dalm listu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno