tydenn pracovn tden je jen snem. ei pracuj nejvc z cel EU

Prmrn denn pracovn doba eskho zamstnance byla v roce 2020 osm hodin a ticet minut. Podle eten Eurostatu z kvtna 2020 ei ron napracuj o vce ne 100 hodin navc, ne je prmr v Evropsk unii, k Jan Kluso z platformy Welcome to the Jungle, kter przkum pracovnho tempa provdla.

Del volno zajm stejn manaery jako dlnky. Lidi, kte lta pracuj, i ty, kte se na sv pracovn angam teprve chystaj.

Mezi benefity, kter nai uchazei nejastji zmiuj, pat prun pracovn doba a prce z domova. Dle ptitdenn dovolen a sick days, tedy monost zamstnance vzt si volno z dvodu zdravotn indispozice, k Karel Novk, f oddlen Professional Services z analytick platformy GoodData.

Hlavn motivac pro zkrcen pracovnho tdne na tyi dny je zaujmout uchazee o prci a zvit loajalitu stvajcch zamstnanc. V sektoru podnikovch slueb zaznamenvme rostouc poet firem, kter komprimovan pracovn model testuj. Dky tto inovaci si toti dokou udret, a dokonce poslit loajalitu a spokojenost svch zamstnanc, k Jonathan Appleton, editel asociace ABSL.

Zatmco v mladch technologickch firmch experimentuj s rznou dlkou pracovn doby, v korporacch a vrobnch podnicch se dodren osmi- a vcehodinovch smn pt dn v tdnu nevzdvaj. Nkde naopak zamstnancm jet nco prce pihod.

Z kancelskch profes se to nejvce tk lid z obchodu a marketingu. Na velk mnostv prce si v przkumu spolenosti Grafton Recruitment stuje tm polovina z nich. Do rostouc mry stresu a pepracovn se pak promt tak prce pesas, kterou mus asto vykonvat a ptina zamstnanc. Dal polovina pracuje nad rmec svch povinnost alespo obas, popisuje Martin Malo, editel agentury.

Volno podle zsluh

Je teba ct, e napklad tydenn pracovn tden v mnoha podnicch fungovat nikdy nebude. Firmy, kter neposkytuj flexibilnj charakter prce, nemohou takovou nabdku uinit. Typicky vrobn zvody, kter dlaj na nkolik smn sedm dn v tdnu, by musely nabrat nov lidi, aby vykryly ztrty. To me bt velmi sloit a finann nron, mn Jan Kluso.

Svm pracovnkm tak mnoz zamstnavatel nabzej volno navc jako benefit. Nejrozenj verz je jeden tden placen dovolen navc. Ne vdy jej ale me zamstnanec vyut ve chvli, kdy sm potebuje. Nkdy je pt tden vyhlen jako podnikov volno, jinde jej spotebovvaj po cel rok. Mli jsme jen tyi tdny dovolen, pt tden volna se rozpustil v ptench smnch, kter byly celoron o hodinu krat, k bval dlnick mistr Karel Hrdlika.

Ani to vak nemus bt konen. Personalist, kte chtj lidi ve firm udret nebo pilkat, maj v zloze i dal dny volna navc.

V balku benefit firma me poskytnout i dal voln dny, napklad v podob vrnostnho volna, zdravotnho volna, narozeninovho volna monost je mnoho. Ve vech tchto ppadech se jedn o nadstandardn placen volno, jeho podmnky erpn stanov spolenost v kolektivn smlouv nebo vnitnm pedpisem, poznamenv Dagmar Holkov z personln poradensk spolenosti Hays.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts