tyi zkladn vci, kter byste mli vdt o ivotnm pojitn

ivotn pojitn bylo v minulosti hojn vyuvno jako spoic nstroj. Bohuel tomu napomohla tak sttn politika, respektive daov levy spojen s tmto produktem. Kadopdn ivotn pojitn nikdy nebylo efektivnm zpsobem, jak spoit penze, a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Dnen trend je naprosto jednoznan. V nabdce pojioven pevauje rizikov ivotn pojitn bez spoic sloky, investin ivotn pojitn dve nebo pozdji zmiz.

Primrn funkc pojitn je eliminace rizik spojench se zmnou zdravotnho stavu. Na ivotnm pojitn tedy nememe vydlat. Bu pojistku nikdy nevyuijeme a v takovm ppad pjde o drah spoen. Nebo pojistku budeme potebovat a to asi nen tak dn vhra.

Mte-li ve svm finannm portfoliu smlouvu ivotnho pojitn, nabz se nkolik monost, jak zvit jeho efektivitu

1.Sprvn nastaven pojistn ochrany

Sprvn nastaven pojistn ochrany by mlo bt vdy prioritou. To je hlavn kol pojitn. Mme-li njakou smlouvu se spoic slokou, bude se pravdpodobn jednat o star kousek v naem portfoliu a komplexn revize pojistn smlouvy je zcela jist namst.

Nejdve bychom mli urit, jak m bt pojistn ochrana nastavena. Nsledn meme oslovit stvajc pojiovnu s dost o pravu. Na zklad nabdky od stvajc pojiovny si udlme porovnn na trhu. Nebo nm se vm me poradit dobr a zkuen finann poradce.

Pokud budeme jakkoliv navyovat pojistnou ochranu, je nutn potat s vyplnnm zdravotnho dotaznku. A klidn se me stt, e ns pojiovna nebude chtt pojistit nebo nm d njakou pirku, ppadn vluku.

Proveden audit pojistn smlouvy nemus vdy znamenat finann sporu, ale jej sprvn nastaven nm me pomoci prv tehdy, kdy to budeme potebovat nejvce.

2.Optimalizace pojistnho

Optimalizace pojistnho me pomrn rychle uetit nemal penze. Bvalo toti bnou prax, e se pojistn na pojistnch smlouvch navyovalo a zaokrouhlovalo. Dvodem byla asto vy provize pro zprostedkovatele smlouvy, ale tak snaha o vylepen celkov bilance pojistn smlouvy, tj. naven uspoen stky.

Jestli se to tk zrovna t na pojistn smlouvy, zjistme jednodue. Sta se v pojiovn zeptat, jak je minimln pojistn u na smlouvy. Z pohledu nevhodnho spoen (vysok poplatky) nen nutn na pojistnou smlouvu poslat cokoliv navc.

3.Vyuit daovch lev

Vyuit daovch lev bylo bohuel v minulosti astm argumentem, pro si pojitn zaloit. Dnes jsou pravidla nastavena tak, e si kad me od zkladu dan odest zaplacen pojistn na rezervotvorn ivotn pojitn ve vi 24 000 K za rok. spora na dani je potom 3 600 K.

Co je ovem dleit, smlouva mus bt v daov reimu. Od roku 2015 se musel kad klient rozhodnout, jestli chce i nadle daovch vhod u svho pojitn vyuvat, i nikoliv.

A aby to nebylo pli jednoduch, je poteba upozornit na to, e od zkladu dan lze odest pouze pojistn uren na tvorbu rezervy na pojistn smlouv a tato rezerva bv zpravidla spojena s hlavnm tarifem, tj. pojitnm pro ppad smrti. V praxi to potom znamen, e bu musme mt hodn vysokou pojistnou stku pro ppad mrt (ale za pojitn se vdy nco plat), nebo musme na pojistnou smlouvu poslat vc, ne je nutn. A to se z dvodu vysokch poplatk nevyplat.

4.Vyuit pspvku zamstnavatele

Vyuit pspvku zamstnavatele spad do balku daovch lev. Opt mus jt o hlavn tarif a daov uznatelnou pojistnou smlouvu.

Zamstnavatel me na takovou smlouvu poslat a 50 000 K za rok. Tato stka je osvobozena od dan i odvod na sociln a zdravotn pojitn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts