Uniktn przkum: Kdo jsou nejvt di mezi eskmi zamstnanci

Ruika na hodinch jen taktak pelezla pondln ptou rann. Vtina Prahy pod dospv vkend, a tak se erem do novho tdne vkrdaj hlavn pejskai a nkolik rannch ptat.

A jet tato parta v oranovch dresech, je kosm a holubm ukazuje kad pondl svou choreografii s kontejnery s komunlnm odpadem. Jin divky obvykle nem.

Seznamte se, to jsou oni! Nejvt pracanti mezi eskmi zamstnanci, jak ukzal przkum, kter pod hlavikou Kltorn Kalcia vedl Tom Vtrovsk z Katedry fyziologie a biochemie na Fakult tlesn vchovy a sportu UK v Praze.

O fyzick nronosti prce hornka nebo skle se u dti u na zkladn kole. Przkum ale ukzal, e nejvtmi di jsou popeli, skladnci a devorubci, upozoruje na pekvapiv vsledky lka, kter s odbornky a zstupci Spolenosti pro vivu vybral destku povoln, u nich kvli nmaze pi prci pedpokldali vznamn bytek minerlnch ltek. Do vbru se dostali popeli, skladnci i profesionln sportovci, ale tak hasii nebo zchrani.

Dobrovolnky vybavil Tom Vtrovsk akcelerometry a zaznamenval data o jejich pohybu, poty krok, as prosezen i strven intenzivnm pohybem, jako je bh i rychl chze, kalorick vdej nebo teplotu a vlhkost vzduchu.

A pak s pekvapenm zjistil, e popeli toho nachod vc ne poci a spl vc kalori ne devorubci.

Sportovci relaxuj, popeli ne

Popeli, skladnci a stavebn dlnci ujdou obvykle dvakrt a tikrt vc krok, ne je doporuovanch 10 tisc za den, l Tom Vtrovsk. Jen pro pedstavu, kdy udl podn chlap 30 tisc krok, obn to vzdlenost pes 23 kilometr. To je, jako kad den ujt pky trasu mezi Pardubicemi a Hradcem Krlov nebo ze zpadu Prahy do Kladna.

Pitom kdyby lo jenom o rekordy v chzi, soupeili by popeli mon s turistickmi prvodci a strnky-pochzki. Jene k jejich prci pat i vrcholn ekvilibristika s popelnicemi, zdvihn nacpanch kontejner na odpad a manipulace s obzvl᚝ tkmi bemeny.

A to dv dohromady slunou fyzickou zt. Odbornci pro zdrav ivotn styl doporuuj za tden minimln 150 minut pohybu alespo stedn intenzity. Popeli toto doporuen, kter vce ne polovina ech ani nedoke plnit, zvldnou za jedinou smnu, podotk vedouc przkumu.

Kdy se podvte do tabulek, zjistte, e tak intenzivn nmaze nemus elit ani vrcholov sportovci. Tm akcelerometry napotaly piblin polovinu vydan energie, ulch krok i minut strvench intenzivnm pohybem.

Sportovci pitom maj na rozdl od manuln pracujcch lid mezi extrmnmi fyzickmi vkony dostatek asu na odpoinek, pipomn Tom Vtrovsk a zmn i dal nevhody fyzicky nronch povoln: statickou zt, zvedn tkch nklad nebo monotnn pohyby v nezvyklch polohch. A to vechno v dlouhch smnch, dopluje odbornk na fyziologii.

Navzprno 21 tun

Zatmco s vibrujc pilou i sbjekou a stereotypnmi pohyby bojuj cel den hlavn devorubci nebo stavebn dlnci, farmi se mus potit od svitu do soumraku v horku a prachu, bn popel toho navzpr jako vrcholov vzpra.

Odhadujeme, e mus manipulovat s ndobami vcmi v prmru 30 kilogram, za smnu jich me bt a sedm set. Jejich hmotnost ale me bt i mnohem vy, pipomn Radim Mana z Praskch slueb, e velkomstsk popel za smnu navzpr kolem 21 tun.

K tomu si pipotte, e v prci mus bt u v 5 hodin rno a do ulic vyrazit v parnu, lijku, za mrazu i ve vichru. Nen to snadn povoln, bez jejich prce by se neobelo dn msto a u vbec ne Praha, kde je pes 170 tisc popelnic a kontejner, zdrazuje Mana.

Radji na potu ne do skladu

Existuje tedy profese, kter by podle odbornk naplnila pedstavu zdrav prospn prce?

Samozejm dn dokonal mezi nimi nen, i kdy… J osobn bych si vybral potovnho doruovatele. Cel den je na vzduchu a chod, pitom toho nenalape extrmn moc, na rozdl teba od skladnka, kter bhem smny udl i vce ne 30 tisc krok. Zvolil bych ale takovho poka, kter pokud mono nejezd autem a nechod po magistrle, zamyslel se Tom Vtrovsk ped asem v rozhovoru pro tdenk Tma.

Kdy u zmiuje jako pklad nadstandardn diny i skladnka, meme se podvat, jak se jim ije teba ve spolenosti Alza.cz.

Zamstnanci ve skladu obvykle pracuj na dvanctihodinovch smnch, bhem nich nachod piblin 25 kilometr a prakticky nepetrit vlej nklad, jeho hmotnost bv na hran limit danch zkonkem prce. Nic pknho, e?

I zchrani mus trnovat

e by teba devorubci bez fyzick ppravy v prci neobstli, je docela pochopiteln, ovem ve form se mus udrovat i profese z druh plky ebku nejvtch d.

Jen si pedstavte, jakmu tlaku mus elit napklad zchrani. A te to vynsobte asi tak pti. Jak toti pipomn opertorka a zrove mluv prask zchranky Jana Potov, prce v ternu je nron fyzicky i psychicky.

Jednm ze specifik prce zchran v Praze jsou star domy bez vtah, navc mnohdy s velmi zkmi toitmi schoditi. Kdy pak vyjdj k lovku s nhlou zstavou obhu, kdy jen sama resuscitace je velmi fyzicky nron, a piteme si kompletn zajitn a transport pacienta, vyd takov akce za jeden intenzivn trnink v posilovn. A to jsme u jednoho vjezdu, za smnu jich na nae posdky ek denn v prmru osm, vykresluje zchranka nron provoz.

Nen tedy divu, e takov fyzick zpah vyaduje od vech pracovnch rekordman trnink. A tak relaxaci jist, ideln v pohybu.

Pohyb ve volnm ase, jako je chze, bh, cyklistika i plavn, m obvykle dostatenou intenzitu, vykonvme ho pimenou dobu a doprovz jej dostaten as na zotaven, k Tom Vtrovsk a dodv: A hlavn nm dl radost, take se na nj tme!

10 nejvtch pracant

1.Popeli

Kroky: 2 783
Minuty intenzivnho pohybu: 22
Splen kcal: 243
Jak vypad jejich smna: zvedn tkch bemen, mlo odpoinku, exhalace, o nco krat smna.

2.Skladnci

Kroky: 2 528
Minuty intenzivnho pohybu: 15
Splen kcal: 93
Jak vypad jejich smna: 12hodinov, monotonn prce, hluk, monost si obas odpoinout.

3.Sportovci

Kroky: 1 424
Minuty intenzivnho pohybu: 11
Splen kcal: 131
Jak vypad jejich smna: dost asu na regeneraci, ale zven riziko raz pohybovho apartu

4.Devorubci

Kroky: 1 282
Minuty intenzivnho pohybu: 13
Splen kcal: 206
Jak vypad jejich smna: tk bemena, nezvykl polohy, vibrace pi prci s pilou a riziko razu, ale jsou v lese.

5.Stavebn dlnci

Kroky: 1 420
Minuty intenzivnho pohybu: 10
Splen kcal: 116
Jak vypad jejich smna: zvedn tkch bemen, vibrace pi prci se sbjekou, riziko razu

6.Farmi

Kroky: 971
Minuty intenzivnho pohybu: 8
Splen kcal: 101
Jak vypad jejich smna: dlouh ichty a sedmidenn pracovn tden, zvedn tkch bemen.

7.Poci

Kroky: 1 140
Minuty intenzivnho pohybu: 6
Splen kcal: 47
Jak vypad jejich smna: zdrav pohyb, dost asu na regeneraci.

8.Hasii

Kroky: 591
Minuty intenzivnho pohybu: 5
Splen kcal: 85
Jak vypad jejich smna: 24hodinov, stres a riziko vjezd, ale pohyb std odpoinek.

9.Zchrani

Kroky: 574
Minuty intenzivnho pohybu: 2
Splen kcal: 45
Jak vypad jejich smna: mlo pohybu stedn intenzity chyb ta vysok, hodn sezen, akutn stres.

10.Zdravotnci

Kroky: 491
Minuty intenzivnho pohybu: 1
Splen kcal 32
Jak vypad jejich smna: sezen a mlo intenzivnho pohybu, stres .

Zdroj: Kltorn Kalcia ve spoluprci s MUDr. Tomem Vtrovskm
Hodnoty jsou uvedeny za hodinu prce

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts