Vede firmu, kter pat ke svtovm uniktm. Prim v n hraje as

Na svt existuje asi dvacet firem, kter vyrbj hodinky jako my v malch srich s vlastnmi strojky. To je pbh, na nj lkme nae zkaznky, protoe v tom u ns nemme konkurenci, ukazuje se zjevnou pchou v hlase editelka spolenosti Renata ervenk Nvltov vystaven feky: elegantn Brusel, nadasov Diplomat, byteln Orlk, stylovou Republiku nebo Traktor s noblesnmi kivkami.

Hodinky znaky Prim dnes na zpst nos lid, kte se dokzali ve svm oboru prosadit, nechybj jim ambice, sebevdom, odvaha. Pat mezi n napklad kajak Josef Dostl, krasavice Tana Kuchaov, biatlonista Michal Krm a herec Hynek ermk.

Pesnost na tiscinu milimetru

V tich zasedace mezi tikajcmi drahokamy se ani nechce vit, e jen o dv patra n, v suternu budovy pipomnajc sdlitn zkladn kolu, pracuj CNC stroje.

Kdepak, nic se tu nelisuje. Z nerezov kulatiny, titanu, bronzu, damascnsk oceli, zlata nebo teba platiny se obrbnm lhnou zklady hodinek pouzdra i jednotliv dly. Vlastn sp dlky. Mon i slovo dlek je nadnesen, kdy jsou nkter z nich jen o mlo vt ne zrnko prachu. Takov zpadka volnobky m 0,2 milimetru, l editel obchodu Ale Vernar a ukazuje na cosi, co ani nen vidt.

Vedle v organizru jsou dal soustky hodinek rzn velk ozuben koleka, zpadky, vlsky, rouby, ruky a kdov, jak se vechna ta drobo nazv. Jen pro pedstavu, nejmen zdej metrick roubek m na dlku 0,4 milimetru.

Mechanick hodinky se skldaj ze 140 a 150 dlk. Kadou soustku, ne jde k hodinm, musme velmi peliv zkontrolovat, protoe pracujeme s pesnost na tiscinu milimetru, zabrous obchodn editel do rozmr, kter jsou pro bnho smrtelnka za hranic pedstavitelnosti a viditelnosti.

777 hodinek s rodokmenem

Jene tady to bez precizn prce nejde a to plat i pro brouen a letn jednotlivch hejbltek. Nenechte se zmst, e takov letika m objem byteln venkovsk almary.

Mon to nen tak titrn prce jako sestavovn hodin, ale je velmi nron na pelivost, i tady se mus pracovat s lupou. Takov hodinov pouzdro se klidn let dv hodiny. Pitom sta jeden neobratn pohyb a je znehodnocen, vyprv generln editelka spolenosti Elton hodinsk, kter v Novm Mst fuje 63 zamstnancm.

Ne, vru to nen firma, kter by v nejbli dob mohla zaplavit esk nebo stedoevropsk prostor hodinkami s logem Prim.

Elton hodinsk Nov Msto nad Metuj

  • Rok zaloen 1949
  • Co firmu proslavilo: nramkov hodinky znaky Prim
  • Kam vyvej zbo: Polsko, USA (Havaj), Japonsko
  • Kolik lid tu pracuje: 63 zamstnanc

Vyrbt hodinky v desetitiscovch srich nen na ambic. Samozejm pokukujeme po zahrani, rdi bychom se etablovali na okolnch trzch, ale pod chceme zstat malosriovm, do jist mry exkluzivnm zbom, pibliuje Renata ervenk Nvltov plny a nazna velk pn: Nam clem je ron vyrobit tiscovku hodinek s in-house strojkem. Ale i k tomu mme jet daleko. Jak m firma, kter pat do holdingu Czechoslovak Group miliarde Michala Strnada, pro letoek plny, me zjistit kad nvtvnk u vchodu do tovrny.

Na zdi tady vis tabule se 777 polky: co polko, to jedny hodinky s rodokmenem, to jeden vyroben kus z modelov ady Prim Manufacture 1949. Nen poteba bt bystrm potem, aby si lovk odvodil, e za jeden den tu vyrob zhruba dvoje hodinky. A se nabz zlidovl vrok Jry Cimrmana: A nen to mlo, Antone Pavlovii?

Jedny hodinky s manufakturnm strojkem se vyrbj run tyi a est tdn, piblin 75 procent produkce se pizpsobuje pn zkaznka, vysvtluje Ale Vernar, e tady nem kvap msto, zato svat trplivost je nutn soust osobnostn vbavy vech zamstnanc.

Malsk pltno velikosti jehly

Nkolik praktickch ukzek, jak vypad absolutn soustedn, je k vidn i v dlnch, kde se pipravuj selnky. Na n je poteba pomoc tamponovho tisku nanst drobn grafick prvky. ikovn malka nejdv namch barvu, tu nate na matrici, kterou obtiskne na cifernk. Vsledkem puntikskch manvr je tucet nepatrnch ervench rysek co rka, to hodina.

Dal malsk pltno, kter pijde na adu, m rozmr jehly na vyvn. I ruky na hodinkch je poteba nabarvit. Mme ruky ocelov, zlacen, pro sportovn hodinky bvaj kryty luminiscenn barvou. Opravdu psobiv jsou z mode kalen oceli, vykld f obchodu, m nenpadn upozorn, e skuten znalec nek rafikm ruiky, to je slovnk dobr tak do jesl.

Take selnk s rukami u by mohl bt touhle dobou pipraven na cestu do sousedstv, do vsadnho hjemstv hodinskch mistr.

A co sklko, i to je pece dleit st hodinek. Kdysi mly primky sklko plastov, dnes je ze 100procentnho safrovho skla, vysvtluje Ale Vernar. Pokud v hodinsk terminologii tak plavete, vzte, e sklo vyroben ze syntetickho safru je mimodn tvrd a odoln proti pokrbn. Na Mohsov stupnici tvrdosti m hodnotu 9, destka nle diamantu. Pokud tedy utrte vryp na sv orlky i spartaky, mete se utovat aspo tm, e se pohybujete ve vybran spolenosti.

Dva tdny zvrat na kolotoi

Ruit tucet mistr hodin pi prci vnm otvrnm dve, tbetnm, prvanem a prachem je hotov svatokrde, u nich je koncentrace pmo hmatateln. Jene ono jim chce tolik lid nahldnout aspo symbolicky pod ruku! V Eltonu to vyeili alamounsky: hodine zaveli do sklenku, velkho prosvtlenho ateliru. Za vkladn skn vytvej hodini ze systematickho chaosu krsky, je se za 24 hodin zpozd nejv o 6 a pedbhnou o 24 sekund.

Mon nkomu mohou pipadat nepesn, ale ve skutenosti jsou spojenm velmi funknho strojku s exkluzivnm perkem, ned Ale Vernar dopustit na hodinky, kter za sebou maj v okamiku sestaven piblin 2 500 postupnch krok.

A ped sebou jet dva tdny zvrat na kolotoi. Kad vyroben kousek toti zaije na vlastn strojek sen vtiny dt 14 dn se neustle vrt a to v mechanickm stroji imitujcm pohyb lidsk ruky. Kdy ve peij, mohou hodinky putovat na skuten zpst. A nkter do trezoru, aby s kadm dnem nabvaly na hodnot.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts