Vlastn bydlen bude jet nedostupnj, k odbornk na hypotky

0
77

V poslednch mscch dochz ke znatelnmu poklesu objemu poskytnutch hypotk. Pociujete slab zjem o hypotky i u vaich klient?
Ano, pokles i u naich klient kopruje cel trh a je v rozmez 25 a 30 procent. Tak je ale teba ci, e losk rok byl rekordn, co se te potu i 459miliardovho objemu poskytnutch hypotk. Je tedy ponkud neobjektivn porovnvat letoek s loskem. Zajmav bude a porovnn s rokem 2020, kdy objem poskytnutch hypotk byl asi 266 miliard korun.

Tom Malkus

  • Finann poradenstv pod hlavikou Partners poskytuje u 15 let.
  • Poslednch deset let se specializuje na hypotky.
  • Od roku 2018 provozuje spolu s kolegou Petrem Budilem franzu Partners market Budil Malkus.

Potvrdte, e za tlumem sjednvn hypotk je hlavn rst jejich rok, jejich zdraen?
S tm naprosto souhlasm. Klienti se vysokch sazeb boj, byli zvykl na sazby pod ti procenta. Dostupnost hypotk se ale te mrn snila v nvaznosti na zvyovn rokovch sazeb a rostouc ceny nemovitost pi relnch pjmech adatel. Na sazby okolo 3 % a ne se ale, pedpokldm, nejsp pr let asi nedostaneme.

Zmnil jste ceny nemovitost. Co vidte v praxi, dr se jejich ceny stle na svch rekordnch rovnch?
Co se te byt, vidm, e u starch nemovitost dochz aktuln k urit stagnaci cen. Stle vak bude platit, e ve vtch mstech a na dobr adrese si bude urit typ nemovitost dret svoji cenu.

Myslte si, e ceny realit mohou zat i klesat?
V uritch lokalitch ano. A to i s ohledem na zvyujc se rokov sazby u hypotk a zpsnn pravidel ze strany centrln banky pi jejich poskytovn.

Jak je situace u novch byt? I tam ceny stagnuj?
Ano i ne. U developerskch projekt podle m zle, kolik nemovitost m dan developer aktuln v nabdce, jak je po nich poptvka, zda bude s prodejem jet vykvat a spekulovat na zvyujc se cenu nemovitosti. Na druhou stranu i developei musej ve svch cench zohledovat zvyujc se ceny energi, materilu a prce.

Kdy bychom se vrtili ke starm bytm, kte lid je dnes prodvaj a pro? Co vidte v praxi?
Vtina lid prodv nemovitosti z rodinnch dvod. Prodvaj men byty a poizuj vt byty nebo domy.

Aktuln roky u hypotk plhaj a k vi 5,5 procenta. Kam a podle vs letos stoupnou? A bude se jejich zvyovn odvjet pouze od sazeb centrln banky, nesehraje zde roli i konkurence mezi bankami?
Dnes stle jet umme sjednat hypotku za uritch podmnek s rokovou sazbou pod 4,5 %. S ohledem na situaci na trhu, plny centrln banky ohledn zvyovn rokovch sazeb, inflaci a aktuln dn ve svt, pedpokldm do konce roku sazby okolo esti procent.

Mte za to, e kvli rstu rok se nkter z domcnost, kter te a v nsledujcch mscch budou refinancovat svj vr, dostanou do finannch problm?
Myslm, e vhledov to nkterm domcnostem zpsob pote. Pro pklad, pi splatnosti na 25 let a dvj rokov 2% sazb byla spltka cca 4 240 K na milion dluhu. Pi aktuln prmrn 4,5% sazb a stejnch parametrech je spltka cca 5 560 K. Pokud by se sazby dostaly na 6 %, msn spltka stoupne na 6 440 K. A to u je samozejm znateln rozdl.

Od dubna vstoupila v platnost psnj pravidla pro poskytovn hypotk lidem nad 36 let ze strany NB. Jak moc tato nazen ovlivn zjemce o hypotky?
Na uritou skupinu klient tyto zmny budou mt zsadn vliv. V dob, kdy s nimi centrln banka pila, byla navc pln jin situace na trhu ne dnes. A zrove si i myslm, e centrln banka sv nov nastaven parametry jen tak neuvoln.

Stle astji lze zaslechnout senzan sdlen, e drah hypotky a drah reality a mon jet spolu s uprchlky z Ukrajiny v esku rozproud trh s njemnm bydlenm. Jak to vidte vy, maj jejich autoi pravdu?
Zde jde o pmou mru. Ni poptvka po hypotkch kvli vysokm rokm, novm pravidlm centrln banky a drahm nemovitostem zv poptvku po njmech. Avak tm, dle mho nzoru, takt zdra njemn bydlen. Vsledkem tak bude jen prohlouben souasnho problmu, e stle mnoho lid si vlastn bydlen, a u v njmu, nebo na hypotku, nebude moci dovolit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno