Zjem o nemovitosti trv. Navzdory vysokm cenm i drahm hypotkm

0
58

Lid sleduj, e potenciln kupci zanaj bt opatrnj. Na druh stran ale mme velk poet klient s pedschvlenou hypotkou, uvedl Jan Martina, oblastn manaer pro Prahu spolenosti M&M Reality. Tot potvrzuj tak zkuenosti st realitnch kancel CENTURY 21 Czech Republic.

Vedle toho jsou zde jet investoi s hotovost, kter vysok inflace vede k investinm nkupm. Kupuj i tac, kterm nevadilo mt roky penze v bance, dokresluje situaci Kamila Burov z RE/MAX G8.

Pomr kupujcch za hotov a na hypotku se tak u byt stle pohybuje v pomru 50:50, nkde je to 40:60. Lokln se pomr li i vraznji. V Plzni a okol tvo klienti s hypotenm vrem zhruba 80 procent kupujcch, k Pavlna Lavikov, oblastn manaerka pro Plzesk kraj spolenosti M&M Reality. Odlin je to u drahch a luxusnch nemovitost, kde vce figuruj kupujc s hotovost.

Prodeje byt jsou stle pomrn rychl

Ani doba nutn k prodeji nemovitosti se nijak zsadn nezmnila. Reln mme zjemce do 49 dn, loni to bylo do 39 dn. Doba inzerce je vtinou o nco del, k Tom Jelnek, editel st CENTURY 21 Czech Republic. Leden ale bv v tomto duchu pomalej kad rok, s obecnmi zvry bych proto vykal do konce bezna.

Kancel Maxima Reality uvd u byt prmrnou dobu prodeje 37 dn. Nejrychleji se v souasn dob prod byt 2+1 o velikosti 65 a 70 metr tverench v Olomouci (prmrn 21 dn) a v Brn (prmrn 25 dn).

Poptvka po bytech se ovem nesousted jen na velk msta. Zjem se posunul i do mench mst a do ady dve nezajmavch lokalit, jako jsou severn echy a severn Morava. Jak ale Jelnek upozoruje, jsou i lokality, kde je trh takka zablokovan, nebo zde nen dostatek nabdky.

Pozemky, pedevm ty zasovan, se velmi rychle prodaj v podstat kdekoliv po celm esku, uvedl Vladimr Zuzk, editel Maxima Reality. Tot potvrzuj tak ostatn osloven realitn kancele. Dvod je v tomto ppad jasn. Stavebnch parcel je zejmna ve mstech a jejich okol naprost nedostatek.

RD ped rekonstrukc nejsou u tolik v kurzu

Stle dobe se prodvaj tak rodinn domy, tedy ty v dobrm stavu. Jin situace je u dom v pvodnm stavu urench k rekonstrukci. emeslnci nejsou a nikdo neum ct, kolik budou stt stavebn prce. Stavebn materil zdrauje a jeho ceny se mn pomalu z msce na msc.

Nejen kvli rostoucm sazbm hypotk, ale i zvyujcm se cenm stavebnch materil proto poptvka po tchto nemovitostech slbne, uvedl Jan Kubek, oblastn manaer pro Krlovhradeck kraj spolenosti M&M Reality. To znamen, e za ceny, za kter se tyto domy prodvaly jet v lt, me bt dnes problm je zobchodovat. Naopak u dom v dobrm stavu se ceny minimln nebudou sniovat.

Propad cen se zatm nekon

Ani ti, kte uvauj o koupi bytu, nijak jsat nemohou. Samozejm stvajc situace cel trh trochu pibrzdila, jednotliv kraje maj pomrn jasn definovan strop, kter je uren kupn silou zjemc v dan lokalit, k Zuzk. Jak u ale bylo zmnno, je tu hned nkolik sil, kter ceny naopak zvyuj od inflace pes vy nklady na vstavbu, nedostatek byt v nejdanjch lokalitch a po pomalou vstavbu.

Tolik oekvan snen cen tak zatm nepichz. Tedy pesnji, ceny v poslednm tvrtlet loskho roku zaaly na ad mst stagnovat, meziron ly ale pod jet hodn vrazn nahoru. Nejvce v Brn, kde se prmrn cena za metr tveren dostala u pes 100 tisc korun. V Pardubickm kraji se podle statistik Maxima Reality meziron zdrailo o 30 procent, v Jihoeskm kraji o 28 procent.

Za kolik se prodvaj byty

Kdo se nyn chyst byt kupovat, mus tak pod potat s hodn vysokmi cenami, a to u vech velikost byt. Napklad prask poboka M&M Reality ped pr dny prodala byt 3+kk ped rekonstrukc v panelovm dom v Lekov ulici v Praze na Opatov, a to za 6,15 milionu korun. V noru 2021 by srovnateln nemovitost stla 5,45 milionu korun a jet o rok dve by byla prodejn za 4,8 milionu korun.

Plzesk poboka M&M Reality zase nedvno zprostedkovala prodej bytu 3+kk se 2 lodiemi v lukrativn lokalit Plzn, starho 12 let, s plochou 75 metr tverench a parkovacm mstem za cenu 6,24 milionu korun. Ped rokem by stl zhruba 5,9 milionu a v noru 2020 jet o 400 tisc korun mn. Za garsonku v novostavb v Hradci Krlov pak klient hradeck poboky M&M Reality zaplatil 4 miliony korun. Pitom v roce 2020 se srovnateln nemovitosti prodvaly za 3,2 milionu korun.

Realitn kancel RE/MAX G8 zprostedkovala v Brn prodej bytu 2+kk o velikosti 45 metr tverench za 4,8 milionu korun, piem v roce 2019 se obdobn byty prodvaly za cenu okolo 4 milion korun. Byt 80 metr tverench s dispozic 4+kk, rovn v Brn, se pak aktuln prodal za 8 milion korun. V roce 2019 byla jeho cena zhruba o milion a tvrt ni.

Vysok ceny se dr rovn na mench mstech. Napklad v Uherskm Hraditi jsme zprostedkovali prodej bytu 2+1 v cihlovm dom za 3,3 milionu korun. Byt byl v pvodnm stavu, uvd pklad Burov.

Lep to nen ani v dve opomjench regionech, prv naopak. Napklad v st nad Labem byty meziron zdraily o vc ne 50 procent. S cenou 38 tisc korun za metr tveren pesto zstvaj nejlevnj, dodv Jelnek. Pro pedstavu, napklad byt 2+kk o velikosti 45 metr tverench se dal v st nad Labem v roce 2019 podit za 800 tisc korun. Dnes mus zjemce za podobn dt okolo 1,5 milionu korun. typokojov byt tu stl v roce 2019 okolo 1,5 milionu korun. Dnes ten sam stoj okolo 2,6 milionu korun.

Z eho lid slevuj

Vzhledem k vi cen samozejm ada lid hled, kde uetit. Stle je nejpoptvanj byt 65 a 75 metr tverench, ale nov lid chtj sp nerekonstruovan, protoe jsou levnj a v, e na generln rekonstrukci si asem uspo, popisuje zkuenosti Zuzk. Podobn slevuj tak z dalch vc jako jsou teba terasy, balkony nebo sklepy. Zvyuje se i tolerovan doba dojezdu. Jinmi slovy jde se dl od mstskho centra, kde jsou nemovitosti levnj.

Celkov vidme, e lid vbec pehodnocuj, jak dl. Chtli by bydlet s rodinou napklad v Praze, te vid, e na to nemaj. A po konzultacch s nmi teba zjist, e by jim vbec nevadilo koupit si bydlen teba dl od metropole, uprosted prody, protoe se shodnou, e u stejn nechtj pracovat jinak ne z domova, dopluje Zuzk. Role realitnch specialist se tak v tomto smru asto posouv trochu i na rove rodinnho konzultanta.

Jak je dal vhled

Vraznj pokles cen vak pesto vechno bezprostedn oekvat nelze. Napklad v Praze, Brn, Stedoeskm kraji a turisticky atraktivnch lokalitch se d oekvat jet dal nrst, ovem u pomalej, ne to bylo dosud. Pravdpodobn tak, s ohledem na dvru investor, porostou i levn lokality v severnch echch. Na ad jinch mst je momentln vidt stagnace cen. To ovem neznamen, e by ztratily svoji hodnotu. Ta v ase bude rst i nadle.

S kartami by v tomto smru nemlo zamchat ani refinancovn hypotk, proto se lidem, kte ji nemovitost maj, me stt, e na novou spltku pro dal fixan obdob nebudou mt. Touto cestou se mon na trh uvoln nkter nemovitosti, skokovou zmnu ale podle Tome Jelnka oekvat nelze. Stle toti plat, e ei maj vysokou morlku splcen bydlen. Radji si odeknout jin vci, ne aby pili o vlastn bydlen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno