Zkrcen vazky budou atraktivnj. Jak novinka se chyst?

V nkterch zpadoevropskch zemch pracuje na zkrcen vazek tm kad tet zamstnanec. Pro studenty je to ideln zpsob pivdlku pi kole, pro rodie monost zvldnout zrove pi o mal dti a kariru a pro star zamstnance se zdravotnmi problmy ance na prodlouen profesnho ivota. O zkrcen pracovnho vazku me zadat kad zamstnanec a zle ovem na zamstnavateli, zda mu vyhov.

Na zkrcen vazek maj podle zkonku prce nrok thotn eny, osoby peujc o dt mlad 15 let nebo osoby peujc o jinou osobu, kter je zvisl na ciz pomoci, k Gabriela Ivanco, daov poradkyn spolenosti Mazars. Zamstnavatel me dost tchto pracovnk odmtnout pouze z vnch provoznch dvod, napklad tehdy, kdy se jedn o tko nahraditelnou pozici nebo pozici s velmi zkou specifikac.

Vhody rozen zkrcench vazk

Vy nabdka zkrcench vazk na trhu prce m pozitivn vliv na ekonomiku, protoe se zvyuje zamstnanost a souasn stoup poet spokojench zamstnanc. Efektivita prce zamstnance pracujcho na zkrcen vazek je mnohdy znateln vy ne pi prci na pln vazek. Nkte mlad a talentovan zamstnanci od uritho finannho ohodnocen upednostuj vce volnho asu ne rst msn mzdy.

Nabzenm zkrcench vazk mohou firmy zskat kreativn, loajln a vkonn zamstnance, dodv Gabriela Ivanco.

Ni sociln pojitn od ptho roku

Vldn legislativn novela pot se snenm socilnho pojitn placenho zamstnavatelem za zamstnance pi splnn zkonnch podmnek o 5 %. V ppad spnho legislativnho procesu by mla platit ji od ptho roku. Pro zamstnavatele tedy bude vhodnj nabzet zkrcen vazky a budou tento typ pracovnho pomru nabzet astji.

Monost spory na socilnm pojitn se vak bude vztahovat jenom na nkter ppady, napklad na zamstnance star 55 let, zamstnance peujc o dti do 10 let nebo zamstnance se zdravotnm postienm. Zkrcen vazek bude muset init 8 a 30 hodin tdn.

Pi vpotu ist mzdy pi prci na zkrcen vazek k dn zmn nedojde, i zamstnanci pracujcmu na zkrcen vazek bude odvdno 6,5 % z hrub mzdy na sociln pojitn, vysvtluje daov poradkyn.

dn vliv na dchod nebo nemocenskou

Msn stka nemocenskch dvek nebo sttnch dchod zvis na vi rozhodnch pjm, ze kterch bylo zaplaceno sociln pojitn. Poet odpracovanch hodin na zkrcen vazek tedy nehraje roli, rozhodujc je dosaen hrub mzda.

Zatraktivnn zkrcench vazk pro zamstnavatele tedy nebude mt negativn vliv na budouc dchodov nroky nebo vpoet matesk i nemocensk, uzavr Gabriela Ivanco.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts