Autorka romn pedstrala svou smrt, te hls comeback. Fanouci zu

0
38

V z roku 2020 uvedla ena, kter se vydvala za dceru znm autorky, e jej dajn matka spchala sebevradu. Meachenov si za lta sv prce vybudovala irokou st fanouk, kte po tomto oznmen truchlili.

Na spisovatelku vzpomnali tak jej kolegov. Kdy jsem se dozvdla, e si jeden z naich lid vzal ivot, bylo to velmi destruktivn, ekla podle serveru BBC autorka milostnch romn Susan Coleov.

Internetem se pot zaaly it zvsti, e Meachenov elila ikan. Bhem druhho vro data jejho dajnho mrt skupina jejch fanouk pipravila na jej poest aukci knih, vznikla tak srie povdek, jejm mottem bylo Udret ikanu tam, kam pat, tedy v beletrii.

Vechny aktivity spojen s odkazem autorky se ale rozplynuly v tomto tdnu, kdy se Meachenov ozvala ze zhrob. Svj nvrat oznmila na socilnch stch a piznala, e jej sebevrada byla zinscenovan.

Mrtv lid nepispvaj

Po znovuoiven spisovatelky se na ni na socilnch stch snesla vlna kritiky. Myslela jsem si, e tohle se dje jen ve fikci. Vbec nerozumm tomu, co si mohla myslet. Tohle lid prost nedlaj, rozhoila se nad ponnm sv kolegyn z oboru Coleov.

Jedna z fanynek, kter je od roku 2019 soust online komunity, uvedla, e tato zprva zniila autorinu fanoukovskou zkladnu. Nikdo te nev, emu me vit. Co je skuten a co ne? ptala se nyn pravdpodobn u bval fanynka Adamsov.

Ped vce ne dvma lety dajn dcera Meachenov pouila facebookov profil autorky a podala o pomoc pi dokonen matina poslednho romnu a propagaci jej pedchoz prce. I v nsledujcch pspvcch ale tato ena pouvala nkter slovn obraty, kter byly typick pro samotnou spisovatelku.

Vichni jsme doli k zvru, e to byla celou dobu ona, ne jej dcera, ekla Adamsov.

V ter pak Meachenov skupin prozradila, e je skuten naivu. Podle dokument sdlench s BBC autorka po uplynul dva roky pispvala do skupiny pod pezdvkou. Nyn se nachzm na lepm mst a doufm, e zase budu pst. Nech zane zbava, napsala na Facebooku po odtajnn pekvapen.

Pro se vracet?

Pspvek vyvolal pobouen nap skupinou autor podobnch knih. Coleov uvedla, e svou kolegyni konfrontovala ve zprv na Facebooku a poadovala vysvtlen. Pro se vbec vracet? Pro nezstat pod pezdvkou, kterou jsi pouvala? ptala se.

Meachenov uvedla, e za celou situaci me jej rodina. Rozhodla jsem se takto odmlet, zatmco jsem pracovala s mm psychiatrem a terapeutem, abych se z t situace dostala, odpovdla spisovatelka. Pedstrat vlastn smrt byla jedin monost, jak se vyhnout nenvistnm zprvm, kter jsem pod dostvala, dodala.

Fanouci nyn chtj vdt, zda vechny dary, kter pedali rodin, aby se lpe vyrovnala se ztrtou spisovatelky, dostanou zpt. Obrtila jsem se na policii a podala jsem alobu za podvod, ekla Adamsov, podle kter autorka takto jednala, jen aby zviditelnila svou prci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno