Biograf lska. Hana Zagorov svolila k muziklu sloenmu z jejch hit

Reie takzvanho hitmuziklu, tedy nru postavenm na pdorysu zpvainch psn, se chopil zdej oceovan muziklov herec a zpvk Jan K. Premira to bude i pro spisovatelku Uljanu Dontovou, kter m na starost scn novinky.

Psniky Hany Zagorov m provzej vlastn cel ivot. Mnoho z nich mm spojench s uritmi osobnmi etapami a proitky. Jsem pesvdena, e podobn to m i vtina jejch poslucha, uvauje Dontov.

A protoe jej psniky jsou asto samy o sob takov mal pbhy, maj krsn texty, jsou nadasov, nen problm se s jejich nladou ztotonit a to nejen pro posluchae jej generace, ale i pro mlad publikum, dodv.

Autorka scne slibuje divkm laskav a humorn pbh. Dj se to kolem t kamardek, jejich lsek, ptelstv a hledn tst. A samozejm tak kolem dleitch mu jejich ivot, protoe ti hraj v muziklu podstatnou a zsadn roli. A nesmm zapomenout na dtsk postavy, kter jsou zde takovou protivhou asto komplikovanho svta dosplch, pibliuje Dontov.

Rozpracovat musk hrdiny

V muziklu zazn nejznmj psn Hany Zagorov. Protoe se muzikl jmenuje Biograf lska, tak v nm pochopiteln nebude chybt tahle ndhern psnika, kterou mm moc rda, ale zazn teba i Je naprosto nezbytn nebo Maluj zase obrzky. Ale v prbhu prce jsme nali i dal psn, kter dky silnm emocm pomhaj dotvet a posouvat dj celho pbhu.

Psn pr Dontov vybrala spolen s producenty Michalem Bloukem a Michalem Kocourkem. A nsledn tak s reisrem Honzou Kem tak, aby pbh ml na pdiu sprvn rytmus, dodv spisovatelka.

Hitmuzikly si u ns vyslouily u psn Karla Gotta, Vclava Necke, Heleny Vondrkov i Lucie Bl. Vzhledem k roubovn pbhu na vybran psn tak vtina dl tohoto nru vrazn trp po djov strnce. Dontov se toho ale nebla. Moj obrovskou vhodou bylo, e jsem pi psan dostala od potku pomrn volnou ruku, ale oba producenti byli zrove docela psnmi kritiky a poskytovali mi zptnou vazbu, hodn jsme o kad situaci ve spojen s vybranou psnikou diskutovali, vysvtluje.

Nejvc jsem se bla, kdy jsme poslali pan Han Zagorov jednu z verz scne k posouzen, protoe jej nzor byl pro m jako autorku nesmrn dleit. Pan Hana byla velmi laskav, ale doporuila mi, abych vce rozpracovala musk postavy, aby jejich role byla jet vraznj a ten musk a ensk svt se vce prolnal. Mla naprostou pravdu! Jakmile jsem musk hrdiny poslila, zskal pbh vt emoci a jet vce humoru, pibliuje prci.

Obsazen vzelo z konkurz. Na sv pedstavitele ekalo osm dosplch rol, dv role dtsk i role v company. V Kalichu se tak mimo jin pedstav Marie Kov, Michaela Tomeov v alternaci s Denisou Nesvailovou, Roman Tome nebo Boek Slezek a dle teba Pemysl Plek v alternaci s Milanem Peroutkou. Choreografii nachystala Petra Parvoniov, kostmy Radek Fier.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts