Bl k od Kupky se prodal za 42 milion korun. Draila se i dal dla

0
59

Jeho nejdram dlem prodanm v tuzemsk aukci je tak obraz Divertimento II, jen se v roce 2020 prodal za 90,24 milionu korun. Rekord tuzemskch aukc dr od letonho jara obraz Bohumila Kubity Staroprask motiv z roku 1911, kter se prodal za 123,6 milionu korun.

Kupkv Bl k je inspirovn malovmi pobyty v Bretani. Pobe, moe a skly ho inspirovaly k nkterm pracm z potku stolet, teba ke znmm dlm Balada (Radosti ivota, 1901) nebo Vlna (1902).

Obraz Bl k je dokladem toho, jak Kupka na rozdl od ady svtovch mal, kterm to trvalo velkou st tvrho ivota, dokzal za necelou dekdu urazit dlouhou cestu od symbolistickho tvaroslov s koeny v akademickm kolen a ke zcela abstraktn malb. Sv nejslavnj abstraktn dla namaloval jen nkolik let po nabzenm obraze.

V nedln aukci Galerie Kodl v Praze na ofn se draily pes dv stovky dl, prodala se jich drtiv vtina a padlo na ni nkolik autorskch rekord. Mezi nejdre prodan patil tak obraz Bohumila Kubity Zti s citrny, kter se prodal za 23,52 milionu korun vetn aukn pirky. Jeho vyvolvac cena byla 18 milion korun.

Krom Kubitova dle se za 13,92 milionu korun prodal tak obraz Zti s lampami nedvnho jubilanta Theodora Pitka, na konenou cenu vetn pirky se vyplhal z vyvolvac ceny pt milion korun.

Devadestilet Pitk dr rekord v auknm prodeji dla ijcho autora z eska. Vytvoil ho jeho obraz Adieu, Guy Moll prodan za vce ne 25 milion korun vetn aukn pirky.

Za 10,8 milionu korun vetn aukn pirky se prodal obraz Linie . 148 Zdeka Skory z roku 1998. Za 12 milion korun, tedy za 14,4 milionu korun vetn aukn pirky se vydrail obraz Antonna Prochzky Kytice ve dbnu vyvolvan za est milion korun. Dnes dosaen cena je autorskm rekordem Prochzky na eskch aukcch.

Stejnou cenu, tedy 14,4 milionu korun etn pirky, zaplatil nov majitel za obraz Mikule Medka Andl zlch ptk I. Jeho autorsk rekord je ale tyikrt vy, obraz nazvan Akce I (Vajko) se ped temi lety prodal za 57 milion korun vetn pirky.

V novm autorskm rekordu se vydrail obraz Zdeka Sklene ervnky vyvolvan za tyi miliony korun a prodan za 9,12 milionu korun vetn aukn pirky.

tynsobn vzrostla cena obrazu Vojtcha Hynaise Portrt Suzanne Valadonov, kter se vyvolval za 500 000 korun a prodal se za 1,8 milionu korun, s aukn pirkou kupec zaplat 2,16 milionu korun. Z vyvolvac ceny 300 000 korun na konen dva miliony korun na sle a 2,4 miliony korun pro kupce vyrostla cena obrazu Frantika Kavna Pn rokle v Mokrsku, kter se stal tak autorskm cenovm rekordem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno