Chersonsk divadlo peilo dky hran v bombovm krytu, okupanti kradli i zde

0
79

Pokud nevte, co je to fantom opery, tak jsem to j, ozve se z televizn obrazovky na zdi hlas populrnho ukrajinskho zpvka Andrije Kuzmenka, jen za svho ivota vystupoval pod umleckm jmnem Kuzma Skrjabin. Nae obrazovka potemn a jin umlec na pdiu pronese: Kdo to ekl? Skrjabin, nebo kdo?. Vn, dod do smchu publika. Pojme hrt, mon se znova objev, poznamen.

Pojme! vykikne kdosi z potemnlho improvizovanho slu, nae se podzemnmi prostorami rozezn prvn tny Skrjabinovy psn nazvan Lid jsou jako lod. Destky lid v publiku ztichnou, nkte sedc se jemn pohupuj do rytmu nebo si natej umlce na pdiu na mobily, aby je na zvr skladby odmnili potleskem. U jin psniky pozdji pr stojcch divk decentn tan.

Vichni v sobotu pili na posledn pedstaven divadeln sezony v Chersonu, kter pes osm msc okupovala rusk invazn vojska ne je loni na podzim vyhnala ukrajinsk armda. Rusov se sthli na protj beh eky Dnpr a od t doby msto osteluj. Z oblastn metropole pichzej pravideln zprvy o mrtvch i zrannch. st Chersonu nedvno navc zaplavila voda z protren Kachovsk pehrady.

Posledn sobota patila ve vlkou tce poznamenanm mst mezi spe klidnj dny pinejmenm nedlouho ped divadelnm pedstavenm Chersonem obas sice znlo dunn dlosteleck palby, ale ta byla pravdpodobn odchoz, ili ukrajinsk. Exploze ve mst bhem t doby slyet nebyly, ady o ostelovn nebo obtech v samotnm Chersonu toho dne neinformovaly.

Chersonsk hudebn a inohern divadlo Mykoly Kulie tak mohlo relativn poklidn zakonit sezonu. Pipravili jsme si na to speciln pedstaven psn zpvka Andrije Kuzmenka Skrjabina, kter vystupoval i v naem divadle. Je to pro ns dleit pedstaven, ekl v divadle jeho editel Knyha s odkazem na mnohmi oblbenho hudebnka, kter v roce 2015 zahynul pi dopravn nehod.

Na pedstaven nakonec pilo kolem tyiceti a padesti obyvatel msta. Usadili se na pipraven idle nebo kesla a zaplnili tak tm cel improvizovan sl, kter divadelnci kvli zucm bojm vytvoili v podzem divadeln budovy.

Ped invaz jsme mli nkolik scn. Te hrajeme kvli bezpenosti v bombovm krytu. Pvodn to byla kurna, v 90. letech jsme z n udlali kavrnu. Chtli jsme vytvoit divadeln kulturu, kdy divci mohli pijt posedt u ped pedstavenm nebo zstat i po nm, popsal f chersonskho divadla.

To podle nj ped ruskou vojenskou agres odehrlo na 40 pedstaven msn. Loni 23. nora uspodali premiru imersivnho pedstaven nazvanho Vnost v jednom dni, do kterho se mohli divci aktivn zapojit. O den pozdji do zem vtrhla rusk vojska. Z pvodnch 250 pracovnk divadla zstalo pod ruskou okupac 70 lid, kte nemohli odjet, 14 lid s Rusy kolaborovalo. editelem divadla se stal jeho strn, popsal tiaedestilet Knyha, kter chersonsk divadlo vede u vce ne ticet let.

Mn se hned odjet nepovedlo. Rusov m zaveli a nutili, abych byl soust divadla. Utekl jsem po tyiceti dnech a se sedmi dalmi kolegy pak vytvoil soubor v Kyjev. Pipravili jsme pedstaven o Chersonu a cestovali s nm po Ukrajin, vyprvl ped zatkem sobotnho vystoupen Knyha. Do svho divadla se vrtil 19. listopadu nkolik dn pot, co se Rusov z okupovanho zem pod tlakem ukrajinsk ofenzvy sthli.

Prvn pedstaven po okupaci se v podzemnch prostorch divadelnkm podailo odehrt zhruba v polovin prosince, od t doby jich podle nj uspodali u vce ne sto. Nejsou to jen nae hry, ale i vystoupen jinch umlc z jinch mst. A byla to rzn pedstaven, nejen divadeln hry, lil editel a dodal, e tdn mohli obyvatel Chersonu shldnout tyi a pt vystoupen. Te v divadle pracuje na 45 lid. Dal funguj distann, protoe tady nen bezpeno a ij jinde. V principu ale pracuje 250 lid. Sname se fungovat tak, abychom byli schopni zase rychle otevt velkou scnu, vyprvl Knyha.

Kulisy hlavnho jevit divadla ale v sobotu tvoily krabice s obleenm, jdlem, hledn seazen boty nebo lahve s pitnou vodou, mezi nimi se namsto herc prochzeli obyvatel msta.

Pomhme lidem, kter postihly zplavy (kvli znien Kachovsk pehrady). Pomoc poskytuj lid z Ukrajiny nebo teba nevldn organizace, popsal Knyha. Samotn herci dostvaj podle nj plat od sttu. Na nic jinho nemme penze. Ped vlkou jsem si vydlvali sami teba na aparaturu, te nm pomhaj lid, neziskov organizace, popsal a tm, e okupan sly nkter vybaven z divadla ukradly.

Pedstaven v bombovm krytu pitom mohli divci navtvovat bezplatn. Ukonen divadeln sezony, s n se divadlo louilo tak v ptek jinm vystoupenm, podle Knyhy neznamen, e umlci te nebudou pracovat. st souboru se chyst v ervenci na slovensk festival Pohoda, dal budou vystupovat v Gruzii. Od srpna budeme cestovat po Ukrajin s hrou o reln zkuenosti obyvatel Chersonu, kte se pokoueli uprchnout z rusk okupace, popsal.

Co bude dl, si nen zcela jist. Divadelnci podle nj mli obvykle v ervenci pestvku a v srpnu zahajovali novou sezonu. Te bude ve zleet na ukrajinskch ozbrojench silch. Bohuel v souasn situaci nememe (v Chersonu) plnovat vce ne tden dopedu, poznamenal. Mj sen je, e v ervenci pijdou njak dobr zprvy. Doufm, e se na zatku srpna budeme moci vrtit a pipravit hru ped ukrajinskm dnem nezvislosti, kter je 24. srpna, podotkl editel.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno