Desetkrt zstalo kino przdn. Jak se loni chodilo na esk filmy

0
261

S loskmi vsledky eskch premir je teba zachzet opatrn. Daj se toti jen tko srovnvat mezi sebou navzjem, jeliko nkter titul vstoupil do astnj skuliny mezi covidovmi vlnami ne jin, natopak s divckm zjmem ped nstupem pandemie.

Pesto se ve statistice rsuje nkolik obecnch jev. Zaprv, eskch titul bylo znovu a pli, vce ne dn v roce. Zadruh, vraznou st z nich tvoily obnoven premiry coby zpsob, jak vcelku levn a bezpen uhrt alespo njak trby. Zatet, nr romantickch komedi opt posiloval.

Do jist mry se k nmu hls i absolutn vtz, film Prvok, ampn, Teka a Karel, kter s vce ne esti sty tisci divk porazil jak tuzemsk, tak zahranin konkurenty. Nutno ovem dodat, e stihl skoro jedenct tisc projekc, o ptinu vce ne jeho nejsilnj soupei.

V domcm ebku novinek za nm nsleduj ivotopis Ztopek, dokument o zpvku Gottovi Karel, rodinn pbhy Matky a Gump – Pes, kter nauil lidi t, romantick komedie Pn Jekovi a Denek modernho fotra a animovan pohdka Myi pat do nebe, j se uzavr pole vech novinek roku 2021, kter se dostaly nad sto tisc divk. Pitom za hranici spnosti se dv povaovalo a ti sta tisc nvtvnk.

Romantick komedie boduj i na dalch pkch – Zboovan, Bbovky, Kurz manelsk touhy, astn nov rok 2, Jedin Tereza. nrovou vjimku tvo hororov parodie Shoky & Morthy: Posledn velk akce, souasn posledn poloka nad ticet tisc divk.

Za zmnku stoj tituly Princezna ztracen v ase, arlatn i 3Bobule, kter sice startovaly ji v roce 2020, ale loni sv skre jet navily; dokonce eny v bhu, je v roce 2019 kralovaly s pldruhm milionem divk, si nov pipsaly 11 tisc lid.

Ponaje enskou pomstou se pak otevr irok pole novinek s nvtvnost ni ne deset tisc a vy ne tisc divk, kde se potkala velmi rznorod spolenost. Teba dokumenty Jan Werich: Kdy u lovk jednou je, Jednotka intenzivnho ivota a Nebe, animovan film Moje slunce Mad nominovan na Zlat glbus, dramata Minuta vnosti, Maransk lod i Zrcadla ve tm i jeden z nejlepch debut roku Okupace, soupec potem nominac o esk lvy se Ztopkem. Tsn se tam velo i pr nvrat – Samoti, Kou, A ij duchov.

Naopak ani na tisc divk nedoshly obnoven premiry dl Ti oky pro Popelku i Svtci, ale tak hran novinka Lidi krve. Pod stovkou zjemc zstaly nov dokumenty FREM a Budi voda i stylizovan ivotopis Mj ivot s Bohuslavem Martin, uveden vak vzpt tak na obrazovce.

A na samm konci pehledu se kr deset titul, kter si pipsaly jedin pedstaven a istou nulu v potu divk; pevn jde o pamtnick dla z Nrodnho filmovho archivu. Seteno a podtreno, na esk snmky loni pily necel ti miliony divk, kte na vstupnm zaplatili tyi sta milion korun.

Pehled Unie filmovch distributor vak obsahuje i radostnj kolonku s hodnotami dosaenmi od data premiry, kterou ast starch hit alespo opticky vylepila: tady se mluv o ticeti milionech divk a trbch ti miliardy korun.

Nemus pret, jen kdy kape; v e, kdy se atraktivn novinky odkldaj, se hod i drobn z reprzy. A ti miliony divk na eskch titulech je pod takka polovina ze vech, kdo se loni do kina vbec vypravili.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno