Desetkrt zstalo kino przdn. Jak se loni chodilo na esk filmy

S loskmi vsledky eskch premir je teba zachzet opatrn. Daj se toti jen tko srovnvat mezi sebou navzjem, jeliko nkter titul vstoupil do astnj skuliny mezi covidovmi vlnami ne jin, natopak s divckm zjmem ped nstupem pandemie.

Pesto se ve statistice rsuje nkolik obecnch jev. Zaprv, eskch titul bylo znovu a pli, vce ne dn v roce. Zadruh, vraznou st z nich tvoily obnoven premiry coby zpsob, jak vcelku levn a bezpen uhrt alespo njak trby. Zatet, nr romantickch komedi opt posiloval.

Do jist mry se k nmu hls i absolutn vtz, film Prvok, ampn, Teka a Karel, kter s vce ne esti sty tisci divk porazil jak tuzemsk, tak zahranin konkurenty. Nutno ovem dodat, e stihl skoro jedenct tisc projekc, o ptinu vce ne jeho nejsilnj soupei.

V domcm ebku novinek za nm nsleduj ivotopis Ztopek, dokument o zpvku Gottovi Karel, rodinn pbhy Matky a Gump – Pes, kter nauil lidi t, romantick komedie Pn Jekovi a Denek modernho fotra a animovan pohdka Myi pat do nebe, j se uzavr pole vech novinek roku 2021, kter se dostaly nad sto tisc divk. Pitom za hranici spnosti se dv povaovalo a ti sta tisc nvtvnk.

Romantick komedie boduj i na dalch pkch – Zboovan, Bbovky, Kurz manelsk touhy, astn nov rok 2, Jedin Tereza. nrovou vjimku tvo hororov parodie Shoky & Morthy: Posledn velk akce, souasn posledn poloka nad ticet tisc divk.

Za zmnku stoj tituly Princezna ztracen v ase, arlatn i 3Bobule, kter sice startovaly ji v roce 2020, ale loni sv skre jet navily; dokonce eny v bhu, je v roce 2019 kralovaly s pldruhm milionem divk, si nov pipsaly 11 tisc lid.

Ponaje enskou pomstou se pak otevr irok pole novinek s nvtvnost ni ne deset tisc a vy ne tisc divk, kde se potkala velmi rznorod spolenost. Teba dokumenty Jan Werich: Kdy u lovk jednou je, Jednotka intenzivnho ivota a Nebe, animovan film Moje slunce Mad nominovan na Zlat glbus, dramata Minuta vnosti, Maransk lod i Zrcadla ve tm i jeden z nejlepch debut roku Okupace, soupec potem nominac o esk lvy se Ztopkem. Tsn se tam velo i pr nvrat – Samoti, Kou, A ij duchov.

Naopak ani na tisc divk nedoshly obnoven premiry dl Ti oky pro Popelku i Svtci, ale tak hran novinka Lidi krve. Pod stovkou zjemc zstaly nov dokumenty FREM a Budi voda i stylizovan ivotopis Mj ivot s Bohuslavem Martin, uveden vak vzpt tak na obrazovce.

A na samm konci pehledu se kr deset titul, kter si pipsaly jedin pedstaven a istou nulu v potu divk; pevn jde o pamtnick dla z Nrodnho filmovho archivu. Seteno a podtreno, na esk snmky loni pily necel ti miliony divk, kte na vstupnm zaplatili tyi sta milion korun.

Pehled Unie filmovch distributor vak obsahuje i radostnj kolonku s hodnotami dosaenmi od data premiry, kterou ast starch hit alespo opticky vylepila: tady se mluv o ticeti milionech divk a trbch ti miliardy korun.

Nemus pret, jen kdy kape; v e, kdy se atraktivn novinky odkldaj, se hod i drobn z reprzy. A ti miliony divk na eskch titulech je pod takka polovina ze vech, kdo se loni do kina vbec vypravili.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts